Uskutočnenie tiesňového hovoru

Dôležité: Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru:
 • Zapnite telefón.
 • V prípade, že sú displej a tlačidlá zamknuté, odomknite ich.
 • Prejdite na miesto s primeranou intenzitou signálu.
 1. Ťuknite na tlačidlo  a ťuknite na položky  >
  dial pad icon
  .
 2. Ťuknite na položku Zavolať.
 3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.
Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 • Do telefónu vložte SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu, po zobrazení chybového hlásenia o chýbajúcej SIM karte ťuknite na položku Tiesňové volanie.
 • Ak vás telefón žiada o PIN kód, ťuknite na položky Tiesňové volanie.
 • Vypnite v telefóne všetky obmedzenia hovorov, ako je napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavretá skupina užívateľov.
 • Pri prvom zapnutí telefónu sa zobrazí výzva na vytvorenie konta Microsoft a nastavenie telefónu. Ak potrebujete počas vytvárania účtu a nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, ťuknite na položku Tiesňové volanie.
 • Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

Vlastnosti

ID článku: 13744 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky