Prevencia a odstraňovanie vírusov a ďalšieho malvéru

 Čo je počítačový vírus?

Počítačový vírus je malý softvérový program, ktorý sa šíri medzi počítačmi a ovplyvňuje ich činnosť. Počítačový vírus môže poškodiť alebo odstrániť údaje z počítača, použiť e-mailový program na vlastné šírenie do iných počítačov alebo dokonca odstrániť všetky údaje na pevnom disku.


Počítačové vírusy sa často šíria prostredníctvom príloh v e-mailových správach alebo prostredníctvom okamžitých správ. Nemali by ste preto nikdy otvárať prílohy e-mailových správ odoslaných neznámymi osobami ani prílohy, ktoré neočakávate. Vírusy môžu byť zamaskované v zábavných obrázkoch, pohľadniciach, zvukových súboroch alebo videosúboroch. Počítačové vírusy sa šíria aj pri preberaní súborov z internetu. Môžu sa skrývať v pirátskom softvéri alebo v iných súboroch či programoch, ktoré preberáte.


Príznaky počítačového vírusu

Informácie o príznakoch počítačového vírusu získate na webovej lokalite
Microsoft PC Security.


Čo je červ?

Červ je počítačový kód, ktorý sa šíri bez zásahu používateľa. Väčšina červov začína ako prílohy e-mailov, ktoré po otvorení infikujú počítač. Červ vyhľadáva v infikovanom počítači súbory obsahujúce e-mailové adresy, ako sú napríklad adresáre alebo dočasné webové stránky. Tieto adresy potom používa na odosielanie infikovaných e-mailových správ. V ďalších e-mailových správach často maskuje adresu odosielateľa tak, aby infikované správy vyzerali, ako keby ich odoslala osoba, ktorú príjemca pozná. Červy sa následne automaticky šíria prostredníctvom e-mailových správ, sietí alebo nedostatočne zabezpečených miestach v operačných systémoch, pričom často dané systémy preťažia skôr, než sa zistí príčina. Červy nepoškodzujú počítače, no zvyčajne spôsobujú problémy s výkonom a stabilitou počítačov a sietí.

Čo je trójsky kôň?

Trójsky kôň je škodlivý softvérový program, ktorý sa skrýva v iných programoch. Do počítača preniká skrytý v legitímnom programe, ako je napríklad šetrič obrazovky. Do operačného systému potom vloží kód, ktorý hakerovi umožní získať prístup k infikovanému počítaču. Trójske kone sa zvyčajne nešíria samé od seba. Šíria ich vírusy, červy alebo prevzatý softvér.

Čo je spyware?

Spyware sa môže do počítača nainštalovať bez toho, aby o tom používateľ vedel. Tieto programy môžu zmeniť konfiguráciu počítača alebo zhromažďovať údaje používané na reklamu a osobné údaje. Spyware môže sledovať vaše zvyky pri vyhľadávaní na internete, prípadne presmerovať webový prehľadávač na inú webovú lokalitu, než na akú ste zamýšľali prejsť.


Čo je škodlivý zabezpečovací softvér?

Škodlivý zabezpečovací softvér presviedča používateľa o tom, že jeho počítač je infikovaný vírusom, a zvyčajne obsahuje výzvu na prevzatie alebo zakúpenie produktu, ktorý daný vírus odstráni. Názvy týchto produktov často obsahujú slová ako Antivirus, Shield, Security, Protection alebo Fixer, vďaka čomu vyzerajú ako legitímny softvér. Často sa spúšťajú bezprostredne po prevzatí alebo pri ďalšom spustení počítača. Škodlivý zabezpečovací softvér môže zabraňovať v otváraní rôznych aplikácií, ako je napríklad program Internet Explorer. Môže tiež zobrazovať legitímne a dôležité súbory systému Windows ako infekcie. Typické chybové hlásenia alebo automaticky otvárané hlásenia môžu obsahovať nasledujúce frázy:

Warning! (Upozornenie!)
Your computer is infected! (Váš počítač je infikovaný!)
This computer is infected by spyware and adware. (Tento počítač je infikovaný spywarom a adwarom.)

Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie v automaticky otvorenom dialógovom okne, ktoré pripomína uvedené upozornenie, zatvorte ho stlačením kombinácie klávesov ALT + F4 na klávesnici. Neklikajte mimo dialógového okna. Ak sa pri pokuse o zatvorenie dialógového okna opakovane zobrazuje upozornenie podobné nasledujúcemu textu, s najväčšou pravdepodobnosťou je to známka toho, že dané hlásenie je škodlivé.

Are you sure you want to navigate from this page? (Naozaj chcete opustiť túto stránku?)
Your computer is infected! (Váš počítač je infikovaný!) They can cause data lost and file corruption and need to be treated as soon as possible. (Vírusy môžu spôsobiť stratu údajov a poškodenie súborov a je potrebné odstrániť ich čo najskôr.) Press CANCEL to prevent it. Return to System Security and download it to secure your PC. (Stlačením tlačidla ZRUŠIŤ zabránite infikovaniu vírusom. Vráťte sa na stránku programu System Security a prevezmite ho na zabezpečenie vášho počítača.)
Press OK to Continue or Cancel to stay on the current page. (Pokračujte kliknutím na tlačidlo OK: Ak chcete zostať na aktuálnej stránke, stlačte tlačidlo Zrušiť.)

Ak sa zobrazuje tento typ hlásenia, nepreberajte ani nekupujte daný softvér.


Čo je malvér?

Malvér je výraz používaný na označenie škodlivého softvéru, ktorý je navrhnutý tak, aby poškodil počítačový systém alebo v ňom vykonával nežiaduce akcie. Nižšie sú uvedené príklady malvéru:
 • vírusy,
 • červy,
 • trójske kone,
 • spyware,
 • škodlivý zabezpečovací softvér.

Odstránenie malvéru, ako je napríklad vírus, spyware alebo škodlivý zabezpečovací softvér

Bez pomoci nástrojov na odstraňovanie škodlivého softvéru môže byť odstránenie počítačového vírusu alebo spywaru náročnou úlohou. Niektoré počítačové vírusy a ďalšie typy nežiaduceho softvéru, ako je napríklad spyware, sa dokážu po zistení a odstránení znova nainštalovať. Aktualizovaním počítača a použitím nástrojov na odstraňovanie škodlivého softvéru možno však nežiaduci softvér natrvalo odstrániť.


Ďalšie informácie o postupe pri odstraňovaní počítačového vírusu alebo spywaru získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2671662 – Zdroje informácií s sprievodné materiály spoločnosti Microsoft na odstránenie malvéru a vírusov
Poznámka: Ak v počítači nemôžete získať prístup na internet, pomocou iného počítača zobrazte časť „Obnovenie nastavenia servera proxy v programe Internet Explorer“ a v infikovanom počítači postupujte podľa uvedených krokov.


Pri odstraňovaní počítačového vírusu a ďalšieho škodlivého softvéru vykonávajte kroky v poradí, v akom sú uvedené.

Inštalácia najnovších aktualizácií zo služby Microsoft Update

Poznámka: Počítačový vírus môže zabraňovať v prístupe k webovej lokalite Microsoft Update a inštalácii najnovších aktualizácií. Odporúča sa nastaviť službu Automatické aktualizácie tak, aby sa spúšťala automaticky, aby v počítači nechýbali žiadne dôležité aktualizácie. Ďalšie informácie získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

Windows Vista a Windows 7
Windows XP
Windows XP


Použitie bezplatného nástroja Microsoft Safety Scanner

Spoločnosť Microsoft ponúka bezplatný nástroj online, ktorý v počítači vyhľadáva potenciálne hrozby a pomáha ich odstrániť. Ak chcete vykonať kontrolu, prejdite na webovú lokalitu nástroja Microsoft Safety Scanner.


Použitie Nástroja na odstránenie škodlivého softvéru pre systém Windows

Ďalšie informácie o Nástroji na odstránenie škodlivého softvéru spoločnosti Microsoft získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
890830 – Nástroj na odstránenie škodlivého softvéru spoločnosti Microsoft pomáha odstrániť niektoré rozšírené škodlivé softvérové programy z počítačov so systémom Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 alebo Windows XP

Manuálne odstránenie škodlivého zabezpečovacieho softvéru

Ak škodlivý zabezpečovací softvér nemožno zistiť ani odstrániť pomocou nástroja Microsoft Safety Scanner alebo Nástroja na odstránenie škodlivého softvéru pre systém Windows, skúste vykonať nasledujúce kroky:
Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7
Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7

Ak máte podozrenie, že váš počítač je infikovaný škodlivým zabezpečovacím softvérom, ktorý sa nepodarilo zistiť pomocou riešení zabezpečenia od spoločnosti Microsoft, môžete odoslať vzorky prostredníctvom formulára na odoslanie vzoriek do strediska Microsoft Malware Protection Center.


Ďalšie informácie o škodlivom zabezpečovacom softvéri získate na webovej lokalite Watch out for fake virus alerts.

Inštalácia a spustenie programu Microsoft Security Essentials alebo Windows Defender

Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7


Ochrana počítača pred malvérom


Počítač možno pred malvérom ochrániť vykonaním určitých opatrení.


Zapnutie brány firewall

Windows XP
Windows XP
Windows Vista a Windows 7
Windows Vista a Windows 7

Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave

Ďalšie informácie o postupe pri nastavení funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
306525 – Konfigurovanie a používanie funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows

Inštalácia programu Microsoft Security Essentials a jeho udržiavanie v aktualizovanom stave

Ďalšie informácie o postupe pri inštalácii a používaní programu Microsoft Security Essentials získate na webovej lokalite programu Microsoft Security Essentials.Zabráňte prevzatiu malvéru v dôsledku podvodu

Nižšie je uvedených niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri ochrane pred prevzatím nežiaduceho softvéru:
 • Programy preberajte len z webových lokalít, ktorým dôverujete. Ak si nie ste istí, či môžete dôverovať programu, ktorý sa chystáte prevziať, zadajte jeho názov do svojho obľúbeného vyhľadávacieho nástroja a zistite, či iní používatelia neohlásili, že obsahuje spyware.
 • Prečítajte si všetky upozornenia zabezpečenia, licenčné zmluvy a vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré súvisia s preberaným softvérom.
 • V okne, pri ktorom máte podozrenie na spyware, nikdy neklikajte na tlačidlo Agree (Súhlasím) alebo OK. Namiesto toho okno zatvorte kliknutím na červený symbol X v rohu okna alebo stlačením kombinácie klávesov Alt + F4 na klávesnici.
 • Dávajte si pozor na obľúbené programy na zdieľanie „bezplatnej“ hudby a filmov a uistite sa, že rozumiete všetkým softvérovým produktom, ktoré sú súčasťou týchto programov.
 • Namiesto konta správcu používajte štandardné používateľské konto. Ďalšie informácie získate na webovej lokalite Dôvody na používanie štandardného používateľského konta namiesto konta správcu.
Ďalšie informácie o ochrane počítača pred vírusmi získate na webovej lokalite How to boost your malware defense and protect your PC.Obnovenie nastavenia servera proxy v programe Internet Explorer

Škodlivý softvér môže meniť nastavenie servera proxy v programe Internet Explorer. Tieto zmeny môžu brániť v prístupe k službe Windows Update alebo k lokalitám zabezpečenia spoločnosti Microsoft.

Ak chcete, aby sme nastavenie servera proxy v programe Internet Explorer zmenili za vás, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it: 


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Ak chcete nastavenie servera proxy v programe Internet Explorer zmeniť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


Windows XP, Windows Vista a Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Skopírujte nasledujúci reťazec a prilepte ho do poľa Spustiť:
  reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyEnable /t REG_DWORD /d 0 /f
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 5. Skopírujte nasledujúci reťazec a prilepte ho do poľa Spustiť:
  reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" /v ProxyServer /f
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o postupe pri obnovení nastavenia servera proxy v programe Internet Explorer získate v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

2289942 – Obnovenie nastavenia servera proxy v programe Internet Explorer

Získanie podpory v súvislosti s počítačovými vírusmi a zabezpečením

USA
Chcete sa rozprávať so skutočnou osobou? Naši vyškolení technici služby Answer sú pripravení pomôcť vám:

Služba Answer Desk

USA a Kanada
Ochrana počítača pred vírusmi a malvérom:

Stredisko Virus Solution and Security Center

Získanie pomoci pri inštalácii aktualizácií:

Technická podpora služby Microsoft Update

Riešenia zabezpečenia pre odborníkov v oblasti IT:

Riešenie problémov a technická podpora zabezpečenia na lokalite TechNet

Technická podpora podľa krajiny:

Medzinárodná technická podpora

Ak používate počítač so systémom Windows 8, kliknite sem a prečítajte si ďalšie informácie o ochrane počítača pred vírusmi. Ak si chcete prečítať informácie o vyhľadávaní a odstraňovaní vírusov, kliknite sem.

Oblasti mimo Severnej Ameriky
Technickú podporu v súvislosti s počítačovými vírusmi a zabezpečením v oblastiach mimo Severnej Ameriky získate na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Vlastnosti

ID článku: 129972 – Posledná kontrola: 30. 1. 2014 – Revízia: 1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Pripomienky