Riešenie problémov v telefóne Nokia X

Ak máte problémy s telefónom, najskôr si pozrite tieto jednoduché kroky.

1. Reštartovanie telefónu

Vyberte batériu, chvíľu počkajte a vložte ju späť do telefónu. Zapnite telefón.

2. Zastavenie alebo odstránenie naposledy nainštalovaných aplikácií

Niektoré aplikácie tretích strán môžu mať problém s kvalitou a často zlyhávajú alebo aj negatívne ovplyvňujú stabilitu zariadenia. Ak si všimnete takéto príznaky, najprv sa pokúste vymazať údaje aplikácie a vylúčiť možnosť poruchy v pamäti:

  1. Prejdite na položky Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie
  2. Vyhľadajte problematickú aplikáciu a ťuknite na ňu
  3. Ťuknite na položky Vymazať údaje a Vymazať vyrovnávaciu pamäť

Ak aplikácia aj naďalej funguje problematicky, mali by ste ju odinštalovať z telefónu.

3. Spustenie telefónu v núdzovom režime

V núdzovom režime sa môže spustiť iba niekoľko základných systémových procesov. Vďaka tomu uvidíte, či naposledy nainštalovaná aplikácia bráni telefónu, aby sa spustil správne

  1. Zapnite telefón.
  2. Keď budete počuť spúšťací tón a začne blikať logo Nokia, stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti, kým sa telefón nespustí.
  3. Ak sa telefón spustí v núdzovom režime, v ľavom dolnom rohu obrazovky uvidíte text Núdzový.
  4. Po odstránení problematickej aplikácie telefón vypnite a opäť ho zapnite a spustite v normálnom režime.

4. Obnovenie pôvodných výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení telefónu odstránite všetky osobné údaje a nainštalované aplikácie. Pred obnovením výrobných nastavení sa uistite, že všetky dôležité údaje máte zálohované.
Vyberte položky Nastavenia > Zálohovanie a reset > Obnoviť výrobné nastavenia

5. Preinštalovanie softvéru

Ak máte Nokiu X2 Dual SIM, nástroj na obnovu softvéru Software Recovery Tool vám doma pomôže pri resetovaní a obnovení softvéru telefónu v prípade, že váš telefón nereaguje, mrzne alebo má problémy so softvérom.

Dôležité Pomocou nástroja Software Recovery Tool vymažete všetok obsah uložený v telefóne vrátane aplikácií a hier (spolu s údajmi aplikácií a priebehom hier), SMS správ, histórie hovorov, hudby, fotografií a ďalšieho obsahu. Ak je to možné, mali by ste telefón najskôr zálohovať (pokyny nájdete v používateľskej príručke). Po dokončení budete môcť obnoviť zálohu.

  1. Stiahnite a nainštalujte nástroj Nokia Software Recovery Tool do počítača. Ak je to možné, uistite sa, že batéria v telefóne je úplne nabitá.
  2. Spustite nástroj na obnovu softvéru Nokia Software Recovery Tool a pripojte telefón k počítaču pomocou kompatibilného USB kábla. Ak sa zobrazí výzva, v telefóne vyberte správny USB režim: Nokia Suite alebo Modem.
  3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v nástroji.


Ďalšia pomoc

Ak ste pomocou týchto krokov problém nevyriešili, môžete požiadať o ďalšiu pomoc v našich používateľských fórach.

Vlastnosti

ID článku: 10869 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky