Klávesové skratky v aplikáciách

Windows 10

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili pomocou myši.

V mnohých aplikáciách, ako sú Fotografie, Groove a Mapy, sa klávesové skratky zobrazujú v popise, ak podržíte ukazovateľ myši nad tlačidlom. V iných, ako je napríklad Skicár a WordPad alebo Office, sa stlačením klávesov Alt alebo F10 zobrazia príkazy s označením klávesových skratiek. Ak je v ponuke podčiarknuté niektoré písmeno, znamená to, že namiesto kliknutia môžete položku aktivovať stlačením klávesu Alt a podčiarknutého písmena. Napríklad ak chcete vytvoriť nový obrázok v programe Skicár, stlačte kombináciou klávesov Ctrl + N.

Nižšie sú uvedené bežné klávesové skratky v niektorých aplikáciách od spoločnosti Microsoft, ktoré sa dodávajú s Windowsom 10. To zahŕňa Microsoft Edge, Kalkulačku, Herný panel, Groove, Mapy, Skicár, Fotografie, Filmy a TV programy a WordPad.


Klávesové skratky v prehliadači Microsoft Edge


Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + D
Pridanie aktuálnej lokality do obľúbených položiek alebo zoznamu odkazov
Ctrl + I
Otvorenie tably obľúbených položiek
Ctrl + J
Otvorenie tably s položkami na stiahnutie
Ctrl + H
Otvorenie tably histórie
Ctrl + P
Tlač aktuálnej stránky
Ctrl + F
Vyhľadávanie na stránke
Alt + C
Otvorenie Cortany
Ctrl + Shift + R
Prechod do zobrazenia na čítanie
Ctrl + TOtvorenie novej karty
Ctrl + Shift + TOpätovné otvorenie poslednej zavretej karty
Ctrl + W alebo Ctrl + F4Zavrieť aktívnu kartu
Ctrl + KDuplikovanie karty
Ctrl + NOtvorenie nového okna
Ctrl + Shift + POtvorenie nového okna prehľadávania v režime InPrivate
Ctrl + TabPrepnutie na ďalšiu kartu
Ctrl + Shift + TabPrepnutie na predchádzajúcu kartu
CTRL + 1, 2, 3 a podobnePrepnutie na konkrétne číslo karty
Ctrl + 9Prepnutie na poslednú kartu
Ctrl + plus (+)Priblíženie (25 %)
Ctrl + mínus (-)Oddialenie (25 %)
Ctrl + 0Obnovenie úrovne priblíženia
Backspace alebo Alt + šípka doľavaPrechod naspäť
Alt + šípka dopravaPrechod dopredu
F5 alebo Ctrl + RObnovenie stránky
EscZastavenie načítavania stránky
Ctrl + L alebo F4 alebo Alt + DVýber panela s adresou
Ctrl + Shift + LOtvorenie dotazu panela s adresou na novej karte
Ctrl + EOtvorenie vyhľadávacieho dotazu na paneli s adresou
Ctrl + EnterPridanie reťazca www. na začiatok a reťazca .com na koniec textu zadaného na paneli s adresou
Ctrl + kliknutieOtvorenie prepojenia na novej karte
Ctrl + Shift + kliknutieOtvorenie prepojenia na novej karte a prepnutie na danú kartu
Alt + Shift + kliknutieOtvorenie prepojenia v novom okne 
Ctrl + Shift + M Vytváranie webových poznámok
Ctrl + Alt + M Kopírovanie vybratého obsahu do webovej poznámky
F12Otvorenie položky Nástroje vývojára F12  
Ctrl + U Zobrazenie zdroja
F6 Prepnutie zamerania medzi obsahom webovej stránky a panelom s adresou
F7 Zapnutie prehľadávania vsuviek na aktívnej karte
Ctrl + Shift + Delete Zobrazenie ovládacích prvkov na vymazanie údajov prehľadávania


Klávesové skratky aplikácie Kalkulačka


Klávesová skratkaÚloha
Alt + 1
Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky
Alt + 2
Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky
Alt + 3
Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky
Ctrl + M
Uloženie do pamäte
Ctrl + P
Pripočítanie k hodnote v pamäti
Ctrl + Q
Odčítanie od hodnoty v pamäti
Ctrl + R
Vyvolanie z pamäte
Ctrl + L
Vymazanie pamäte
F9Stlačenie tlačidla ±
RStlačenie tlačidla 1/x
@Výpočet druhej odmocniny
DeleteVýber položky CE
Ctrl + HZapnutie alebo vypnutie histórie výpočtov
Šípka nahorPosun v zozname histórie nahor
Šípka nadolPosun v zozname histórie nadol
Ctrl + Shift + DVymazanie histórie
F3Stlačenie tlačidla DEG v režime vedeckej kalkulačky
F4Stlačenie tlačidla RAD v režime vedeckej kalkulačky
F5Stlačenie tlačidla GRAD v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + GStlačenie tlačidla 10x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + OStlačenie tlačidla cosh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + SStlačenie tlačidla sinh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + TStlačenie tlačidla tanh v režime vedeckej kalkulačky
Shift + SStlačenie tlačidla sin-1 v režime vedeckej kalkulačky
Shift + OStlačenie tlačidla cos-1 v režime vedeckej kalkulačky
Shift + TStlačenie tlačidla tan-1 v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + YStlačenie tlačidla y√x v režime vedeckej kalkulačky
DStlačenie tlačidla Mod v režime vedeckej kalkulačky
LStlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky
MStlačenie tlačidla dms v režime vedeckej kalkulačky
Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + NStlačenie tlačidla ex v režime vedeckej kalkulačky
OStlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky
PStlačenie tlačidla Pi v režime vedeckej kalkulačky
QStlačenie tlačidla x2 v režime vedeckej kalkulačky
SStlačenie tlačidla sin v režime vedeckej kalkulačky
TStlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky
VStlačenie tlačidla F-E v režime vedeckej kalkulačky
Stlačenie tlačidla Exp v režime vedeckej kalkulačky
Y, ^Stlačenie tlačidla xy v režime vedeckej kalkulačky
#Stlačenie tlačidla x3 v režime vedeckej kalkulačky
;Stlačenie tlačidla Int v režime vedeckej kalkulačky
!Stlačenie tlačidla n! v režime vedeckej kalkulačky
F2Stlačenie tlačidla DWORD v režime programátorskej kalkulačky
F3Stlačenie tlačidla WORD v režime programátorskej kalkulačky
F4Stlačenie tlačidla BYTE v režime programátorskej kalkulačky
F5Stlačenie tlačidla HEX v režime programátorskej kalkulačky
F6Stlačenie tlačidla DEC v režime programátorskej kalkulačky
F7Stlačenie tlačidla OCT v režime programátorskej kalkulačky
F8Stlačenie tlačidla BIN v režime programátorskej kalkulačky
F12Stlačenie tlačidla QWORD v režime programátorskej kalkulačky
A – FStlačenie tlačidla A-F v režime programátorskej kalkulačky
JStlačenie tlačidla RoL v režime programátorskej kalkulačky
KStlačenie tlačidla RoR v režime programátorskej kalkulačky
< Stlačenie tlačidla Lsh v režime programátorskej kalkulačky  
>Stlačenie tlačidla Rsh v režime programátorskej kalkulačky
%Stlačenie tlačidla Mod v režime programátorskej kalkulačky
|Stlačenie tlačidla Or v režime programátorskej kalkulačky
^Stlačenie tlačidla Xor v režime programátorskej kalkulačky
~Stlačenie tlačidla Not v režime programátorskej kalkulačky
&Stlačenie tlačidla And v režime programátorskej kalkulačky
MedzerníkPrepnutie bitovej hodnoty v režime programátorskej kalkulačky


Klávesové skratky herného panela


Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows + G
Otvorenie herného panela pri otvorení hry
Kláves s logom Windows + Alt + G
Nahratie posledných 30 sekúnd
Kláves s logom Windows + Alt + R
Spustenie alebo ukončenie nahrávania
Kláves s logom Windows + Alt + Print Screen
Vytvorenie snímky obrazovky hry
Kláves s logom Windows + Alt + T
Zobrazenie alebo skrytie časovača nahrávania


Klávesové skratky pre Groove


 Klávesová skratka Úloha
 Ctrl + P Prehrať alebo pozastaviť
 Ctrl + F Prejsť na ďalšiu skladbu
 Ctrl + B Znova spustiť aktuálnu skladbu alebo prejsť na predchádzajúcu skladbu
 F9 Zvýšiť hlasitosť
 F8 Znížiť hlasitosť
 F7 Stlmiť hlasitosť
 Ctrl + Enter Vybrať položku a prejsť do režimu výberu
 Ctrl + A Vybrať všetko
 Delete Odstrániť vybraté položky
 Ctrl + Shift + P Prehrať vybratú položku
 Ctrl + T Zapnúť alebo vypnúť opakovanie
 Ctrl + H Zapnúť alebo vypnúť Náhodný výber
 Ctrl + Q Hľadať


Klávesové skratky pre Mapy


 Klávesová skratka Úloha
Klávesy so šípkamiPosun mapy v príslušnom smere
CTRL + plus alebo mínus (+ alebo -)Priblížiť alebo oddialiť
Ctrl + šípka doľava alebo dopravaOtočenie
 Ctrl + šípka nahor alebo nadolSklopenie
Klávesy + alebo -Priblíženie alebo oddialenie v zobrazení miest v 3D
Page Up alebo Page DownPosunutie bližšie alebo ďalej v zobrazení miest v 3D
Ctrl + YPrepínanie zobrazení mapy medzi leteckým pohľadom a zobrazením ciest
Ctrl + HomeVycentrovanie mapy na aktuálnu pozíciu
Ctrl + DZískanie navigačných pokynov
Ctrl + FHľadať
Ctrl + MMinimalizovanie aktívnej karty
Ctrl + PTlačiť
Ctrl + TZobrazenie alebo skrytie prenosu údajov
BackspacePrechod naspäť
Ctrl + HZdieľanie
Ctrl + LPresun zamerania na mapu
Ctrl + WZavrieť aktívnu kartu
Ctrl + TabPrechod na ďalšiu kartu
Ctrl + Shift + EscPrechod na predchádzajúcu kartu
Ctrl + SZobrazenie alebo skrytie funkcie Streedside
Ctrl + CKopírovanie do schránky


Klávesové skratky pre Filmy a TV programy


 Klávesová skratka Úloha
 Alt + EnterCelá obrazovka
 EscZrušiť celú obrazovku
 EnterVybrať niečo, na čom je zameranie
Medzerník
alebo
Ctrl + P
Prehrať alebo pozastaviť (ak je zameranie na videu)
Alt + šípka doľava
alebo
Kláves s logom Windows + Backspace 
Prechod naspäť
Ctrl + TZapnúť alebo vypnúť opakovanie
F7Stlmenie zvuku
F8Znížiť hlasitosť
F9Zvýšiť hlasitosť 


Klávesové skratky Skicára


Klávesová skratkaÚloha
F11
Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celej obrazovke
F12
Uloženie obrázka ako nového súboru
Ctrl + A
Vybrať celý obrázok
Ctrl + B
Nastavenie vybratého textu ako tučného
Ctrl + C
Kopírovanie výberu do Schránky
Ctrl + E
Otvorenie dialógového okna Vlastnosti
Ctrl + G
Zobrazenie alebo skrytie mriežky
Ctrl + I
Nastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu
Ctrl + NVytvorenie nového obrázka
Ctrl + OOtvorenie existujúceho obrázka
Ctrl + PTlač obrázka
Ctrl + RZobrazenie alebo skrytie pravítka
Ctrl + SUloženie zmien obrázka
Ctrl + UPodčiarknutie vybratého textu
Ctrl + VPrilepenie výberu zo Schránky
Ctrl + WOtvorenie dialógového okna Zmena veľkosti alebo skosenie
Ctrl + XVystrihnutie výberu
Ctrl + YZopakovanie zmeny
Ctrl + ZZrušenie zmeny
Ctrl + plus (+)Zväčšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl + mínus (-)Zmenšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl + Page UpPriblíženie
Ctrl + Page DownVzdialiť
Alt + F4Zavretie obrázka a jeho okna aplikácie Skicár
Šípka dopravaPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doprava
Šípka doľavaPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doľava
Šípka nadolPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nadol
Šípka nahorPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nahor
Shift + F10Zobrazenie kontextovej ponuky


Klávesové skratky Fotografií


Klávesová skratkaÚloha
Medzerník (v kolekcii)
Výber položky a prechod do režimu výberu
Enter (z režimu výberu)
Výber položky počas režim výberu
Medzerník (zobrazenie fotografie)
Zobrazenie alebo skrytie príkazov
Medzerník (zobrazenie videa)
Prehratie alebo pozastavenie videa
Klávesy so šípkami (v kolekcii)
Posunúť nahor, nadol, doľava alebo doprava
Klávesy so šípkou doľava alebo doprava (na jednej položke alebo prezentácii)
Zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku
Klávesy so šípkami (na zväčšenej fotografii)
Posúvanie sa v rámci fotografie
CTRL + plus alebo mínus (+ alebo -)Oddialenie alebo priblíženie pri prezeraní fotografie
Ctrl + 0Obnovenie priblíženia na fotografiu
EscNávrat na predchádzajúcu obrazovku
Ctrl + SUloženie
Ctrl + PTlač
Ctrl + C Kopírovanie
Ctrl + R (zobrazenie alebo úprava)Otočenie fotografie
E (zobrazenie fotografie)Vylepšenie fotografie
CTRL + Z (úprava)Zrušenie zmien
CTRL + Y (úprava)Opätovné vykonanie zmien
Ctrl + / (úprava)Zobrazenie originálu
Shift + klávesy so šípkami Zmena veľkosti orezania alebo oblasti selektívneho zaostrenia
Ctrl + klávesy so šípkami Presunutie orezania alebo oblasti selektívneho zaostrenia  
F5 (zobrazenie položky)Spustenie prezentácie
Alt + EnterZobrazenie informácií o súbore
Ctrl + LNastavenie obrazovky uzamknutia
CTRL + N (v zobrazení albumov) Vytvorenie nového albumu
CTRL + N (v zobrazení albumov) Odstránenie albumu
Ctrl + D Pridanie vybratých položiek do albumu
Ctrl + U Odstránenie vybratých položiek z albumu


Klávesové skratky WordPadu


Klávesová skratkaÚloha
F3
Vyhľadanie najbližšej inštancie textu v dialógovom okne Hľadať
F12
Uloženie dokumentu ako nového súboru
Ctrl + 1
Nastavenie jednoriadkových rozstupov
Ctrl + 2
Nastavenie dvojriadkových rozstupov
Ctrl + 5
Nastavenie rozstupov 1,5 riadka
Ctrl + A
Vybrať všetko
Ctrl + B
Nastavenie vybratého textu ako tučného
Ctrl + CKopírovanie výberu do Schránky
Ctrl + DVloženie kresby aplikácie programu Microsoft Skicár
Ctrl + EZarovnanie textu na stred
Ctrl + FVyhľadávanie textu v dokumente
Ctrl + HNahradenie textu v dokumente
Ctrl + INastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu
Ctrl + JZarovnanie textu podľa okrajov
Ctrl + LZarovnanie textu vľavo
Ctrl + NVytvorenie nového dokumentu
Ctrl + OOtvorenie existujúceho dokumentu
Ctrl + PTlač dokumentu
Ctrl + RZarovnanie textu vpravo
Ctrl + SUloženie zmien dokumentu
Ctrl + UPodčiarknutie vybratého textu
Ctrl + VPrilepenie výberu zo Schránky
Ctrl + XVystrihnutie výberu
Ctrl + YZopakovanie zmeny
Ctrl + ZZrušenie zmeny
Ctrl + rovná sa (=)Nastavenie vybratého textu ako dolného indexu
Ctrl + Shift + rovná sa (=)Nastavenie vybratého textu ako horného indexu
Ctrl + Shift + znamienko väčšie než (>)Zväčšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + znamienko menšie než (<)Zmenšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + AZmena znakov na kapitálky
Ctrl + Shift + LZmena štýlu odrážok
Ctrl + šípka doľavaPresun kurzora o jedno slovo doľava
Ctrl + šípka dopravaPresun kurzora o jedno slovo doprava
Ctrl + šípka nahorPresun kurzora do predchádzajúceho riadka
Ctrl + šípka nadolPresun kurzora na nasledujúci riadok
Ctrl + HomePresun na začiatok dokumentu
Ctrl + EndPresun na koniec dokumentu
Ctrl + Page UpPosunúť nahor o jednu stranu
Ctrl + Page DownPosunúť nadol o jednu stranu
Ctrl + DeleteOdstránenie nasledujúceho slova
Alt + F4Zavretie programu WordPad
Shift + F10Zobrazenie kontextovej ponuky

Ďalšie klávesové skratky

Windows 8.1


Tieto klávesové skratky sú k dispozícii vo Windowse 8.1

Klávesové skratky aplikácie Kalkulačka

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Kalkulačka.

Klávesová skratka
Úloha
F1
Otvorenie Pomocníka programu Kalkulačka
F2
Úprava histórie výpočtov
Alt + 1
Prepnutie do režimu štandardnej kalkulačky
Alt + 2
Prepnutie do režimu vedeckej kalkulačky
Alt + 3
Prepnúť do režimu programátorskej kalkulačky
Alt + 4
Prepnutie do režimu štatistickej kalkulačky
Alt + C
Otvorenie výpočtov dátumu
Ctrl + E
Otvorenie výpočtov dátumu
Ctrl + H
Zapnutie alebo vypnutie histórie výpočtov
Ctrl + L
Stlačenie tlačidla MC
Ctrl + M
Stlačenie tlačidla MS
Ctrl + P
Stlačenie tlačidla M+
Ctrl + Q
Stlačenie tlačidla M-
Ctrl + R
Stlačenie tlačidla MR
Ctrl + U
Otvorenie prevodu jednotiek
Ctrl + Shift + D
Vymazanie histórie výpočtov
F9
Stlačenie tlačidla +/–
R
Stlačenie tlačidla 1/×
@
Stlačenie tlačidla druhej odmocniny
Del
Stlačenie tlačidla CE
Šípka nahor
Prechádzanie históriou výpočtov smerom nahor
Šípka nadol
Prechádzanie históriou výpočtov smerom nadol
Esc
Stlačenie tlačidla C alebo zastavenie úprav histórie výpočtov
Enter
Prepočítanie histórie výpočtov po vykonaní úprav
F3
Stlačenie tlačidla Stupne v režime vedeckej kalkulačky
F4
Stlačenie tlačidla Radiány v režime vedeckej kalkulačky
F5
Stlačenie tlačidla Grady v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + B
Stlačenie tlačidla 3√x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + G
Stlačenie tlačidla 10x v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + O
Stlačenie tlačidla cosh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + S
Stlačenie tlačidla sinh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + T
Stlačenie tlačidla tanh v režime vedeckej kalkulačky
Ctrl + Y
Stlačenie tlačidla y√x v režime vedeckej kalkulačky
D
Stlačenie tlačidla Mod v režime vedeckej kalkulačky
I
Stlačenie tlačidla Inv v režime vedeckej kalkulačky
L
Stlačenie tlačidla log v režime vedeckej kalkulačky
M
Stlačenie tlačidla dms v režime vedeckej kalkulačky
N
Stlačenie tlačidla ln v režime vedeckej kalkulačky
O
Stlačenie tlačidla cos v režime vedeckej kalkulačky
P
Stlačenie tlačidla v režime vedeckej kalkulačky
Q
Stlačenie tlačidla x^2 v režime vedeckej kalkulačky
S
Stlačenie tlačidla sin v režime vedeckej kalkulačky
T
Stlačenie tlačidla tan v režime vedeckej kalkulačky
V
Stlačenie tlačidla F-E v režime vedeckej kalkulačky
X
Stlačenie tlačidla Exp v režime vedeckej kalkulačky
Y
Stlačenie tlačidla x^y v režime vedeckej kalkulačky
#
Stlačenie tlačidla x^3 v režime vedeckej kalkulačky
;
Stlačenie tlačidla Int v režime vedeckej kalkulačky
!
Stlačenie tlačidla n! v režime vedeckej kalkulačky
F2
Stlačenie tlačidla Dword v režime programátorskej kalkulačky
F3
Stlačenie tlačidla Word v režime programátorskej kalkulačky
F4
Stlačenie tlačidla Byte v režime programátorskej kalkulačky
F5
Stlačenie tlačidla Hex v režime programátorskej kalkulačky
F6
Stlačenie tlačidla Dec v režime programátorskej kalkulačky
F7
Stlačenie tlačidla Oct v režime programátorskej kalkulačky
F8
Stlačenie tlačidla Bin v režime programátorskej kalkulačky
F12
Stlačenie tlačidla Qword v režime programátorskej kalkulačky
A – F
Stlačenie tlačidiel A – F v režime programátorskej kalkulačky
J
Stlačenie tlačidla RoL v režime programátorskej kalkulačky
K
Stlačenie tlačidla RoR v režime programátorskej kalkulačky
<
Stlačenie tlačidla Lsh v režime programátorskej kalkulačky
>
Stlačenie tlačidla Rsh v režime programátorskej kalkulačky
%
Stlačenie tlačidla Mod v režime programátorskej kalkulačky
|
Stlačenie tlačidla Or v režime programátorskej kalkulačky
&
Stlačenie tlačidla And v režime programátorskej kalkulačky
Medzerník
Prepína bitovú hodnotu v režime programátorskej kalkulačky
A
Stlačenie tlačidla Average v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl + A
Stlačenie tlačidla Average Sq v režime štatistickej kalkulačky
S
Stlačenie tlačidla Sum v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl + S
Stlačenie tlačidla Sum Sq v režime štatistickej kalkulačky
T
Stlačenie tlačidla S.D. v režime štatistickej kalkulačky
Ctrl + T
Stlačenie tlačidla Inv S.D. v režime štatistickej kalkulačky
D
Stlačenie tlačidla CAD v režime štatistickej kalkulačky


Klávesové skratky aplikácie Kalendár

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Kalendár.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + 1 alebo Ctrl + D
Zobrazenie denného zobrazenia
Ctrl + 2 alebo Ctrl + O
Zobrazenie pracovného týždňa
Ctrl + 3 alebo Ctrl + W
Zobrazenie týždenného zobrazenia
Ctrl + 4 alebo Ctrl + M
Zobrazenie zobrazenia mesiaca
Ctrl + T alebo HomePrechod na dnešný deň
Page upV mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac
 
V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň
 
V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni
Ctrl + HV mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac
 
V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň
 
V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni
Page downV mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac
 
V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň
 
V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni
Ctrl + JV mesačnom zobrazení prechod na predchádzajúci mesiac
 
V týždennom zobrazení prechod na predchádzajúci týždeň
 
V dennom zobrazení prechod na predchádzajúce dva dni
Šípka dopravaPrechod na nasledujúci deň v zobrazení
Šípka doľavaPrechod na predchádzajúci deň v zobrazení
Šípka nadolPrechod na nasledujúcu hodinu v zobrazení
Šípka nahorPrechod na predchádzajúcu hodinu v zobrazení
EscPrechod naspäť
Ctrl + SUloženie alebo odoslanie udalosti
Ctrl+P, na výber sa používajú šípky nahor a nadolReakcia na udalosť
Ctrl + DOdstránenie udalosti


Klávesové skratky aplikácie Pošta

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Pošta.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + R
Odpovedanie
Ctrl + Shift + R
Odpovedanie všetkým
Ctrl + F
Preposlanie
Ctrl + M
Presun položky do iného priečinka
Ctrl + JPrepnutie medzi označením správy ako nevyžiadanej pošty a zrušením tohto označenia
Ctrl + Shift + UZobrazenie len neprečítaných správ
Ctrl + Shift + AZobrazenie všetkých správ
Ctrl + Shift + EZobrazenie možností priečinka
Ctrl + UOznačenie ako neprečítané
Ctrl + QOznačenie ako prečítané
Ctrl + AVýber všetkých správ
VložiťPrepnutie medzi označením správ príznakom a odstránením príznaku
Ctrl + NNová správa
F5Synchronizácia
Alt + BZameranie na tlačidlo skrytej kópie
Alt + CZameranie na tlačidlo kópie

Prijatie
Alt + DOdmietnutie
Alt + TZameranie na tlačidlo príjemcu

Nezáväzné prijatie
Alt + VOtvorenie pozvánky v kalendári
Alt + SOdosielanie e-mailov
Alt + iVloženie prílohy
Ctrl + Shift + FVýber písma
Ctrl + medzerníkOdstránenie formátovania
Ctrl + YZnova
F4Znova
Ctrl + [Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod
Ctrl + ]Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod
Ctrl + Shift + ,Zväčšenie veľkosti písma
Ctrl + KPridanie prepojenia
Ctrl + ECentrovanie
Ctrl + LVľavo
Ctrl + RVpravo
Ctrl + Shift + LOdrážky
Ctrl + MVloženie zarážky, keď je vybratý text
Ctrl + Shift + MZmenšenie odsadenia
Tab alebo Shift + TabZväčšenie alebo zmenšenie odsadenia pri výbere textu alebo zameraní na zoznam
Ctrl + 'Dĺžeň
Ctrl + ,Malé písmeno c s háčikom pod písmenom
Ctrl + Shift + 6Vokáň
Ctrl + Shift + ;Dve bodky nad písmenom
Ctrl + ` Opačný dĺžeň
Ctrl + Shift + 7Ligatúra
Ctrl + Shift + 2Krúžok nad písmenom 
Ctrl + /Lomka
Ctrl + Shift + `Vlnovka
Alt + Ctrl + Shift + 1Obrátený výkričník
Alt + Ctrl + Shift + /Obrátený otáznik


Klávesové skratky aplikácie Ľudia

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre aplikáciu Ľudia.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + N
Pridanie kontaktu
Ctrl + S
Uloženie zmien
Delete
Vymazanie kontaktu
Ctrl + F
Vloženie kontaktu medzi obľúbené
Ctrl + Shift + 1Pripnutie kontaktu na obrazovku Štart
EscPrechod naspäť 
HomePrechod na začiatok zoznamu kontaktov
Page downPrechod dopredu v zozname kontaktov
Page up Prechod dozadu v zozname kontaktov
End Prechod na koniec zoznamu kontaktov


Klávesové skratky aplikácie Správy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Správy.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + N
Začatie novej konverzácie
Ctrl + N
Výber osôb
Ctrl + E
Výber emotikonu
Ctrl + >
Nasledujúca konverzácia
Ctrl + <Predchádzajúca konverzácia


Klávesové skratky Skicára

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Skicár.

Klávesová skratkaÚloha
F1
Otvorenie Pomocníka aplikácie Skicár
F11
Zobrazenie obrázka v režime zobrazenia na celej obrazovke
F12
Uloženie obrázka ako nového súboru
Ctrl + A
Výber celého obrázka
Ctrl + BNastavenie vybratého textu ako tučného
Ctrl + CKopírovanie výberu do Schránky
Ctrl + EOtvorenie dialógového okna Vlastnosti
Ctrl + GZobrazenie alebo skrytie mriežky
Ctrl + INastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu
Ctrl + NVytvorenie nového obrázka
Ctrl + OOtvorenie existujúceho obrázka
Ctrl + PTlač obrázka
Ctrl + RZobrazenie alebo skrytie pravítka
Ctrl + SUloženie zmien obrázka
Ctrl + UPodčiarknutie vybratého textu
Ctrl + VPrilepenie výberu zo Schránky
Ctrl + WOtvorenie dialógového okna Zmena veľkosti alebo skosenie
Ctrl + XVystrihnutie výberu
Ctrl + YZopakovanie zmeny
Ctrl + ZZrušenie zmeny
Ctrl + plus (+)Zväčšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl + mínus (-)Zmenšenie hrúbky štetca, čiary alebo obrysu tvaru o jeden pixel
Ctrl + Page UpPriblíženie
Ctrl + Page DownOddialenie
Alt (alebo F10) Zobrazenie klávesových skratiek
Alt + F4Zavretie obrázka a jeho okna aplikácie Skicár
Šípka dopravaPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doprava
Šípka doľavaPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel doľava
Šípka nadolPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nadol
Šípka nahorPresun výberu alebo aktívneho tvaru o jeden pixel nahor
Shift + F10 Zobrazenie aktuálnej kontextovej ponuky


Klávesové skratky v Čítačke

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v Čítačke

Klávesová skratkaÚloha
F8
Použitie dvojstranového rozloženia
Ctrl + R
Otočenie súboru o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek
Ctrl + F
Hľadanie textu v súbore
F7
Použitie režimu výberu klávesnice
Ctrl + PTlač súboru
Ctrl + OOtvorenie súboru
Ctrl + WZavretie súboru
Ctrl + MDomovská stránka Čítačky


Klávesové skratky programu Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre program Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + Alt + Home
Prepnutie panela aplikácií medzi vzdialeným počítačom a počítačom pred vami
Ctrl + Alt + šípka doľava
Prepnutie pohľadu na predchádzajúcu reláciu (pri zobrazení relácie)
Ctrl + Alt + šípka doprava
Prepnutie pohľadu na nasledujúcu reláciu (pri zobrazení relácie)
Ctrl + Alt + šípka nahor
Prepnutie pohľadu na prvú reláciu (pri zobrazení relácie)
Ctrl + Alt + šípka nadolPrepnutie pohľadu na poslednú reláciu (pri zobrazení relácie)


Klávesové skratky vo OneDrive

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre OneDrive.

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl + A
Vybrať všetko
Ctrl + Alt + 1
Prepnutie zobrazenia (podrobnosti/miniatúry)
Ctrl + U
Nahratie
Ctrl + Shift + N
Nový priečinok
EscVymazanie výberu
Ctrl + OOtvorenie v programe
Ctrl + Alt + OZobrazenie priečinka
Ctrl + Shift + VKopírovanie
Ctrl + Shift + YPresun
Ctrl + SStiahnutie
Alt + šípka nahorO úroveň vyššie
F2Premenovanie
F5Obnovenie


Klávesové skratky aplikácie Windows Denník

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Windows Denník.

Klávesová skratkaÚloha
F1
Otvorenie Pomocníka aplikácie Denník
F5
Obnoviť zoznam poznámok
F6
Prepnutie medzi zobrazením zoznamu poznámok a poznámky
F11
Zobrazenie poznámky na celej obrazovke
Ctrl + AVýber všetkých položiek na strane
Ctrl + CKopírovanie výberu do Schránky
Ctrl + FHľadanie textu v súbore
Ctrl + GPrechod na stranu
Ctrl + NZačatie novej poznámky
Ctrl + OOtvorenie nedávno použitej poznámky
Ctrl + PTlač poznámky
Ctrl + SUloženie zmeny poznámky
Ctrl + VPrilepenie výberu zo Schránky
Ctrl + XVystrihnutie výberu
Ctrl + YZopakovanie zmeny
Ctrl + ZZrušenie zmeny
Alt + F4Zatvorenie poznámky a jej okna v aplikácii Denník
Ctrl + Shift + CZobrazenie kontextovej ponuky pre hlavičky stĺpcov v zozname poznámok
Ctrl + Shift + VPresun poznámky do určeného priečinka


Klávesové skratky WordPadu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre WordPad.

Klávesová skratkaÚloha
F1
Otvorenie Pomocníka aplikácie WordPad
F3
Vyhľadanie najbližšej inštancie textu v dialógovom okne Hľadať
F10
Zobrazenie klávesových skratiek
F12
Uloženie dokumentu ako nového súboru
Ctrl + 1Nastavenie jednoriadkových rozstupov
Ctrl + 2Nastavenie dvojriadkových rozstupov
Ctrl + 5Nastavenie rozstupov 1,5 riadka
Ctrl + AVýber celého dokumentu
Ctrl + BNastavenie vybratého textu ako tučného
Ctrl + CKopírovanie výberu do Schránky
Ctrl + DVloženie kresby aplikácie programu Microsoft Skicár
Ctrl + EZarovnanie textu na stred
Ctrl + FVyhľadávanie textu v dokumente
Ctrl + HNahradenie textu v dokumente
Ctrl + INastavenie kurzívy ako formátu vybratého textu
Ctrl + JZarovnanie textu podľa okrajov
Ctrl + LZarovnanie textu vľavo
Ctrl + NVytvorenie nového dokumentu
Ctrl + OOtvorenie existujúceho dokumentu
Ctrl + PTlač dokumentu
Ctrl + RZarovnanie textu vpravo
Ctrl + SUloženie zmien dokumentu
Ctrl + UUloženie zmien dokumentu
Ctrl + VPrilepenie výberu zo Schránky
Ctrl + XVystrihnutie výberu
Ctrl + YZopakovanie zmeny
Ctrl + ZZrušenie zmeny
Ctrl + =Nastavenie vybratého textu ako dolného indexu
Ctrl + Shift + =Nastavenie vybratého textu ako horného indexu
Ctrl + Shift + >Zväčšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + <Zmenšenie veľkosti písma
Ctrl + Shift + AZmena znakov na kapitálky
Ctrl + Shift + LZmena štýlu odrážok
Ctrl + šípka doľavaPresun kurzora o jedno slovo doľava
Ctrl + šípka dopravaPresun kurzora o jedno slovo doprava
Ctrl + šípka nahorPresun kurzora do predchádzajúceho riadka
Ctrl + šípka nadolPresun kurzora na nasledujúci riadok
Ctrl + HomePresun na začiatok dokumentu
Ctrl + EndPresun na koniec dokumentu
Ctrl + Page UpPosunúť nahor o jednu stranu
Ctrl + Page DownPosunúť nadol o jednu stranu
Ctrl + DeleteOdstránenie nasledujúceho slova
Alt + F4Zavretie programu WordPad
Shift + F10Zobrazenie aktuálnej kontextovej ponuky

Ďalšie klávesové skratky

Vlastnosti

ID článku: 13805 – Posledná kontrola: 11. 10. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky