Doplnkové licenčné podmienky pre softvér programu Internet Explorer 10

Nižšie sú k dispozícii licenčné podmienky, ktoré sa vzťahujú na vašu verziu softvéru.

Na program Internet Explorer 10 pre systémy Windows 8 a Windows RT sa vzťahujú tieto doplnkové licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft:

Tento doplnok vám poskytuje na základe licencie spoločnosť Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jedna z jej pobočiek). Ak máte k dispozícii licenciu na používanie softvéru Windows 8, Windows RT alebo Windows Server 2012 (pre ktorý je určený tento doplnok) (ďalej len „softvér“), môžete tento doplnok používať. Kópiu tohto doplnku môžete používať s každou kópiou softvéru s platnou licenciou. Doplnok nesmiete používať v prípade, že nemáte k dispozícii licenciu na softvér. Licenčné podmienky pre softvér sa vzťahujú na vaše používanie tohto doplnku.

Na program Internet Explorer 10 pre systémy Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 sa vzťahujú tieto doplnkové licenčné podmienky:

Tento doplnok vám poskytuje na základe licencie spoločnosť Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jedna z jej pobočiek). Ak máte k dispozícii licenciu na používanie softvéru Windows 7 Service Pack 1 alebo Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (pre ktorý je určený tento doplnok) (ďalej len „softvér“), môžete tento doplnok používať. Nesmiete ho používať v prípade, že nemáte k dispozícii licenciu na softvér. Tento doplnok môžete používať s každou kópiou softvéru s platnou licenciou.

Licenčné podmienky uvedené nižšie popisujú ďalšie podmienky používania tohto doplnku. Tieto podmienky a licenčné podmienky pre softvér sa vzťahujú na vaše používanie doplnku. V prípade konfliktu sa uplatňujú tieto doplnkové licenčné podmienky.

Používaním doplnku tieto podmienky prijímate. Ak ich neprijímate, tento doplnok nepoužívajte.

INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 10 sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v téme Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v programe Internet Explorer 10. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

  • Aktualizácia poskytovateľov vyhľadávania. Po dokončení inštalácie softvér stiahne aktualizáciu údajov v počítači týkajúcich sa poskytovateľov vyhľadávania. Táto aktualizácia inovuje poskytovateľov prostredníctvom najnovších funkcií, ako sú napríklad nové ikony alebo návrhy vyhľadávania. Ide o jednorazovú aktualizáciu, ak však softvér aktualizáciu úspešne nestiahne, pokúsi sa ju vykonať niekoľkokrát.
Vlastnosti

ID článku: 11540 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky