Oprava problému s chýbajúcim priečinkom Z fotoaparátu v systéme Windows 10

Ak sa pri pokuse o zhotovenie fotografie alebo videa pomocou aplikácie Fotoaparát vo Windowse 10 zobrazí chybové hlásenie, že chýba priečinok Z fotoaparátu (0xA00F4275), skúste v uvedenom poradí použiť nasledujúce riešenia. Ďalšiu pomoc nájdete aj v téme Windows nemôže nájsť alebo spustiť fotoaparát.

Zmena miesta, kam sa ukladajú nové fotografie a videá

 1. V ponuke Štart vyberte položky Nastavenie
  Ikona Nastavenia
  > Systém > Úložisko.
 2. Pozrite sa, čo je uvedené v časti Nové obrázky sa uložia sem. Zvyčajne je tu uvedený názov s písmenom disku, ako napríklad Tento počítač (C:), resp. Toto zariadenie v mobilnom telefóne. Ak sa obrázky a videá ukladajú do externého zariadenia, uistite sa, že je zariadenie pripojené.
 3. V časti Nové obrázky sa uložia sem vyberte aktuálne umiestnenie na ukladanie a ak sú v rozbaľovacej ponuke k dispozícii ďalšie možnosti, vyberte iné umiestnenie, vyberte položku Použiť, zmeňte umiestnenie späť na pôvodné umiestnenie alebo na možnosť Tento počítač (C:) a potom znova vyberte položku Použiť.
 4. Skúste zhotoviť fotografiu. Ak sa zobrazí to isté chybové hlásenie, skúste použiť ďalšie riešenie.

Vytvorenie nového priečinka Z fotoaparátu

 1. V ponuke Štart vyberte položku Prieskumník.
 2. V Prieskumníkovi vyberte položku Tento počítač a potom vyberte disk, na ktorom máte operačný systém. Zvyčajne sa nazýva OSDisk (C:).
 3. Na karte Domov vyberte položku Nový priečinok a potom ako názov nového priečinka zadajte Z fotoaparátu.
 4. Podržte stlačený priečinok Z fotoaparátu, ktorý ste práve vytvorili (alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši) a potom vyberte položky Zahrnúť do knižnice > Z fotoaparátu.
 5. Skúste zhotoviť fotografiu. Ak sa zobrazí to isté chybové hlásenie, skúste použiť ďalšie riešenie.

Kontrola povolení pre súbory nastavené pre priečinok Z fotoaparátu

 1. Prieskumníkovi vyberte položku Obrázky, potom podržte stlačenú položku Z fotoaparátu (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a vyberte položku Vlastnosti.
 2. Na karte Zabezpečenie vyberte v časti Názvy skupín alebo mená používateľov meno používateľa, s ktorým ste aktuálne prihlásení, a potom sa uistite, že vedľa položky Zápis je vybratá možnosť Povoliť
 3. Skúste zhotoviť fotografiu. Ak sa znova zobrazí to isté chybové hlásenie, skúste nájsť odpovede vo fórach Microsoft Community.

Vyhľadanie odpovedí vo fórach

Ak predchádzajúce riešenia nefungujú, skúste vyhľadať podobné problémy vo fóre Microsoft Community, ktoré sa týka aplikácie Windows Fotoaparát. Ak riešenie nenájdete, skúste sa vo fóre podeliť o svoje skúsenosti a neskôr skontrolujte, či na ne niekto nezareagoval.

Vlastnosti

ID článku: 13756 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky