Staršie licenčné zmluvy pre Windows Media

Čo ma zaujíma:

Distribúcia programu Windows Media Player 11

Ak vaša spoločnosť potrebuje vo Windowse Vista distribučnú licenciu na prehrávač Windows Media Player, kontaktujte WMLA@microsoft.com. Upozorňujeme, že po skončení poskytovania rozšírenej podpory pre tento operačný systém nebude možné túto licenčnú zmluvu používať https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Vývoj a nasadenie balíka obsahu a licenčnej služby WMDRM10

Program WMDRM je vlastne staršia technológia ochrany obsah a prístupu. Všetky ďalšie inovácie týkajúce sa funkcií DRM od spoločnosti Microsoft zameraných na médiá budú k dispozícii prostredníctvom sústavy kódov PlayReady, čo je vlastne následník programu WMDRM. Rozšírená podpora pre Windows Server 2003 sa navyše skončila 14. júla 2015. Keďže sa program WMDRM spúšťa len prostredníctvom Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) v prostredí Windows Server 2003, od 14. júla 2015 nebude spoločnosť Microsoft už naďalej poskytovať podporu pre Windows Media Rights Manager (WMDRM), spravovať licenčné zmluvy WMRM SDK ani generovať certifikáty na registráciu DRM.

Program na pridelenie loga pre Windows Media

Microsoft Windows Media a HDCD – Licenčná zmluva na pridelenie loga a jej príslušné logá (napríklad PlaysForSure a HDCD) už od roku 2009 nie sú k dispozícii.

Ďalšie informácie nájdete v príručkách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa log a ochranných známok na lokalite Microsoft.com (Legal Resources\General Trademark Guidelines).

Prenosová súprava sieťových protokolov pre Windows Media

Hoci už bola táto prenosová súprava ukončená, technické špecifikácie sieťových protokolov pre Windows Media sú bezplatne k dispozícii v knižnici voľných špecifikácií pre MSDN. Práva na patenty, ktoré sa týkajú týchto špecifikácií, sú k dispozícii samostatne. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Otvorené špecifikácie.

DRM pre prenosné zariadenia (PDDRM)

PDDRM bolo pôvodne vyvinuté spoločnosťou Microsoft v roku 1999 ako súčasť programu Windows Media Digital Rights Management (DRM) verzie 1. Vydaním dômyselnejších a komplexnejších technológií na ochranu obsahu od spoločnosti Microsoft (napríklad funkcia PlayReady) sa PDDRM stalo zastaralou technológiou a jeho zdrojový kód a dokumentácia už viac nie sú k dispozícii.

Zapnutie programu Windows Media DRM 10 v produktoch založených na Windowse CE

Spoločnosť Microsoft už neposkytuje licencie pre Windows Media DRM 10 pre produkty Windows CE alebo Windows Embedded. V priloženom obchodnom zástupcovi si pozrite možnosti, ktoré sú aktuálne k dispozícii na používanie funkcie PlayReady v aktuálnych platformách spoločnosti Microsoft.

Licencie pre Windows Media DRM pre zariadenia

19. júna 2009 zmenila spoločnosť Microsoft spôsob, akým sa programu Windows Media DRM (WMDRM) pre zariadenia prideľujú licencie. Tieto zmeny poskytli výrobcom zariadení pre súčasné zariadenia efektívne technológie a zároveň umožnili budúce použitie vylepšenej množiny funkcií DRM a ďalších vylepšení, a to prostredníctvom používania sústavy kódov funkcie PlayReady. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite PlayReady.

Vlastnosti

ID článku: 11528 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky