Klávesové skratky vo Windowse na zjednodušenie ovládania

Windows 10

Klávesové skratky na zjednodušenie ovládania môžu pomôcť pri používaní počítača pomocou klávesnice alebo podporného zariadenia.

Toto je zoznam klávesových skratiek pre podporné technológie vo Windowse 10 vrátane Zväčšovacieho skla, Vysokého kontrastu a ďalších.

Ak chcete zobraziť zoznam klávesových skratiek a dotykových gest pre Moderátora vo Windowse 10, pozrite si tému Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

Klávesové skratky Zväčšovacieho skla

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + plus (+) alebo mínus (-)Priblíženie alebo oddialenie
Ctrl + Alt + medzerníkZobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky
Ctrl + Alt + DPrepnutie do režimu ukotvenia
Ctrl + Alt + FPrepnutie do režimu na celú obrazovku
Ctrl + Alt + IInvertovanie farieb
Ctrl + Alt + LPrepnutie do režimu šošovky
Ctrl + Alt + RZmena veľkosti šošovky
Ctrl + Alt + klávesy so šípkamiPosun v smere klávesov so šípkami
Kláves s logom Windows + kláves EscVypnúť Zväčšovacie sklo

Ďalšie klávesové skratky na zjednodušenie ovládania

Klávesová skratka Úloha
Pravý kláves Shift na osem sekúndZapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov
Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print ScreenZapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast
Ľavý Alt + ľavý Shift + Num LockZapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši
Kláves Shift päťkrátZapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
Kláves Num Lock na päť sekúndZapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov
Kláves s logom Windows + UOtvorenie Centra zjednodušenia prístupu

Ďalšie klávesové skratky

Windows 8.1


Klávesové skratky pre ovládanie Windowsu 8.1 pomocou klávesnice.

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratkaÚloha
Pravý kláves Shift na osem sekúnd
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov
Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast
Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši
Kláves Shift päťkrát
Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
Kláves Num Lock na päť sekúnd
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov
Kláves s logom Windows + U
Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu


Klávesové skratky Lupy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Lupu.

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + plus (+) alebo mínus (-)
Priblíženie alebo oddialenie
Ctrl + Alt + medzerník
Zobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky
Ctrl + Alt + D
Prepnutie do režimu ukotvenia
Ctrl + Alt + F
Prepnutie do režimu na celú obrazovku
Ctrl + Alt + I
Invertovanie farieb
Ctrl + Alt + L
Prepnutie do režimu šošovky
Ctrl + Alt + R
Zmena veľkosti šošovky
Ctrl + Alt + klávesy so šípkami
Posun v smere klávesov so šípkami
Kláves s logom Windows + kláves Esc
Vypnutie Zväčšovacieho skla


Klávesové skratky v programe Moderátor

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v programe Moderátor.

Klávesová skratkaÚloha
Medzerník alebo Enter
Aktivácia aktuálnej položky
Tab a klávesy so šípkami
Posúvanie po obrazovke
Ctrl
Zastavenie čítania
Caps Lock + D
Prečítanie položky
Caps Lock + M
Spustenie čítania
Caps Lock + H
Prečítanie dokumentu
Caps Lock + V
Zopakovanie slovného spojenia
Caps Lock + W
Prečítanie okna
Caps Lock + Page Up alebo Page Down
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hlasu
Caps Lock + plus (+) alebo mínus (-)
Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti hlasu
Caps Lock + medzerník
Vykonanie predvolenej akcie
Caps Lock + šípka doľava alebo doprava
Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku
Caps Lock + F2
Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku
Dvakrát rýchlo po sebe stlačenie klávesu Caps Lock
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock
Caps + EscUkončenie Moderátora


Dotykové klávesové skratky v programe Moderátor

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v programe Moderátor v tablete s rozpoznávaním dotyku štyroch prstov.

Klávesová skratkaÚloha
Jedno ťuknutie dvomi prstami
Zastaviť čítanie textu Moderátorom
Trojité ťuknutie štyrmi prstami
Zobraziť všetky príkazy aplikácie Moderátor (vrátane tých, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname)
Dvojité ťuknutie
Aktivovať primárnu akciu
Trojité ťuknutie
Aktivovať sekundárnu akciu
Dotyk alebo potiahnutie jedným prstom
Čítať text, ktorý sa nachádza pod vašimi prstami
Rýchly pohyb doľava alebo doprava jedným prstom
Premiestniť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku
Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadol
Posunúť
Rýchly pohyb nadol tromi prstami
Spustenie čítania požadovaného textu


Ďalšie klávesové skratkyWindows 7


Klávesové skratky pre ovládanie Windowsu 7 pomocou klávesnice.

Klávesové skratky funkcie Zjednodušenie prístupu

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré umožnia jednoduchšie používanie počítača.

Klávesová skratkaÚloha
Pravý kláves Shift na osem sekúnd
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov
Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast
Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši
Kláves Shift päťkrát
Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
Kláves Num Lock na päť sekúnd
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ U
Otvorenie Centra zjednodušenia prístupu


Klávesové skratky Lupy

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné pre Lupu.

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
 + plus (+) alebo mínus (-)
Priblíženie alebo oddialenie
Ctrl + Alt + medzerník
Zobrazenie ukážky pracovnej plochy v režime celej obrazovky
Ctrl + Alt + D
Prepnutie do režimu ukotvenia
Ctrl + Alt + F
Prepnutie do režimu na celú obrazovku
Ctrl + Alt + I
Invertovanie farieb
Ctrl + Alt + L
Prepnutie do režimu šošovky
Ctrl + Alt + R
Zmena veľkosti šošovky
Ctrl + Alt + klávesy so šípkami
Posun v smere klávesov so šípkami
Kláves s logom Windows
Obrázok klávesu s logom systému Windows
+ Esc
Vypnutie Zväčšovacieho skla


Vytvorenie klávesových skratiek na otvorenie programov

Môžete vytvoriť klávesové skratky na otvorenie programov. Než začnete, budete musieť vytvoriť odkaz na program, ku ktorému sa chcete priradiť klávesovú skratku. Urobíte to tak, že otvoríte priečinok, ktorý obsahuje spustiteľný súbor programu, kliknete naň pravým tlačidlom myši a potom kliknete na položku Vytvoriť odkaz.

Ďalšie informácie o vytváraní odkazov na programy nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie odkazu.

  1. Vyhľadajte odkaz na program, pre ktorý chcete vytvoriť klávesovú skratku.
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  3. V dialógovom okne vlastností odkazu kliknite na kartu Odkaz.
  4. Kliknite do poľa Klávesová skratka, stlačte kláves na klávesnici, ktorý chcete použiť v kombinácii s klávesmi Ctrl + Alt (klávesové skratky automaticky začínajú kombináciou klávesov Ctrl + Alt) na otvorenie danej aplikácie, a potom kliknite na tlačidlo OK.
    Vyzaduje sa povolenie spr?vcu
     Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

    Ak používate program, ktorý má klávesovú skratku s rovnakou kombináciou klávesov ako odkaz, ktorý ste práve vytvorili, potom váš odkaz nemusí fungovať.


Ďalšie klávesové skratky

Vlastnosti

ID článku: 13810 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky