Klávesové skratky pre Microsoft Surface Hub

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre Microsoft Surface Hub.

 Klávesová skratka Úloha
Kláves s logom Windows
Otvoriť alebo zavrieť ponuku Štart
Kláves s logom Windows + kláves A
Otvoriť rýchle akcie
Kláves s logom Windows + kláves F
Zapnúť alebo ukončiť režim zobrazenia na celej obrazovke pre aplikáciu, ktorú používate
Kláves s logom Windows + kláves N
Otvoriť oznámenia
Kláves s logom Windows + kláves S
Otvoriť Cortanu alebo vyhľadávanie
Kláves s logom Windows + kláves T
Otvoriť hodiny
 Kláves s logom Windows + kláves W Odoslať na tabuľu
 Kláves s logom Windows + kláves X  Vymeniť bočné panely
 Kláves s logom Windows + kláves 1  Otvoriť alebo zavrieť tablu hovoru na bočnom paneli
 Kláves s logom Windows + kláves 2  Otvoriť alebo zavrieť tablu ľudí na bočnom paneli
 Kláves s logom Windows + kláves 3  Otvoriť alebo zavrieť tablu správ na bočnom paneli
 Kláves s logom Windows + kláves 4  Otvoriť alebo zavrieť tablu obsahu na bočnom paneli
 Kláves s logom Windows + kláves F6  Presunúť miesto zadávania vstupu klávesnice medzi bočnými panelmi, horným panelom a dolným panelom
 Kláves s logom Windows + klávesy Shift + F6  Presunúť miesto zadávania vstupu klávesnice medzi bočnými panelmi, horným panelom a dolným panelom opačným smerom
 Kláves s logom Windows + kláves Tab  Prechod na zobrazenie úloh
 Kláves s logom Windows + kláves Backspace  Prejsť naspäť
 Kláves s logom Windows + medzerník  Prepnúť vstupný jazyk alebo klávesnicu
 Kláves s logom Windows + kláves Enter  Otvoriť aplikáciu Moderátor
 Kláves s logom + znak plus (+)  Otvoriť Lupu
 Ľavý Alt + ľavý Shift + kláves Print Screen  Zapnúť alebo vypnúť vysoký kontrast
 F10 Zapnúť alebo vypnúť zdieľanie obrazovky
Alt + Tab  Prepnúť medzi otvorenými aplikáciami
 Ľavý Alt + ľavý Shift + Num Lock Zapnúť alebo vypnúť funkciu Klávesy myši
 Pravý kláves Shift na osem sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Filtrovanie klávesov
 Kláves Shift päťkrát Zapnúť alebo vypnúť funkciu Jedným prstom
 Kláves Num Lock na päť sekúnd Zapnúť alebo vypnúť funkciu Ozvučenie klávesov
 Kláves s logom Windows + kláves Esc
 Ukončiť reláciu

Ďalšie klávesové skratky

Vlastnosti

ID článku: 13813 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky