Ovládací Panel môžete použiť na zmenu nastavení Windowsu. Tieto nastavenia riadia takmer všetko, čo súvisí so vzhľadom a funkciami Windowsu, a pomocou nich môžete nastaviť Windows tak, aby vám to vyhovovalo.

Otvorenie ovládacieho panela

Pre Windows 10Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz ovládací panel a potom vyberte položku Ovládací panel.
Pre Windows 8.1/Windows RT 8.1Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, presuňte ukazovateľ myši do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ho nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a nakoniec ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.
Pre Windows 7Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Ovládací panel.

Vyhľadanie položiek ovládacieho panela

V ovládacom paneli:

  • Používanie vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať nastavenie, ktoré vás zaujíma, alebo úlohu, ktorú chcete vykonať, do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo slovné spojenie. Zadajte napríklad slovo „zvuk“, ak chcete vyhľadať konkrétne nastavenia pre zvukovú kartu, systémové zvuky a ikonu hlasitosti na paneli úloh.
  • Prehľadávanie. Ovládací panel môžete preskúmať výberom rôznych kategórií (napríklad Systém a zabezpečenie, Programy alebo Zjednodušenie prístupu) a zobrazením bežných úloh uvedených v každej kategórii. Prípadne v časti Zobraziť podľa kliknite na položku Veľké ikony alebo Malé ikony a zobrazte zoznam všetkých položiek ovládacieho panela.

Vlastnosti

ID článku: 13764 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky