Licenčné zmluvy pre program Windows Media Components

Čo ma zaujíma:

Vývoj implementácie programu Windows Media Audio alebo Windows Media Video v iných, než Windows platformách

Ak chcete získať zdrojový kód pre kodeky programu Windows Media Audio a Video (technické podrobnosti nájdete tu) a podieľať sa na vývoji a distribúcii Predbežných produktov, musíte sa riadiť nasledujúcou zmluvou. Predbežné produkty sú produkty s podporou programu Windows Media Components, ktoré ešte pre zákazníkov nie sú pripravené (napríklad integrované obvody).

Po vstúpení tejto zmluvy do účinnosti môžete získať:

  • čítačku pre formát ASF,
  • dekodér Windows Media Audio 9 Decoder pre WMA 9 Series Standard, bezstratové a hlasové kodeky a kodek WMA 10 Professional,
  • dekodér Windows Media Video 9 Decoder pre všetky profily a úrovne,
  • ASF Writer,
  • kódovač Windows Media Audio 9 Encoder pre WMA 9 Series Standard, bezstratové a hlasové kodeky a kodek WMA 10 Professional,
  • kódovač Windows Media Video 9 Encoder pre všetky profily a úrovne.

Distribučné oprávnenia:

  • Licencie na predbežné produkty sú určené na dodanie implementácií programu Windows Media Component do licencií na zmluvu o konečných produktoch programu Windows Media Components.

Proces poskytovania licencií: pozrite si tieto kroky.

Distribúcia zariadenia alebo softvéru, ktoré obsahujú Windows Media Audio alebo Windows Media Video

Ak chcete získať implementáciu kódu objektu pre kodeky programov Windows Media Audio a Video (tu si pozrite technické podrobnosti) a podieľať sa na distribúcii týchto platených implementácií v rámci Konečných produktov pripravených pre zákazníkov, musíte sa riadiť nasledujúcou zmluvou. Konečnými produktmi môžu byť aplikácie alebo hardvérové zariadenia so softvérom iným než Windows.

Distribučné oprávnenia:

  • Ako výrobca spotrebnej elektroniky alebo dodávateľ hardvéru môžete zákazníkom distribuovať konečné produkty používajúce program Windows Media. Môžu to byť prenosné zvukové prehrávače alebo prehrávače videa, dekodéry set-top box a mobilné zariadenia s audio a video funkciami.

Proces poskytovania licencií: pozrite si tieto kroky.

Prezeranie webových stránok príjemcov licencií pre Windows Media Components

Spustenie licencie patentového portfólia VC-1

Ako už možno viete, WMV-9 od spoločnosti Microsoft podlieha štandardu VC-1. Preto by mala každá spoločnosť, ktorá produkty WMV-9 alebo obsah implementuje, vziať do úvahy aj výhody používania licencie patentového portfólia VC-1. Licencia patentového portfólia VC-1 (spoločnosťou Microsoft preferovaná metóda licencovania patentov v rámci tejto technológie) udeľuje licenciu na základné patenty VC-1 pochádzajúce z mnohých spoločností (vrátane spoločnosti Microsoft) a poskytuje tak realizátorom WMV-9 dodatočné pokrytie a hodnotu.

Patentové portfólio VC-1 získava licencie prostredníctvom spoločnosti MPEG-LA a podrobnosti týkajúce sa procesu vyžiadania tejto licencie nájdete na lokalite spoločnosti MPEG-LA.

Poznámka: Distribúcia Konečných produktov obsahujúcich implementácie kodekov WMV podlieha poplatkom. Tieto poplatky sú však pri licenciách Patentového fondu VC-1 podstatne znížené.

Vlastnosti

ID článku: 11594 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)