Umiestnenie antén v telefóne Lumia 532 (Dual SIM)

Zistite, kde na telefóne sa nachádzajú antény, aby ste dosiahli čo najlepší výkon.

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. 

Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky. Oblasti antén sú zvýraznené.


antenna locations

Vlastnosti

ID článku: 10830 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)