Vyhlásenie pre Windows Vista

 • Windows Aero, navigácia Windows Flip 3D, Plánované a sieťové zálohovanie, Windows Priestor pre spoluprácu a Tabletová technológia sú dostupné vo Windowse Vista Home Premium, Windowse Vista Business a Windowse Vista Ultimate.
 • Šifrovanie jednotiek Windows BitLocker a nástroj na úplné zálohovanie a obnovenie sú k dispozícii vo Windowse Vista Ultimate.
 • Niektoré funkcie Windowsu Vista nebudú k dispozícii vo všetkých počítačoch s Windowsom Vista. Vo všetkých počítačoch s podporou Windowsu Vista inovovaných na Windows Vista bude možné používať hlavné funkcie Windowsu Vista. Týka sa to inovácií v organizácii a vyhľadávaní informácií a inovácií zabezpečenia a spoľahlivosti. Niektoré funkcie (ako je nové používateľské rozhranie Windows Aero) dostupné v niektorých vydaniach Windowsu Vista vyžadujú rozšírený alebo dodatočný hardvér.
 • Pripojenie k doméne, podpora skupinovej politiky, Windows Faxovanie a skenovanie, Systém šifrovania súborov EFS, Tieňová kópia, Podnikový roaming, Súbory a priečinky offline a Vzdialená pracovná plocha sú k dispozícii vo Windowse Vista Business a Windowse Vista Ultimate.
 • Ak vo Windows Fotogalérii vytvoríte e-mail, otvorí sa e-mail s fotografiami, ak je ako predvolený e-mailový program nastavený Windows Live Mail. Ak Windows Live Mail nie je vašim predvoleným e-mailovým programom, vytvorením e-mailu vo Fotogalérii sa zapne možnosť zmeny veľkosti fotografií a možnosť pripojenia fotografií ako príloh v e-mailových správach prostredníctvom vášho predvoleného e-mailového klienta.
 • Hry vo Windowse Vista Premium, ako napríklad Chess Titans, Mahjong Titans, Purble Place a Inkball sú dostupné vo Windowse Vista Home Premium a Windowse Vista Ultimate.
 • Na uskutočnenie videokonverzácie prostredníctvom služby Windows Live Messenger budete vy a váš kontakt potrebovať webové kamery, reproduktory alebo náhlavnú súpravu a širokopásmový prístup na internet.
 • Môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb za predplatné alebo poplatky za iné služby. Pri mobilných internetových službách si pozrite plán poskytovateľa bezdrôtovej služby, kde nájdete informácie o dosahu signálu a poplatkoch.
 • Vydania Windowsu Vista označené ako verzie N alebo KN zahŕňajú rovnaké funkcie ako súvisiace štandardné vydania Windowsu Vista. Jediný rozdiel je v tom, že neobsahujú Windows Media Player a podobné technológie, ako je napríklad Windows Movie Maker. Ak chcete prehrávať a vytvárať zvukové disky CD, mediálne súbory alebo osobné videá, organizovať obsah knižnice médií, vytvárať zoznamy skladieb, prenášať mediálny obsah do prenosných prehrávačov mediálnych súborov, zdieľať fotografie v rámci domácej siete alebo vykonávať iné úlohy súvisiace s prehrávaním mediálnych súborov, budete musieť mediálny prehrávač nainštalovať samostatne.
 • Možnosť používať funkciu viacjazyčného používateľského rozhrania, ktoré slúži na nasadenie jedného obrazu na celom svete so všetkými jazykmi používateľského rozhrania Windowsu, je k dispozícii len vo vydaniach Enterprise a Ultimate. Podrobnejšie informácie nájdete v službe TechNet.
 • Windows Media Center je k dispozícii vo Windowse Vista Home Premium a Windowse Vista Ultimate. Funkcie nahrávania a prehrávania televízneho programu vyžadujú vstavanú alebo externú televíznu USB kartu. V rámci podporovaných oblastí, ktoré podliehajú kompatibilite Windowsu Vista so štandardmi lokálneho televízneho vysielania, sú podporované až dve televízne karty. V Spojených štátoch a v Južnej Kórei je v kompatibilnom hardvéri k dispozícii aj DTV/HDTV karta. Ak chcete využívať všetky výhody aplikácie Windows Media Center, odporúča sa prístup na internet. Pri niektorých funkciách, ako je napríklad Microsoft Electronic Programming Guide, sa to dokonca vyžaduje. Môžu sa účtovať poplatky poskytovateľa internetových služieb za predplatné alebo poplatky za iné služby. Funkcia Microsoft Electronic Programming Guide nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach. Podpora napaľovania diskov DVD, televíznych funkcií a diaľkového ovládania sa môže líšiť v závislosti od výrobcu a môže vyžadovať dodatočný nákup. Podpora pre Media Center Extender alebo konzolu Xbox 360 bude vyžadovať káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť a dodatočné kompatibilné sieťové zariadenie. Rešpektujte autorské práva.
 • Ďalšie kompatibilné sieťové zariadenie môže byť potrebné na nastavenie alebo prístup k domácej káblovej alebo bezdrôtovej sieti.
 • Ak chcete uskutočniť hovor z jedného počítača do druhého, obaja používatelia musia mať nainštalovaný Messenger, kompatibilný mikrofón a reproduktory alebo náhlavnú súpravu a prístup na internet (webová kamera a širokopásmové pripojenie sa vyžaduje pri videách). Hovory z počítača do telefónu môžu byť uskutočňované len vo forme odchádzajúcich hovorov. Ak chcú príjemcovia prijímať hovory, môže im ich poskytovateľ mobilnej siete účtovať poplatky. Možnosť volať na telefón je platená služba poskytovaná treťou stranou. Ak uskutočňujete hovor prostredníctvom programu Windows Live Messenger prvýkrát, najprv kliknite na tlačidlo Ďalšie informácie a dokončite proces registrácie.
 • Plánované a sieťové zálohovanie je dostupné vo Windowse Vista Home Premium, Windowse Vista Business a Windowse Vista Ultimate.
 • Platforma Windows SideShow je dostupná vo Windowse Vista Home Premium, Windowse Vista Business, Windowse Vista Enterprise a Windowse Vista Ultimate.
 • Program Windows DVD Maker, HD podpora pre Windows Movie Maker, hry Chess Titans a Mahjong Titans sú dostupné vo Windowse Vista Home Premium a Windowse Vista Ultimate.
Vlastnosti

ID článku: 11000 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky