Návod na používanie dvojstupňového overenia v konte Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Pomocou dvojstupňového overenia je prihlásenie do vášho konta Microsoft pre neoprávnené osoby náročnejšie, vďaka čomu ste vo väčšom bezpečí. Používajú sa v ňom dve rôzne formy identity: heslo a kontaktná metóda (známa tiež ako bezpečnostné informácie). Ani v prípade, že niekto zistí vaše heslo, nebude môcť pokračovať ďalej, pokiaľ nebude mať prístup k vašim bezpečnostným informáciám. Preto je dôležité používať pre každé konto iné heslo.

Dvojstupňové overenie môžete nastaviť s e-mailovou adresou, telefónnym číslom alebo overovacou aplikáciou. Po prihlásení z nového zariadenia alebo novej polohy vám odošleme bezpečnostný kód, ktorý zadáte na prihlasovacej stránke. Ďalšie informácie o overovacej aplikácii nájdete v téme Používanie aplikácie Microsoft Authenticator.

Ak zapnete dvojstupňové overenie, pri každom prihlásení v zariadení, ktoré nie je dôveryhodné, dostanete na e-mail, do telefónu alebo do overovacej aplikácie bezpečnostný kód. Keď ho vypnete, budete musieť pravidelne overovať svoju identitu bezpečnostným kódom len vtedy, keď bude ohrozené zabezpečenie vášho konta.
 

Zapnutie alebo vypnutie dvojstupňového overenia


  1. Prejdite na stránku Základy zabezpečenia a prihláste sa so svojím kontom Microsoft.
  1. Vyberte položku ďalšie možnosti zabezpečenia.
  2. V časti Dvojstupňové overenie vyberte možnosť Nastaviť dvojstupňové overenie, čím ho zapnete, alebo Vypnúť dvojstupňové overenie, čím ho vypnete.
  3. Postupujte podľa pokynov.

Ak zapnete dvojstupňové overenie, budete vždy potrebovať dva druhy identifikácie. To znamená, že ak zabudnete heslo, budete potrebovať dva spôsoby kontaktovania. Alebo ak stratíte spôsob kontaktovania, nebude vám na opätovný prístup do vášho konta stačiť heslo – a môže vám trvať 30 dní, kým znovu získate prístup. Dokonca môžete stratiť prístup do konta. Z tohto dôvodu vám dôrazne odporúčame, aby ste pre každý prípad vo svojom konte uchovávali tri bezpečnostné informácie.

Tam, kde nemôžete používať bezpečnostné kódy, používajte heslá aplikácií


Niektoré aplikácie (ako sú poštové aplikácie v niektorých telefónoch) alebo zariadenia (napríklad Xbox 360) nemôžu používať bežné bezpečnostné kódy. Keď sa po zapnutí dvojstupňového overenia v aplikácii alebo zariadení zobrazí chyba nesprávneho hesla, no ste si istí, že heslo bolo správne, znamená to, že aplikácia alebo zariadenie vyžaduje heslo aplikácie.

Heslá aplikácie sú potrebné len vtedy, ak používate dvojstupňové overenie. Ak nemáte zapnuté dvojstupňové overenie, sekcia Heslá aplikácií na stránke Ďalšie možnosti zabezpečenia sa nezobrazuje.

Prečítajte si informácie o tom, ako vytvoriť a používať heslá aplikácií v článku Heslá aplikácií a dvojstupňové overenie

Vytvorenie nového hesla po zapnutí dvojstupňového overenia


Ak zabudnete heslo, keď máte pre svoje konto zapnuté dvojstupňové overenie, môžete obnoviť svoje heslo, za predpokladu, že máte dva spôsoby identifikácie. V závislosti od toho, aké bezpečnostné informácie pridáte do svojho konta, táto požiadavka môže znamenať zadanie bezpečnostného kódu z vašej aplikácie Authenticator a zadanie bezpečnostného kódu, ktorý vám bol odoslaný e-mailom na zálohovanie e-mailového konta. 

Ak si chcete obnoviť heslo, použite postup uvedenž v téme Ako vytvoriť nové heslo konta Microsoft. Namiesto jedného bezpečnostného kódu na overenie vašej identity, dostanete dva.

Ak hľadáte informácie o zmene, odstránení alebo aktualizácií druhej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, na ktoré prijímate bezpečnostné kódy, postupujte podľa pokynov buď v téme Bezpečnostné informácie a bezpečnostné kódy alebo v téme Nahradenie bezpečnostných informácií v konte Microsoft.