Čo mám robiť, ak nemôžem sťahovať ani aktualizovať aplikácie z Obchodu do Lumie.

Ak sa môžete pripojiť k internetu pomocou prehliadača v telefóne, ale nemôžete stiahnuť ani aktualizovať aplikácie ani hry z Obchodu, vyskúšajte tieto kroky:

V telefóne
Skontrolujte, či je v telefóne nastavený správny dátum a čas.
 1. Vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > dátum+čas).
 2. Položku Automaticky nastaviť dátum a čas prepnite na možnosť Vypnuté a manuálne nastavte aktuálny dátum, čas a pásmo.
Manuálne synchronizujte konto Microsoft a skontrolujte jeho stav.
 1. Vyberte položku Ľudia > ... > Nastavenia, ťuknite a podržte konto Microsoft (Outlook) a vyberte položku Synchronizovať (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > e-mail+kontá, ťuknite a podržte konto Microsoft (Windows Live) a vyberte položku synchronizovať).
 2. Čakajte, kým sa telefón nesynchronizuje a potom pokračujte na ďalší krok. Ak sa vám zobrazí chyba, pomocou prehliadača skúste na internete nájsť článok technickej podpory, ktorý sa týka príslušného chybového kódu.
Prejdite do Obchodu a skontrolujte, či nejaká aplikácia alebo hra nezostala v štádiu sťahovania, ktoré nebolo dokončené. Zrušte všetky nedokončené sťahovania, reštartujte telefón a manuálne vyhľadajte aktualizácie aplikácie alebo hry v Obchode. Odporúčame, aby ste pri vyhľadávaní aktualizácií pre aplikácie telefón ponechali pripojený k nabíjačke a Wi-Fi sieti.

 1. Vyberte položky Obchod > Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie (Lumia s Windows Phonom 8: Obchod > ... > stiahnuté súbory) alebo ťuknite na ikonu, ktorá zobrazuje počet súborov, ktorých sťahovanie sa nedokončilo.
 2. Ak niektorý z nich signalizuje chybu, pozrite si podrobnosti a ťuknutím naň zobrazte viac podrobností. Ak chcete odstrániť aplikáciu z frontu, ťuknite na aplikáciu a ťuknutím na symbol X zastavte sťahovanie a aplikáciu odstráňte z frontu. Lumia s Windows Phonom 8: Ak niektorá z položiek uvádza Vyžaduje sa pozornosť používateľa, ťuknutím na ňu zobrazíte bližšie podrobnosti. Ak chcete odstrániť aplikáciu z frontu, ťuknite na ňu, podržte ju a potom vyberte položku zrušiť sťahovanie.
 3. Lumia s Windowsom 10: Pod položkami Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu sa uistite, že váš telefón nemá nedokončenú aktualizáciu softvéru.
 4. Reštartujte telefón a spustite manuálnu kontrolu aktualizácií aplikácií. Prejdite na položku Obchod > Ponuka > Na stiahnutie a aktualizácie (Lumia s Windows Phonom 8: Obchod > ... > nastavenia, ťuknite na položku vyhľadať aktualizácie). V spodnej časti obrazovky sa zobrazí položka Vyhľadať aktualizácie. Po vyhľadaní aktualizácií vyberte položku Aktualizovať všetky v hornej časti obrazovky.
 5. Telefón ponechajte pripojený k nabíjačke a Wi-Fi sieti a počas pokusu o stiahnutie aktualizácií aplikácie s ním nepracujte.
V konte Microsoft
Skontrolujte, či je problém spôsobený neúplnými informáciami v profile konta Microsoft.
 • Ak konto Microsoft ešte nemáte zriadené, môžete si ho vytvoriť tu alebo pomocou telefónu.
 • Ak nemáte zabezpečený prístup ku kontu, vykonajte obnovu hesla ku kontu Microsoft online a potom zadajte nové heslo pre vaše konto v telefóne: prejdite na položku Nastavenia > Kontá > E-maily a kontá (Lumia s Windows Phonom 8: Nastavenia > e-mail+kontá) a začiarknite políčko e-mail, ktoré sa zobrazí pod kontom Microsoft.
 1. Pomocou prehliadača sa prihláste na stránke account.microsoft.com s e-mailovou adresou pre konto Microsoft.
 2. Ak vaša e-mailová adresa nie je overená, ťuknite na položku overte svoju e-mailovú adresu a dostanete e-mail od tímu konta Microsoftu s pokynmi na overenie adresy.
 3. Ťuknite na položku Základné informácie a uistite sa, že ste v údajoch správne zadali dátum narodenia. Tento údaj je nevyhnutný na overenie vášho veku.
Ak máte nové zariadenie naviazané na konto Microsoft, mohlo dôjsť k dosiahnutiu limitu maximálneho počtu zariadení. Odstráňte zariadenia, ktoré už nevlastníte alebo nepoužívate:
 • Dôležité: Týmto spôsobom sa telefón odoberie zo služieb Microsoft a používať ho bude opäť možné až po vykonaní tvrdého resetu zariadenia.
 1. Prejdite na stránku account.microsoft.com a prihláste sa s e-mailovou adresou pre konto Microsoft.
 2. Vedľa telefónu, ktorý chcete odstrániť, vyberte položku Odstrániť.
 3. Začiarknite políčko Som pripravený odstrániť toto zariadenie a potom potvrďte odstránenie.

Vlastnosti

ID článku: 13390 – Posledná kontrola: 28. 6. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky