Predĺženie výdrže batérie

Najjednoduchším spôsobom predĺženia výdrže batérie vo Windows Phone medzi jednotlivými nabíjaniami je používanie šetriča batérie.

Pomocou šetriča batérie môžete vypnúť nepodstatné funkcie a šetriť batériu iba na základe niekoľkých ťuknutí. Energiu môžete šetriť aj obmedzením spotreby na pozadí. Môžete zistiť, koľko energie batérie spotrebúvajú aplikácie, a zmeniť, či môžu byť spustené na pozadí. V tejto téme sa tiež dozviete, ako šetriť batériu, ako aj tipy na jej šetrenie.

Battery Saver on Windows Phone

Vypnutie nepodstatných funkcií

Ak chcete batériu šetriť skutočne vo veľkom, pomocou šetriča batérie môžete vypnúť funkcie, ktoré nie sú nevyhnutné, no spotrebúvajú batériu na pozadí. Potom telefón nebude môcť:

 • Automaticky prijímať e-maily a aktualizácie kalendára. Naďalej však môžete e-maily kedykoľvek synchronizovať manuálne.
 • Aktualizovať niektoré dynamické dlaždice. Ak sa na aktualizáciu dlaždice používa doručovanie oznámení bez vyžiadania, v režime šetriča batérie sa tieto aktualizácie neprijímajú.

Naďalej môžete uskutočňovať a prijímať hovory, prijímať a odosielať SMS správy, ako aj prehľadávať internet.

Zmena nastavení šetriča batérie

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Šetrič batérie 

  Battery Saver Icon
  .

 2. V časti Nastavenie vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite na položku Vypnúť, ak chcete šetrič batérie vypnúť.
  • Ťuknite na položku Keď je batéria nabitá na menej než 20 %, ak chcete, aby šetrič batérie šetril energiu, keď je batéria málo nabitá.
  • Ťuknite na položku Vždy (obmedzuje funkčnosť), ak chcete, aby šetrič batérie šetril energiu stále. Výber tejto možnosti si poriadne premyslite. V telefóne sa totiž môže vypnúť väčšina funkcií na pozadí.
  • Zapnite možnosť Odteraz do ďalšieho nabitia 
   Toggle On Icon
   , ak chcete, aby šetrič batérie začal energiu šetriť hneď a po ďalšom nabití telefónu sa vrátil na normálnu spotrebu batérie.

Obmedzovanie spotreby na pozadí

Niektoré aplikácie míňajú batériu, aj keď ich práve nepoužívate – nazýva sa to spotreba na pozadí. Šetrič batérie umožňuje ovládať spotrebu batérie telefónu jednotlivými aplikáciami.

Povolenie spustenia aplikácií na pozadí

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Šetrič batérie 

  Battery Saver Icon
  . Potiahnutím prstom prejdite do časti Spotreba, kde sa zobrazí zoznam aplikácií a ich relatívna spotreba batérie.

 2. Ťuknite na niektorú z aplikácií a zapnite možnosť Povoliť spustenie aplikácie na pozadí 

  Toggle On Icon
  .

Tipy na šetrenie batérie

Tu sú ďalšie spôsoby šetrenia batérie v telefóne.

Obrazovka

 • Skráťte čas do vypnutia obrazovky.. Nastavte kratší čas pre uplynutie časového limitu obrazovky a zamknutie telefónu.
 • Znížte nastavenie jasu. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 
  Settings Icon
   > Jas, vypnite možnosť Automatické prispôsobenie a potom vyberte požadovanú úroveň, ktorú chcete použiť.
 • Použite tmavý motív pozadia. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenie 
  Settings Icon
   > Motív > Pozadie a potom na položku Tmavé.
 • Vypínajte obrazovku počas hovorov. Ak používate reproduktor alebo Bluetooth zariadenie, stlačením tlačidla napájania 
  Power Button Icon
   obrazovku vypnete.
 • Vypínajte hľadáčik po nasnímaní fotografie. Stlačením tlačidla Späť  
  Back Icon
   vypnite hľadáčik fotoaparátu a stlačením tlačidla napájania 
  Power Button Icon
   prepnete telefón do režimu spánku.

Synchronizácia

 • E-maily synchronizujte menej často.. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenie 
  Settings Icon
  a potom na položku E-mail + kontá. Ťuknite na konto, ktorého nastavenie synchronizácie chcete zmeniť, ťuknite na položku Sťahovať nový obsah, vyberte dlhší interval a potom ťuknite na položku Hotovo 
  Done Icon
  .
 • Vyberte, ktoré kontakty sa budú synchronizovať s telefónom. E-mailové kontakty a kontakty zo sociálnych sietí nemusíte synchronizovať, ak nechcete.
 • Nepripínajte veľa položiek na obrazovku Štart. Je vynikajúce mať na obrazovke Štart pripnuté to najobľúbenejšie a mať k ľuďom, aplikáciám, skladbám a ďalším položkám rýchly prístup. Nezabudnite však, že čím viac dynamických dlaždíc na obrazovke Štart máte, tým vyššia je spotreba batérie.
 • Nahrávajte len obrázky, ktoré si chcete nechať. Šetrí sa tým batéria a tiež čas, keď budete chcieť niekedy vo OneDrive fotografie vytriediť.  
 • Sociálne médiá kontrolujte menej často. Pri každej návšteve časti Novinky v centre Ľudia a centre Fotografie telefón spotrebúva viac energie na synchronizáciu a aktualizáciu.

Všeobecné

 • Reštartujte telefón, ak sa vám zdá byť výdrž batérie krátka. Niekedy sa tým dajú vyriešiť problémy, ktoré môžu skracovať výdrž batérie.
 • Používajte slúchadlá. Pri počúvaní hudby a používaní Bluetooth zariadenia skúste používať slúchadlá.
 • Vypnite nepoužívané Bluetooth pripojenia. Ak príslušenstvo s technológiou Bluetooth nepoužívate, môžete Bluetooth vypnúť.  

Upozornenie

Keď je telefón zapnutý, batériu nevyberajte ani nevymieňajte za inú. Ak máte náhradnú batériu, vypnite telefón a vymeňte batériu v telefóne za náhradnú. Vďaka tomu sa dáta určite uložia správne. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo napájania 

Power Button Icon
 a potom potiahnite prstom nadol. Zobrazí sa správa Dovidenia a obrazovka stmavne.

Vlastnosti

ID článku: 11546 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 8

Pripomienky