NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu dvoch zariadení na krátku vzdialenosť.

Sharing via NFC on Windows Phone

Cez NFC môžete zdieľať vzájomným dotykom telefónov

Tu je niekoľko možností používania NFC s Windows Phonom:

 • Zdieľanie fotografií a iného obsahu dotykom. Dotknite sa telefónom iného zariadenia s technológiou NFC a rýchlo zdieľajte fotografie, kontakty, webové adresy a iný obsah.   
 • Spárovanie s iným zariadením dotykom. Dotknite sa telefónom príslušenstva s technológiou NFC (napríklad reproduktorov alebo slúchadiel), aby sa spárovalo s telefónom a komunikovalo s ním cez Bluetooth.
 • Získanie informácií dotknutím sa štítka. Dotknite sa telefónom štítka s technológiou NFC (napríklad plagátu alebo vizitky), čím sa otvorí webová lokalita alebo aplikácia.
 • Vykonávanie platieb a iných transakcií dotykom. Ak to telefón a mobilný operátor podporujú, môžete kreditné a debetné karty nastaviť tak, aby ste s nimi mohli platiť v obchodoch, ktoré ponúkajú túto službu.

Zapnutie NFC

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenie 

  Settings Icon
  .

 2. Ťuknite na položku NFC 

  More Icon
  a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zapnutím možnosti Zdieľanie dotykom 
   Toggle On Icon
    zapnite zdieľanie a párovanie cez NFC.
  • Zapnutím možnosti Platby dotykom 
   Toggle On Icon
   zapnite transakcie cez NFC, ak ich telefón podporuje.

  

Vlastnosti

ID článku: 11557 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky