Keď sa vo Windows Phone 8.1 prihlásite so svojím kontom Microsoft, môžete zapnúť službu, ktorá umožňuje automaticky ukladať dôležitý obsah do cloudu, aby ste mali k dispozícii zálohu pre prípad, že sa niečo stane s vaším telefónom.

Môžete si vybrať spôsob, akým bude váš telefón zálohovať aplikácie, nastavenia, SMS správy a fotografie a videá. V zozname aplikácií jednoducho prejdite na položku Nastavenia 

Settings Icon
> Zálohovanie.

Záloha aplikácií a nastavení

Jednou z najťažších vecí pri nahrádzaní strateného telefónu alebo pri jeho inovovaní je dostať do nového telefónu svoje kontá, aplikácie a nastavenia presne podľa vašich požiadaviek. Aby sa tento prechod uľahčil, môžete si zálohovať:

 • Aplikácie nainštalované v telefóne, spolu s dosiahnutým najvyšším skóre a postupom v príslušných aplikáciách.
 • Heslá ku kontám.
 • Históriu hovorov.
 • Rozloženie obrazovky Štart a farbu motívu.
 • Kontá nastavené v telefóne.
 • Obľúbené položky v Internet Exploreri.
 • Vlastné slová, ktoré ste pridali do slovníka svojho telefónu.
 • Nastavenia telefónu vrátane fotografií, správ, e-mailov a kont, obrazovky uzamknutia a nastavenia funkcie Reč.

Zapnutie zálohovania aplikácií a nastavení

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 
  Settings Icon
  > Zálohovanie.
 2. Ťuknite na položku Aplikácie + nastavenia.
 3. Ak chcete zálohovať svoje nastavenia, zapnite možnosť Zálohovanie nastavení 
  Toggle On Icon
  . Ak chcete zálohovať svoje aplikácie, presvedčte sa, že možnosť Zálohovanie nastavení je zapnutá a potom zapnite možnosť Zálohovanie aplikácií 
  Toggle On Icon

Zálohovanie SMS správ

Automaticky zálohujte svoje SMS a MMS správy do cloudu. Keď si kúpite nový Windows Phone alebo budete obnovovať svoj aktuálny telefón, budete si môcť týmto spôsobom obnoviť konverzácie počas nastavovania telefónu.

Zapnutie zálohovania SMS správ

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 
  Settings Icon
  > Zálohovanie.
 2. Ťuknite na položku SMS správy a potom možnosť Zálohovanie SMS správ zapnite
  Toggle On Icon
  alebo vypnite 
  Toggle Off Icon
  .

Zálohovanie fotografií a videí

Automaticky nahrávajte fotografie a videá do služby OneDrive a vráťte sa k nim neskôr z ľubovoľného počítača alebo zariadenia, ktoré je pripojené k internetu. (Toto môže využívať váš dátový balík a môžu sa účtovať poplatky.)

Zapnutie automatického posielania

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 
  Settings Icon
  > Zálohovanie.
 2. Ťuknite na položku Fotografie + videá a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností pre svoje fotografie a videá:
  • Ak nechcete, aby sa vaše fotografie a videá posielali automaticky, ťuknite na položku Neposielať.
  • Ťuknite na položku Dobrá kvalita a fotografie sa budú automaticky posielať v rozlíšení, ktoré zaberie menej údajov a ukladacieho priestoru v službe OneDrive. (Táto možnosť nie je k dispozícii pre videá vo Windows Phone 8.1.)
  • Ťuknite na položku Najvyššia kvalita a fotografie alebo videá sa budú automaticky posielať s najvyšším možným rozlíšením.

Odstránenie záloh

 1. V zozname aplikácií ťuknite na položku Nastavenia 
  Settings Icon
  > Zálohovanie.
 2. Ťuknite na položku Aplikácie + nastavenia, potom na položku Spravovať zálohy (vo Windows Phone 8 sa nazýva Rozšírené) a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete odstrániť celú svoju zálohu, začiarknite políčko Zálohovanie nastavení a ťuknite na tlačidlo Odstrániť.
  • Ak chcete odstrániť iba údaje aplikácií, zrušte začiarknutie políčka Zálohovanie nastavení, začiarknite políčko Zálohovanie aplikácií a potom ťuknite na tlačidlo Odstrániť.

Obnovenie zálohy

 1. Pri nastavovaní nového telefónu alebo pri jeho obnovovaní sa prihláste s tým istým kontom Microsoft, ktoré ste používali pri vytváraní zálohy.
 2. Keď sa zobrazí výzva na obnovu telefónu, ťuknite na zálohu, ktorú chcete použiť, a potom ťuknite na položku Ďalej.
 3. Ak sa zobrazí výzva na overenie konta, zadajte požadovaný bezpečnostný kód a potom ťuknite na položku Ďalej.
 4. Počkajte, kým sa obnovenie dokončí, a potom ťuknite na položku Ďalej.
 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Zadajte heslá pre obnovené kontá a potom ťuknite na položku Ďalej.
  • Ak chcete svoje heslá zadať neskôr, ťuknite na položku Vynechať.
 6. Ťuknite na položku Hotovo.

Vlastnosti

ID článku: 11688 – Posledná kontrola: 19. 7. 2016 – Revízia: 7

Pripomienky