Continuum pre telefóny: Najčastejšie otázky

S funkciou Continuum pre telefóny dokáže váš telefón s Windowsom 10 Mobile spolupracovať s televízorom, monitorom alebo počítačom, aby ste mohli používať aplikácie na väčšej obrazovke. Tu môžete získať odpovede na bežné otázky týkajúce sa používania funkcie Continuum pre telefóny.


 Pripojenie k televízoru alebo monitoru

Po pripojení k televízoru alebo monitoru môžete telefón s Windowsom používať ako počítač a prenášať obsah so sebou po ukončení práce. Ďalšie informácie o tom, ako začať, nájdete v téme Nastavenie funkcie Continuum pre telefóny.

Aký typ príslušenstva môžem použiť na pripojenie telefónu k televízoru alebo monitoru?
Ako môžem aktualizovať firmvér v doku alebo adaptéri?
Môj televízor alebo monitor nie je vybavený HDMI portom. Aké sú možnosti pripojenia?
Prečo pripojená klávesnica a myš nefungujú?
Je potrebné pripojenie k sieti Wi-Fi, ak chcem pripojiť telefón k TV alebo monitoru?
Môj telefón tvrdí, že je pripojený, na televízore alebo monitore ale nič nevidím.
Prečo sa obrazovka môjho telefónu na pripojenej obrazovke duplikuje?
Obsah zobrazený na televízore alebo monitore nevyzerá dobre – obraz je orezaný alebo obrázky vyzerajú byť väčšie, než by mali.
Ako môžem telefonovať alebo posielať správy pri pripojení k televízoru alebo monitoru?
Ako sa prepína medzi aplikáciami na pripojenej obrazovke?
Prečo sa na pripojenej obrazovke niektoré aplikácie neotvoria?
Po pripojení nie je počuť žiadny zvuk.
Ako odpojím pripojený televízor alebo monitor?
Ako zavriem aplikácie na pripojenej obrazovke?
Ktoré klávesové skratky možno použiť vo funkcii Continuum?
Ktoré funkcie zjednodušenia prístupu fungujú na pripojenej obrazovke?
Môžem tlačiť z telefónu?

 Pripájanie k počítaču

Po pripojení k počítaču, môžete telefón s Windowsom používať ako počítač bez nutnosti používať doky alebo adaptéry a prenášať obsah so sebou po ukončení práce. Ďalšie informácie o tom, ako začať, nájdete v téme Nastavenie funkcie Continuum pre telefóny. 

Aký hardvér sa vyžaduje na pripojenie telefónu k PC?
Ako zistiť, či počítač podporuje technológiu Miracast?
Počítač spĺňa potrebné softvérové a hardvérové požiadavky, ale stále mám problémy s pripojením k nemu z telefónu.
Ako zmeniť spôsob, ako zariadenia dokážu rozpoznať počítač?
Ako si môžem pripojenie k PC viac zabezpečiť?
Je potrebné pripojenie k sieti Wi-Fi, ak chcem pripojiť telefón k PC?
Ako odpojiť telefón od PC?
Môj telefón tvrdí, že je pripojený, v PC však nič nevidím.
Prečo sa obrazovka môjho telefónu duplikuje na pripojenej obrazovke?
Aký typ klávesnice a myši môžem používať, keď sa pripojím k PC?
Ako môžem telefonovať alebo posielať správy pri pripojení k PC?
Zobrazovanie obsahu v PC sa preruší, keď sa telefón uzamkne.
Prečo sa na pripojenom PC niektoré aplikácie neotvoria?
Po pripojení nie je počuť žiadny zvuk.
Ako zavriem aplikácie na pripojenom PC?
Ktoré klávesové skratky možno použiť vo funkcii Continuum?
Ktoré funkcie zjednodušenia prístupu fungujú na pripojenej obrazovke?
Môžem tlačiť z telefónu?


Vlastnosti

ID článku: 12366 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)