Funkcie zjednodušenia ovládania na webovej lokalite konta Microsoft

Vytvorili sme klávesové skratky, zobrazenia s vysokým kontrastom a faktúry dostupné ako PDF súbory, aby sa webová lokalita konta Microsoft jednoduchšie používala aj osobám so zdravotným postihnutím.

Klávesové skratky


 ÚlohaPoužite túto klávesovú skratku
Obnovenie aktuálneho zobrazenia.F5
Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.MEDZERNÍK
Výber nasledujúcej položky.TAB
Výber predchádzajúcej položky.SHIFT + TAB
Vykonanie akcie pre vybratú položku.ENTER
Navigácia v zozname položiek v zobrazeniach.Klávesy so šípkami
Navigácia na viacerých stránkach v zobrazeniach.PAGE UP alebo PAGE DOWN
Prechod na prvú alebo poslednú položku na aktuálnej stránke v zobrazeniach.HOME alebo END
Prechod na prvú alebo poslednú položku v zozname v zobrazeniach.CTRL + HOME alebo CTRL + END
Otvorenie dialógového okna Možnosti siete internet v Internet Exploreri, kde môžete zmeniť nastavenia zjednodušenia ovládania.ALT + T a potom stlačte kláves O

Zobrazenie stránok vo vysokom kontraste

Ak používate Microsoft Internet Explorer, postupujte takto:

 1. V Internet Exploreri kliknite v ponuke Nástroje na položku Možnosti siete internet.
 2. Na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Zjednodušenie ovládania.
 3. Začiarknite políčka Ignorovať farby určené na webových stránkach, Ignorovať štýly písiem určené na webových stránkach a Ignorovať veľkosti písma určené na webových stránkach a potom kliknite na tlačidlo OK.

Informácie o zobrazeniach s vysokým kontrastom v inom webovom prehliadači nájdete v Pomocníkovi daného prehliadača. Väčšina operačných systémov vrátane systémov od spoločnosti Microsoft obsahuje aj nastavenia pre režim vysokého kontrastu. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii Pomocníka používaného operačného systému.

Faktúry dostupné ako PDF súbory

Tento postup sa vzťahuje na Windows 8 alebo novšiu verziu, Adobe Acrobat Reader XI a NVDA 2013.1 alebo novšiu verziu. Môže fungovať aj so staršími verziami, takýto postup však nebol otestovaný.

 1. Uistite sa, že je program NVDA spustený.
 2. Spustite Adobe Acrobat a otvorte požadovaný PDF súbor.
 3. Ak je program NVDA spustený, zobrazí sa dialógové okno Čítanie neoznačeného dokumentu.
 4. V dialógovom okne sa nachádzajú nasledujúce položky:
  • Správa popisujúca proces označovania.
  • Rozbaľovacie pole označené ako Poradie čítania: obsahujúce tri možnosti:
   • Odvodiť poradie čítania z dokumentu (odporúča sa)
   • Poradie čítania zľava doprava, zhora nadol 
   • Použiť poradie čítania v nespracovanom tlačovom streame
Na presun miesta zadávania vstupu na rozbaľovacie pole použite klávesovú skratku Alt + r.
  • Dva prepínače:
   • Čítanie celého dokumentu
   • Čítanie iba aktuálne zobrazených strán
Odporúčame použiť klávesovú skratku Alt + d na výber možnosti Čítanie celého dokumentu. Prípadne môžete použiť skratku Alt + p na výber možnosti Čítanie iba aktuálne zobrazených strán.
  • Začiarkavacie políčko s označením Vždy používať nastavenia z predvolieb čítania (Toto dialógové okno znova nezobrazovať). Na začiarknutie políčka Vždy používať... použite klávesovú skratku Alt + a.
  • Tlačidlo Spustiť. Na stlačenie tlačidla Spustiť použite klávesovú skratku Alt + s alebo kláves Enter.
  • Tlačidlo Zrušiť. Na stlačenie tlačidla Zrušiť použite klávesovú skratku Alt + c.

Acrobat pridá do dokumentu značky a popíše priebeh. Po dokončení vám príkazy programu NVDA na čítanie (vrátane príkazov režimu prehliadania) umožnia čítať text, tabuľky a hypertextové prepojenia v dokumente. Medzi hypertextovými prepojeniami sa môžete pohybovať pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab.

Kde získam ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o programe Acrobat a zjednodušení ovládania nájdete na stránke http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Ďalšie informácie o programe NVDA nájdete na stránke http://www.nvaccess.org/.

Vlastnosti

ID článku: 11685 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky