Originálne príslušenstvo

Informácie o dostupnosti schváleného príslušenstva získate od svojho predajcu.

Pre vaše zariadenie je k dispozícii bohatý sortiment príslušenstva. Ďalšie podrobnosti nájdete na adrese www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktické pravidlá týkajúce sa príslušenstva

  • Všetky súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
  • Pri odpájaní sieťového kábla akéhokoľvek príslušenstva uchopte a ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
  • Príslušenstvo inštalované vo vozidle pravidelne kontrolujte, či je dobre upevnené a či funguje správne.
  • Inštaláciu komplexného príslušenstva pre automobily môže vykonať len kvalifikovaný personál.

Batéria

Informácie o čase na hovory a dĺžke pohotovostného režimu si pozrite v používateľskej príručke tvoriacej súčasť predajného balenia mobilného zariadenia.


Len pre Taiwan: V súlade s Článkami 12 a 14 Administratívnych nariadení NCC o telekomunikačných zariadeniach:

Bez udeleného povolenia od Národnej komisie pre telekomunikácie (National Communications Commission, NCC) nesmie žiadny podnik, spoločnosť ani používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielací výkon ani pozmeňovať pôvodné charakteristiky či výkon akýchkoľvek schválených rádiofrekvenčných zariadení s nízkou úrovňou výkonu.

Rádiofrekvenčné zariadenia s nízkou úrovňou výkonu nesmú mať vplyv na bezpečnosť leteckej dopravy ani nesmú rušiť legálne komunikačné prostriedky. Pokiaľ sa zistí opak, používateľ je povinný zariadenie okamžite prestať používať.

Uvedené legálne komunikačné prostriedky sa odvolávajú na rádiokomunikačné prostriedky prevádzkované v súlade so Zákonom o telekomunikáciách. Rádiofrekvenčné zariadenia s nízkou úrovňou výkonu by mali byť schopné odolať rušeniu pôsobením legálnych komunikačných prostriedkov alebo ISM zariadení emitujúcich rádiofrekvenčné vlnenie.Vlastnosti

ID článku: 13747 – Posledná kontrola: 17. 5. 2016 – Revízia: 6

Mobilné zariadenia

Pripomienky