Informácie o batérii a nabíjačke

Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na pripojenie USB a ktoré možno pripojiť k USB konektoru zariadenia, môžu byť takisto kompatibilné.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou

Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas na hovory a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnej výdrži, batériu vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou

Toto zariadenie má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu vybrať, mohli by ste poškodiť zariadenie. Batériu vám vymenia v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas na hovory a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnej výdrži, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Vlastnosti

ID článku: 13708 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky