Pamäťová karta v Lumii mi nefunguje správne

Pamäťovú kartu sa nepodarilo rozpoznať

Zaistite splnenie nasledujúcich požiadaviek:

  • Dostupnosť rýchlej 4 až 200 GB microSD  (Lumia s Windows Phonom 8: 4 až 128 GB microSD) pamäťovej karty od renomovaného výrobcu.
  • Pamäťová karta nesmie byť plná (na karte by malo byť minimálne 50 MB voľného miesta).
  • Pamäťová karta nie je chránená heslom. Ak si chcete overiť, či je pamäťová karta chránená heslom, pripojte ju k PC s USB čítačkou, ktorá disponuje otvorom na microSD kartu. Ak sa ku karte nedá pristupovať, je chránená heslom. Heslo z pamäťovej karty odstráňte pomocou zariadenia, v ktorom ste ju naposledy používali.

Pamäťová karta nefunguje podľa očakávaní

Ak vaša pamäťová karta obsahuje tisíce položiek médií, skenovanie systémových súborov môže aj pri spustení v pozadí spotrebovať veľkú časť výpočtového výkonu telefónu. Ak si myslíte, že by problém mohol byť spôsobený týmto, prejdite na položky Nastavenia > Systém > Ukladací priestor, ťuknite na položku SD karta (D:) a v dolnej časti obrazovky ťuknite na položku Odstrániť (Lumia s Windows Phonom 8: zoznam aplikácií, vyberte položku Senzor úložiska, ťuknite na panel SD karta a ťuknite na položku vybrať SD kartu). K pamäťovej karte budete môcť pristupovať po najbližšom reštarte telefónu.

Ak sa zobrazí okno s hlásením na skenovanie SD karty a opravu chýb, ťuknite na položku Áno a nechajte kartu skontrolovať a opraviť na nej chyby. Ak sa zobrazí hlásenie o zlyhaní skenovania SD karty, pamäťovú kartu vložte do PC a skúste ju v ňom opraviť takto:

V PC naformátujte pamäťovú kartu

Dôležité! Pred formátovaním pamäťovej karty sa uistite, že máte vytvorenú zálohu údajov, pretože údaje sa počas formátovania stratia:

  1. Pamäťovú kartu pripojte k PC s USB čítačkou, ktorá disponuje otvorom na vloženie micro SD karty. Pokiaľ sú čítačka alebo PC vybavené otvorom na bežnú SD kartu, môžete použiť adaptér pre microSD kartu.
  2. Použitie Prieskumníka a vyhľadajte vymeniteľný ukladací priestor v počítači, kliknite pravým tlačidlom myši na pamäťovú kartu a vyberte položku Formátovať.
  3. V prípade kariet s kapacitou od 4 do 32 GB vyberte súborový systém FAT32, veľkosť alokačnej jednotky 32 kilobajtov a stlačte tlačidlo Spustiť. V prípade kariet s kapacitou od 64 do 200 GB vyberte súborový systém exFAT a veľkosť alokačnej jednotky 128 kB.
  4. Stlačením tlačidla OK potvrďte správu, ktorá upozorňuje na stratu údajov. Po dokončení procesu formátovania stlačte tlačidlo OK.
  5. Obnovte len údaje kompatibilné s vaším telefónom (vo formáte JPEG alebo MP4 v priečinku fotografie alebo MP3 v priečinku Hudba).
  6. Kliknite pravým tlačidlom myši na pamäťovú kartu, vyberte položku Vysunúť a počkajte, kým sa karta nebude dať bezpečne vybrať.
  7. Pamäťovú kartu zasúvajte do otvoru na pamäťovú kartu v telefóne, kým nezapadne na miesto.

Vlastnosti

ID článku: 13393 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 4

Zařízení Nokia

Pripomienky