Ako môžem minimalizovať spotrebu dát?

Ak nemáte neobmedzený dátový balík, čo v súčasnosti platí pre väčšinu z nás, je veľmi dôležité vedieť, koľko dát ste spotrebovali a ako môžete minimalizovať ich spotrebu vo svojom Windows Phone.

Používanie Dátového senzora

Dátový senzor umožňuje sledovať spotrebu dát, vyhľadať, ktoré aplikácie spotrebúvajú najviac dát, ako aj znížiť spotrebu mobilných dát. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie Dátového senzora na spravovanie spotreby dát.

 • Ak ho chcete nastaviť, potiahnutím prstom prejdite do zoznamu aplikácií a ťuknite na položku Dátový senzor 

  Data Sense Icon
  .

Šetrenie dát pri prehľadávaní webu

Dátový senzor vám pomôže s úsporou dát pri prehľadávaní webu, napríklad znížením veľkosti obrázkov webovej stránky alebo zablokovaním niektorých reklám. Ak chcete využívať výhody tejto možnosti, použite niektorý z týchto postupov:

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Dátový senzor 

  Data Sense Icon

 2. Ťuknite na položku Nastavenie 

  Settings Icon
  .

 3. V časti Šetrenie dát v prehliadači vyberte možnosť Štandardné, Vysoké alebo Automatické. (Odporúčame možnosť Automatické, ktorá umožní vybrať telefónu to najlepšie nastavenie.)

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Asi najlepším spôsobom zníženia spotreby mobilných dát je pripojenie k Wi-Fi sieti pri každej príležitosti. Týmto spôsobom sa bude na odosielanie a prijímanie dát používať Wi-Fi.

 • Ak chcete zapnúť Wi-Fi, v zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Wi-Fi a zapnite možnosť Wi-Fi siete 
  Toggle On Icon
  .

Vypnutie úloh na pozadí

Niektoré aplikácie môžu používať mobilné dáta aj vtedy, keď nie sú otvorené. Spotrebu dát môžete znížiť vypnutím všetkých úloh na pozadí, ktoré nepotrebujete.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Šetrič batérie a potiahnutím prstom prejdite do časti Spotreba.

 2. Ťuknite na ľubovoľnú aplikáciu spustenú na pozadí a vypnite možnosť Povoliť spustenie aplikácie na pozadí 

  Toggle Off Icon
  .

Zapnutie šetriča batérie

Šetrič batérie vypína niektoré (nie všetky) funkcie, ktoré vyžadujú dátové pripojenie. Môžete ho kedykoľvek zapnúť alebo nastaviť jeho automatické zapnutie pri nízkej kapacite batérie.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Šetrič batérie.

 2. Zapnite možnosť Šetrič batérie 

  Toggle On Icon
  .

 3. V časti Predĺžiť výdrž batérie ťuknite na možnosť, ktorú chcete použiť na šetrenie batérie.

Zmena nastavenia synchronizácie e-mailov

Môžete vybrať, ako často má prebiehať v telefóne automatická synchronizácia e-mailov, alebo ich môžete synchronizovať manuálne vtedy, kedy chcete vy.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na e-mailové konto, ktorého nastavenie chcete zmeniť.

 2. Ťuknite na položky Viac 

  More Icon
   > Nastavenie a potom na položku Nastavenie synchronizácie.

 3. V časti Sťahovať nový obsah (alebo Sťahovanie nových e-mailov v niektorých kontách) vyberte niektorú z možností. Ak nechcete, aby sa v telefóne automaticky synchronizovali e-maily z tohto konta, ťuknite na položku Manuálne (ak je táto možnosť k dispozícii).

Zabránenie používaniu mobilného dátového pripojenia v prípade obmedzeného Wi-Fi pripojenia

Ak je telefón pripojený k Wi-Fi a nemôže dokončiť úlohu, pri ktorej sa spotrebuje veľa dát, napríklad stiahnutie aplikácie, pretože máte obmedzené pripojenie, môžete zabrániť, aby telefón na dokončenie úlohy použil mobilné dátové pripojenie. (V závislosti od nastavenia telefónu výrobcom alebo mobilným operátorom sa toto nastavenie v telefóne nemusí zobrazovať.)

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Mobilná sieť + SIM.

 2. Ťuknite na položku V prípade obmedzeného Wi-Fi pripojenia a potom na položku Nepoužívať mobilné dátové pripojenie.

Vypnutie mobilného dátového pripojenia

Najväčšiu istotu, že nepoužívate mobilné dáta, budete mať, ak ich úplne vypnete.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 

  Settings Icon
   > Mobilná sieť + SIM.

 2. Vypnite možnosť Dátové pripojenie 

  Toggle Off Icon
  .

Vlastnosti

ID článku: 10894 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky