Používanie PIN kódu na uzamknutie SIM karty

PIN kód SIM karty sa vo Windows Phone používa na to, aby z neho nemohol nikto telefonovať bez vášho súhlasu. Po nastavení PIN kódu SIM karty sa pri každom zapnutí telefónu zobrazí výzva na jeho zadanie.

SIM card

Zapnutie zabezpečenia SIM karty

 1. Na obrazovke Štart , ťuknite na položky Telefón 

  Phone Icon
   > Viac 
  More Icon
   > Nastavenie.

 2. Zapnite možnosť Zabezpečenie SIM karty 

  Toggle On Icon
  .

 3. Keď sa zobrazí výzva Zadajte PIN kód SIM karty, zadajte PIN kód SIM karty niektorým z nasledujúcich postupov:

  • Ak v telefóne nastavujete PIN kód SIM karty prvýkrát, skúste zadať kód 1234 a potom ťuknite na položku Zadať. Kód 1234 je bežne používaným predvoleným PIN kódom niektorých SIM kariet. Ak tento PIN kód nefunguje, požiadajte mobilného operátora o správny predvolený PIN kód.
  • Ak ste už nastavili PIN kód SIM karty (aj v prípade, že SIM karta bola vtedy v inom telefóne), zadajte PIN kód a ťuknite na položku Zadať. Zobrazí sa hlásenie PIN kód SIM karty zapnutý.


Zadanie PIN kódu SIM karty

 1. Pri zapnutom zabezpečení SIM karty zapnite alebo reštartujte telefón.

 2. Keď sa zobrazí výzva Zadajte PIN kód SIM karty, zadajte PIN kód a potom ťuknite na položku Zadať.

Upozornenie

Ak príliš veľakrát zadáte nesprávny PIN kód, mobilný operátor SIM kartu zablokuje. V takom prípade treba požiadať mobilného operátora o kód na odblokovanie PIN kódu (PUK kód). Ak zadáte nesprávny PUK kód príliš veľakrát, SIM karta sa natrvalo zablokuje a budete si musieť od mobilného operátora zaobstarať novú SIM kartu.

Zmena PIN kódu SIM karty

 1. Na obrazovke Štart  ťuknite na položky Telefón 

  Phone Icon
   > Viac 
  More Icon
   > Nastavenie.

 2. Pri zapnutom zabezpečení SIM karty ťuknite na položku Zmeňte PIN kód SIM karty.

 3. Keď sa zobrazí výzva Zadajte aktuálny PIN kód SIM karty, zadajte aktuálny PIN kód a potom ťuknite na položku Zadať.

 4. Keď sa zobrazí výzva Zadajte nový PIN kód SIM karty, zadajte nový PIN kód a potom ťuknite na položku Zadať.

 5. Keď sa zobrazí výzva Potvrďte nový PIN kód SIM karty, zadajte nový PIN kód znova a potom ťuknite na položku Zadať.

  Zobrazí sa hlásenie PIN kód SIM karty zmenený.  

Vlastnosti

ID článku: 11580 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Pripomienky