Používanie zväčšovacieho skla na lepšie zobrazenie položiek na obrazovke

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Zväčšovacie sklo zväčšuje časť obrazovky, prípadne celú obrazovku, aby ste lepšie videli slová a obrázky.

Zapnutie alebo vypnutie zväčšovacieho skla

Ak chcete zapnúť zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom Windows‌  + znamienko plus (+) na klávesnici. Stlačte kláves s logom Windows  + Esc, ak ho chcete vypnúť.

Ak chcete zväčšovacie sklo zapnúť alebo vypnúť dotykom alebo myšou, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Zväčšovacie sklo  a potom v časti Zapnúť zväčšovacie sklo prepnite prepínač do zapnutej polohy.

Zväčšovacie sklo môžete vypnúť výberom tlačidla Zavrieť  na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

Priblíženie a oddialenie a používanie zobrazení zväčšovacieho skla

Keď je zväčšovacie sklo zapnuté, na priblíženie a oddialenie tiež môžete stlačiť kláves s logom Windows  + plus (+) alebo kláves s logom Windows  + mínus (-). Obsah môžete priblížiť a oddialiť aj pomocou myši stlačením klávesov Ctrl + Alt a otáčaním kolieska myši.

Zväčšovacie sklo môžete použiť v troch rôznych zobrazeniach: zobrazení na celú obrazovku, zobrazení lupy alebo ukotvenom zobrazení. Ak chcete zmeniť zobrazenie, použite ponuku Zobrazenia na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla.

V zobrazení na celú obrazovku sa zväčšuje celá obrazovka. Pri zväčšení neuvidíte naraz celý obsah obrazovky, ale pri pohybe po obrazovke uvidíte jej časti.

V zobrazení lupy je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu. Veľkosť lupy môžete zmeniť v nastaveniach zväčšovacieho skla.

Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche. V tomto zobrazení je zväčšovacie sklo ukotvené k vašej obrazovke. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Zmena nastavení zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo obsahuje niekoľko rôznych nastavení, ktoré majú pomôcť vašim potrebám. Na ne sa dostanete stlačením tlačidla Štart , potom vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Zväčšovacie sklo . Môžete stlačiť aj kombináciu klávesov kláves s logom Windows  + Ctrl + M alebo na paneli s nástrojmi zväčšovacieho skla vyberte tlačidlo Nastavenia 

Magnifier options button
.

Tieto nastavenia zväčšovacieho skla je možné zmeniť:

 • Zmeniť úroveň priblíženia: Zmení predvolený stupeň priblíženia pri spustení zväčšovacieho skla.
 • Zmeniť prírastok zväčšenia: Zmení hodnotu, o ktorú zväčšovacie sklo priblíži alebo oddiali obsah.
 • Spustiť zväčšovacie sklo po prihlásení: Zapne zväčšovacie sklo automaticky po prihlásení do počítača.
 • Spustiť zväčšovacie sklo pred prihlásením pre každého: Zapne zväčšovacie sklo pre všetkých predtým, ako sa prihlásia do počítača.
 • Zbaliť okno Zväčšovacie sklo na pohyblivé priehľadné zväčšovacie sklo: Zbalí panel s nástrojmi zväčšovacieho skla na priehľadnú ikonu lupy. Na opätovné zobrazenie panela s nástrojmi zväčšovacieho skla vyberte ikonu lupy.
 • Vyhladzovať okraje obrázkov a textu:Okraje zväčšených obrázkov a textu sa po priblížení javia hladšie.
 • Invertovanie farieb:Invertuje farby na obrazovke, čo niekedy uľahčuje čítanie textu.
 • Výber zobrazenia zväčšovacieho skla: Vyberie predvolené zobrazenie (Ukotvené, Na celú obrazovku alebo Lupa), ktoré zväčšovacie sklo použije pri zapnutí. Ak vyberiete zobrazenie Lupa, môžete tiež zmeniť jeho veľkosť.

Pozrite časť Nastavenie zväčšovacieho skla

Používanie zväčšovacieho skla na dotykovej obrazovke

Tu je niekoľko tipov, ako používať zväčšovacie sklo s dotykovou obrazovkou:

 • Ak chcete priblížiť alebo oddialiť, ťuknite na symboly plus (+) alebo mínus (-) v rohoch obrazovky.
 • Ak sa chcete pohybovať po obrazovke, potiahnite okrajmi obrazovky v zobrazení na celú obrazovku.
 • Ak chcete zobrazenie okamžite oddialiť a zistiť, kde sa na obrazovke nachádzate, jedným prstom ťuknite na opačné konce obrazovky naraz.
 • Ak chcete zväčšovacie sklo zatvoriť, ťuknite na tlačidlo Zavrieť .

Používanie režimu centrovania zväčšovacieho skla

Ak chcete zredukovať množstvo rušivého pohybu na obrazovke, zväčšovacie sklo sa teraz dokáže vycentrovať na kurzor myši. Ak to chcete povoliť, vyberte tlačidlo Štart , potom položky Nastavenie  > Zjednodušenie prístupu  > Zväčšovacie sklo  > Nechať kurzor myši > V strede obrazovky.

Klávesové skratky zväčšovacieho skla

Úplný zoznam klávesových skratiek zväčšovacieho skla nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse. Úplný zoznam klávesových skratiek je dostupný aj v nastaveniach zväčšovacieho skla.