Nastavenie rodičovskej kontroly pre Windows 10 a Xbox One

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Použite obmedzenia prístupu k obsahu v zariadeniach so systémom Windows 10 a Xbox One pomáha chrániť deti a obsahuje tieto nastavenia:

  • Blokovanie nevhodných aplikácií, hier a médií (označené v konzole ako Prístup k zobrazeniu obsahu)
  • Blokovanie nevhodných webových lokalít (označené v konzole ako Filtrovanie webového obsahu)
  • Požiadavku, aby sa deti opýtali rodiča pred nákupom vecí v Microsoft Store (Spýtať sa rodiča)

Obmedzenia zobrazovania obsahu je možné nastaviť na lokalite account.microsoft.com/family alebo v konzole Xbox One. Hoci obmedzenia prístupu k obsahu určujú, k akému typu obsahu má vaše dieťa prístup, čas používania určuje, ako dlho a kedy môže používať zariadenia. Obmedzenia času používania však možno nastaviť a spravovať iba na lokalite account.microsoft.com/family.

Nastavenie obmedzení času používania zariadení


Blokovanie nevhodných aplikácií, hier a médií

V podstate môžete nastaviť vekový limit pre obsah a čokoľvek presahujúce tento limit bude potrebné schváliť dospelým. V konzole Xbox One sa toto nastavenie nazýva Prístup k obsahu, a pri deťoch mladších ako 8 rokov sa zapína automaticky. (Predvolené nastavenia určuje vek dieťaťa v konte Microsoft.) Ak má dieťa viac ako 8 rokov, predvolené nastavenie je Bez obmedzenia, takže je vhodné skontrolovať nastavenia všetkých malých hráčov.

Blokovanie nevhodných, aplikácií, hier a médií online a v konzole

Blokovanie nevhodných webových lokalít

Pomôžte chrániť svoje dieťa pred surfovaním na internete a vyhľadávaním obsahu pre dospelých pri používaní prehliadača Microsoft Edge a Internet Explorer. (V konzole to nazývame Filtrovanie webového obsahu.) Mnohé lokality blokujeme automaticky, no môžete tiež zablokovať alebo povoliť konkrétne lokality alebo vybrať dieťaťu len niektoré lokality, o ktorých ste nám povedali, že sú v poriadku.

Blokovanie nevhodných webových lokalít online a v konzole

Požadovať potvrdenia rodiča pred nákupom dieťaťa v Microsoft Store

Po zapnutí nastavenia Spýtať sa rodiča bude pred dokončením nákupu v Microsoft Store, ktorý chce vykonať dieťa, potrebný súhlas dospelého. Neplatí to pre položky, ktoré dieťa získa vďaka darčekovým poukazom a peniazom vo vlastnom konte Microsoft. Samozrejme, že bude aj tak potrebné povolenie, ak to, čo sa snažia získať, presahuje vekový limit pre obsah, ktorý ste nastavili. Platí to aj keď je nastavenie Spýtať sa rodiča vypnuté. Na žiadosti detí o nákupy môžete reagovať jednoducho prostredníctvom e-mailu alebo na lokalite account.microsoft.com/family.

Zapnutie nastavenia Spýtať sa rodiča online a v konzole

Odpovedanie na žiadosti detí

Porušovanie pravidiel môže byť niekedy zábavné alebo nevyhnutné. Vaše dieťa môže potrebovať viac času na domáce úlohy, alebo ho možno chcete odmeniť najnovšou hrou, o ktorej všetci básnia. Na mnohé z ich žiadostí môžete odpovedať prostredníctvom e-mailu, alebo ak zdieľate zariadenie, povedzme, rodinnú konzolu Xbox One alebo počítač so systémom Windows 10,môžete ich žiadosti schváliť okamžite. Samozrejme, že okrem toho môžete na všetky žiadosti kedykoľvek reagovať na lokalite account.microsoft.com/family.