Vyhľadanie strateného telefónu alebo zariadenia

Lokalizovať telefón

Keď nemôžete nájsť svoje zariadenie, je to vždy nepríjemné. S funkciou Lokalizovať telefón sa už straty telefónu obávať nemusíte, pretože ho nájdete bez ohľadu na to, či je len zapadnutý v sedačke alebo sa naozaj stratil. S touto bezplatnou službou, ktorá je k dispozícii na stránke account.microsoft.com/devices, môžete svoj Windows Phone prezvoniť, zamknúť, vymazať jeho obsah alebo ho zobraziť na mape.

Prvé prihlásenie do funkcie Lokalizovať telefón

Pri prvom použití funkcie Lokalizovať telefón sa uistite, že ste do telefónu prihlásení s kontom Microsoft.

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, použite rovnaké konto Microsoft ako na prihlásenie do telefónu.
 2. Vyberte telefón, ktorý chcete nájsť, a potom kliknite na položku Lokalizovať telefón.

Vyhľadanie telefónu

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, použite rovnaké konto Microsoft ako na prihlásenie do telefónu.
 2. Vyberte telefón, ktorý chcete nájsť, a potom kliknite na položku Lokalizovať telefón.
 3. Zobrazí sa mapa s polohou vášho telefónu. Mapu si môžete priblížiť, aby ste dokázali presnejšie určiť polohu telefónu.


Prezvonenie alebo zamknutie telefónu

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, použite rovnaké konto Microsoft ako na prihlásenie do telefónu.
 2. Vyberte telefón, ktorý chcete prezvoniť alebo zamknúť, a potom kliknite na položku Lokalizovať telefón.
 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Ak chcete telefón prezvoniť, kliknite na položku Prezvoniť a potom postupujte podľa pokynov. Telefón začne zvoniť, aj keď má úplne stlmenú hlasitosť alebo je nastavený na vibrovanie.
  • Ak chcete telefón zamknúť a zobraziť na obrazovke uzamknutia správu, kliknite na položku Zamknúť a potom postupujte podľa pokynov. Ak nemáte vo svojom telefóne nastavené heslo, treba nejaké heslo zadať, pretože ho použijete na odomknutie telefónu, keď sa k nemu znova dostanete.

Vymazanie telefónu

Ak s istotou viete, že sa už k svojmu telefónu nedostanete, alebo ak v ňom máte citlivé informácie, ktoré chcete ochrániť, môžete obsah uložený v telefóne vymazať na diaľku.

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, použite rovnaké konto Microsoft ako na prihlásenie do telefónu.
 2. Vyberte telefón, ktorý chcete vymazať, a potom kliknite na položku Lokalizovať telefón.
 3. Kliknite na položku Vymazať.
 4. Ak ste sa definitívne rozhodli obsah v telefóne vymazať, začiarknite políčko Môj telefón sa môže vymazať a potom kliknite na položku Vymazať.


Zmena nastavení funkcie Lokalizovať telefón

Funkciu Lokalizovať telefón môžete nastaviť tak, aby vašu polohu ukladala vždy po uplynutí niekoľkých hodín, vďaka čomu sa telefón bude dať ľahšie nájsť. Tieto nastavenia sa menia v telefóne, nie v počítači.

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Lokalizovať telefón.
 2. Začiarknite nasledujúce políčko:

  Na zjednodušenie lokalizovania telefónu ukladať jeho polohu pravidelne, ako aj pred vybitím batérie. Funkcia Lokalizovať telefón môže ukladať podrobnosti o polohe vášho telefónu každých niekoľko hodín, takže keby bol telefón mimo dosah alebo by sa mu vybila batéria, na mape vám stále môžeme zobraziť jeho poslednú známu polohu.

Ochrana pred obnovením výrobných nastavení

Niektoré novšie Windows Phony umožňujú používať ochranu pred obnovením výrobných nastavení. Ide o bezplatnú službu, ktorá je dostupná na lokalite account.microsoft.com a ktorá poskytuje dodatočné ochranné funkcie brániace v jednoduchom obnovení výrobných nastavení alebo opätovnom používaní vášho telefónu v prípade, že skončí v nesprávnych rukách. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana telefónu.

Nájsť moje zariadenie

Podobne ako funkciu Lokalizovať telefón môžete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie na vyhľadanie zariadenia na mape. Táto bezplatná služba dostupná na stránke account.microsoft.com/devices pravidelne získava informácie o polohe vášho zariadenia, aby ste ho mohli vidieť zobrazené na mape.

Zmena nastavení funkcie Nájsť moje zariadenie

Funkciu Nájsť moje zariadenie môžete nastaviť tak, aby vašu polohu ukladala vždy po uplynutí niekoľkých hodín, vďaka čomu sa zariadenie bude dať ľahšie nájsť. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, skontrolujte, či ste zapli hlavné nastavenie polohy vo svojom zariadení a či ste sa v ňom prihlásili so svojím kontom Microsoft.

 1. Prihláste sa do zariadenia ako správca.
 2. Vo vašom zariadení prejdite na obrazovku Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Nájsť moje zariadenie.
 3. Zapnite nastavenie Nájsť moje zariadenie.

Vyhľadanie zariadenia

 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com/devices. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, použite rovnaké konto Microsoft ako na prihlásenie do zariadenia.
 2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nájsť, a potom kliknite na položku Nájsť moje zariadenie.
 3. Zobrazí sa mapa s polohou vášho zariadenia.
Vlastnosti

ID článku: 11579 – Posledná kontrola: 22. 8. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky