Windows nemôže nájsť alebo spustiť fotoaparát

Ak sa vaša webová kamera alebo aplikácia Fotoaparát v systéme Windows 10 neotvorí a zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou, že nemôžeme nájsť alebo spustiť váš fotoaparát (patria sem kódy chýb 0xA00F4244 a 0x200F4244), problém môže spôsobovať antivírusový softvér, ktorý blokuje webovú kameru alebo fotoaparát, alebo môže byť problém spôsobený neaktuálnym ovládačom webovej kamery. Ďalšiu pomoc nájdete aj v téme Oprava problému s chýbajúcim priečinkom Z fotoaparátu v systéme Windows 10.

Kontrola antivírusového softvéru

V antivírusovej aplikácii vyhľadajte nastavenia týkajúce sa blokovania prístupu k webovej kamere alebo povolenia na jej používanie. Pomoc môžete tiež získať na webovej lokalite spoločnosti, ktorá vyrába daný antivírusový softvér.

Kontrola aktuálnosti ovládača webovej kamery

 1. Vyberte tlačidlo Štart , zadajte slovné spojenie Správca zariadení a potom vo výsledkoch hľadania vyberte položku Správca zariadení.
 2. Pohľadajte webovú kameru v časti Zariadenia na spracovanie obrázkov alebo Ovládače zvuku, videa a hier.
 3. Podržte stlačený názov vašej webovej kamery (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Vyberte kartu Ovládač, potom tlačidlo Podrobnosti ovládača a vyhľadajte názov súboru, ktorý zahŕňa reťazec stream.sys. Ak takýto súbor nájdete, vaša webová kamera bola navrhnutá pred vydaním Windowsu 7 a budete ju musieť vymeniť za novšiu webovú kameru.
 5. Ak nenájdete názov súboru s reťazcom stream.sys, skúste vrátiť zmeny ovládača webovej kamery.

Vrátenie zmien ovládača webovej kamery

 1. správcovi zariadení podržte stlačený názov vašej webovej kamery (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Vyberte kartu Ovládač, vyberte tlačidlo Vrátiť zmeny ovládača a potom tlačidlo Áno. (Upozorňujeme, že niektoré ovládače neposkytujú možnosť vrátenia zmien.)
 3. Po dokončení vrátenia zmien reštartujte počítač a skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.
 4. Ak vrátenie zmien nefunguje alebo nie je k dispozícii, odinštalujte ovládače webovej kamery a vyhľadajte zmeny hardvéru.

Odinštalovanie ovládača webovej kamery a vyhľadanie zmien hardvéru

 1. správcovi zariadení podržte stlačený názov vašej webovej kamery (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. Vyberte kartu Ovládač, vyberte položky Odinštalovať > Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie a potom vyberte tlačidlo OK.
 3. správcovi zariadení vyberte v ponuke Akcia položku Zisťovať zmeny hardvéru. Počkajte, kým sa zistia a nainštalujú aktualizované ovládače, reštartujte počítač a potom skúste znova otvoriť aplikáciu Fotoaparát.
 4. Ak webová kamera stále nefunguje, skúste pohľadať pomoc na webovej lokalite jej výrobcu.

Vyhľadanie odpovedí vo fórach

Ak predchádzajúce riešenia nefungujú, skúste vyhľadať podobné problémy vo fóre Microsoft Community, ktoré sa týka aplikácie Windows Fotoaparát. Ak riešenie nenájdete, skúste sa vo fóre podeliť o svoje skúsenosti a neskôr skontrolujte, či na ne niekto nezareagoval.

Vlastnosti

ID článku: 13753 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky