Pomoc s nastavením počítača

Väčšinu nastavení, ktoré budete chcieť vo Windowse 8.1 a Windowse RT 8.1 zmeniť, môžete nájsť v nastaveniach počítača. Nájdete tam nastavenia rozlíšenia obrazovky, pridania a odstránenia zariadení, prispôsobenia obrazovky uzamknutia, zmeny dátumu a času a pridania používateľských kont.

Otvorenie nastavení počítača

Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, potom ho presuňte nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz nastavenia počítača a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia počítača.

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie

Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenia. (Ak používate myš, prejdite kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, potom ho presuňte nahor a kliknite na položku Nastavenie.)

Ak sa hľadané nastavenie nezobrazuje, pravdepodobne ho nájdete v ovládacom paneli.

Vlastnosti

ID článku: 13767 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky