Internetové pripojenia: Najčastejšie otázky

Nemôžem sa pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia


Reštartujte telefón s vloženou SIM kartou (telefón načíta nastavenia zo SIM karty) a znova vyskúšajte mobilné dátové pripojenie, napríklad pomocou aplikácie webového prehliadača.

Ak sa nemôžete pripojiť na internet prostredníctvom mobilného dátového pripojenia

 1. Povoľte mobilné dátové pripojenie v telefóne.
  Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Mobilná sieť + SIM (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť+SIM) a položku Dátové pripojenie prepnite na možnosť Zapnuté.
 2. Skontrolujte, či je aktivovaný dátový roaming, keď nie ste v domácej sieti.
  Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM a vyberte položky Možnosti dátového roamingu > používať roaming (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > mobilná sieť+SIM a vyberte položku možnosti dátového roamingu).
 3. Uistite sa, že ste nevyčerpali svoj dátový paušál.
  Ak si chcete pozrieť spotrebu dát, prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > Spotreba dát. Lumia s Windows Phonom 8: Na obrazovke Štart potiahnite prstom doľava v zozname aplikácií a spustite aplikáciu Dátový senzor. Položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí alebo položku Obmedziť dátové prenosy v pozadí pri roamingu prepnite na možnosť Vypnuté.
 4. U svojho mobilného operátora si overte, či máte na SIM karte aktivovaný paušál pre mobilné dáta (prístup na internet).

Ak mobilné dátové pripojenie stále nefunguje, skúste zadať nové nastavenia manuálne

Ak sa pomocou telefónu môžete pripojiť k Wi-Fi sieti alebo máte poruke počítač, skúste vyhľadať nastavenia mobilného operátora online. Manuálne pridanie nastavení:

Lumia s Windowsom 10:

 1. Prejdite na položky Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > Mobilná sieť + SIM > Nastavenia SIM karty > Pridať APN pre internet.

Lumia s Windows Phonom 8:
 1. 1. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > Prístupový bod a ťuknite na položku +.
 2. 2. možnosť – prejdite na položky Nastavenia > mobilná sieť+SIM > Nastavenia SIM karty > SIM a ťuknite na položku Pridať APN pre internet alebo prepnite položku Manuálne APN pre internet na možnosť Zapnuté.

Telefón má problémy s pripojením do sietí Wi-Fi

 1. Reštartujte telefón, skontrolujte ikonu WiFi pripojenia na displeji telefónu a presuňte sa bližšie k prístupovému bodu Wi-Fi, aby ste získali lepší signál.
 2. Uistite sa, že telefón nie je v režime Šetrič batérie (Nastavenia > Systém > Šetrič batérie, Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > šetrič batérie).
 3. Vypnite Bluetooth pripojenie v telefóne pri pripojení k Wi-Fi (Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth, Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Bluetooth). Bluetooth a Wi-Fi pracujú v rovnakom frekvenčnom pásme a môžu sa navzájom rušiť.
 4. Ak sa nemôžete pripojiť k sieti, ku ktorej ste sa už v minulosti pripojili, skúste vymazať sieť zo svojho telefónu: Nastavenia > Sieť a bezdrôtové > WiFi > Spravovať, v časti Známe siete ťuknite na názov siete a podržte ho a potom ťuknite na položku Odstrániť. (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > WiFi > Spravovať (rozšírené), pod položkou Známe siete ťuknite a podržte názov siete a potom ťuknite na položku Vymazať.) Odstránením siete sa odstránia súvisiace nastavenia v telefóne. Potom ťuknite na Wi-Fi sieť v zozname sietí a skúste sa pripojiť znova.
 5. Ak v telefóne nemáte vloženú SIM kartu, skúste vložiť SIM kartu a skontrolovať, či nemáte nastavený režim Lietadlo. Ak v telefóne nemáte vloženú SIM kartu, niektoré funkcie Wi-Fi závislé od príslušnej krajiny nemusia byť k dispozícii, keď telefón nedokáže určiť polohu.
 6. Skontrolujte, či sa s telefónom môžete pripojiť k inej Wi-Fi sieti (napríklad pomocou funkcie zdieľania internetového pripojenia druhého telefónu).
 7. S použitím mobilného dátového pripojenia skontrolujte, či je pre telefón dostupný nový softvér: ťuknite na položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > aktualizácia telefónu).

Ak máte problém pripojiť sa k domácej Wi-Fi sieti

 1. Reštartujte smerovač (niektoré smerovače by mali byť pravidelne vypínané na 2 minúty, aby mohli prebehnúť aktualizácie v pozadí.
 2. Skontrolujte, či je heslo v zabezpečenej sieti telefónu správne nakonfigurované a či sa bezpečnostné nastavenia telefónu zhodujú s nastaveniami domácej Wi-Fi siete. Ak sa vám stále zobrazuje chyba Nesprávne heslo , prihláste sa do vášho bezdrôtového smerovača a zmeňte prevádzkový režim 802.11b/g/n len na 802.11g a potom reštartujte/resetujte smerovač a pokúste sa znova nadviazať spojenie.
 3. Skontrolujte, či vaša WiFi sieť nie je nakonfigurovaná na filtrovanie prístupu na základe MAC adresy zariadenia. Ak používate filtrovanie podľa MAC adresy, do zoznamu filtra je najskôr potrebné pridať MAC adresu telefónu. MAC adresu telefónu nájdete pod položkami Nastavenia > Systém > Informácie > Ďalšie informácie (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > Informácie > Ďalšie informácie). Mala by byť uvedená v časti Informácie o zariadení.
 4. Zakážte ostatné aktívne sieťové služby, ako sú streamovanie videa a online hry.
 5. Na stránke technickej podpory smerovača skontrolujte, či je nainštalovaný najnovší firmvér.

Ak máte problém pripojiť sa k verejnému prístupovému bodu Wi-Fi

 1. Skontrolujte, či si verejný prístupový bod Wi-Fi vyžaduje nejakú formu autentifikácie. Hoci je bezdrôtová sieť otvorená, napriek tomu sa na získanie prístupu do internetu môže od vás vyžadovať, aby ste sa autentifikovali používateľským menom a heslom v prehliadači telefónu. Po uplynutí časového intervalu autentifikácie tiež môže byť potrebné sa autentifikovať znova. Ak sa vám nezobrazí výzva na autentifikáciu, odpojte a pripojte sa k Wi-Fi sieti pod položkami Nastavenia > Sieť a bezdrôtové pripojenie > WiFi (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > WiFi).
 2. Najmä v prípade verejných Wi-Fi prístupových bodov už môže byť pripojený maximálny počet používateľov. Počkajte chvíľu a skúste to znova alebo vyhľadajte iný Wi-Fi prístupový bod.
Vlastnosti

ID článku: 12497 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky