Zoznam faktov týkajúcich sa životného cyklu Windowsu

Posledná aktualizácia: Január 2016

Každý Windows má životný cyklus. Životný cyklus sa začína vydaním produktu a končí sa ukončením poskytovania podpory. Informácie o dôležitých dátumoch životného cyklu vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa inovácie alebo zmeny softvérového vybavenia.

Ukončenie poskytovania podpory

Ukončenie poskytovania podpory označuje dátum, od ktorému spoločnosť Microsoft už neposkytuje automatické opravy, aktualizácie alebo online technickú podporu. Vtedy je potrebné skontrolovať, či máte nainštalovanú najnovšiu dostupnú aktualizáciu alebo balík Service Pack. Bez podpory spoločnosti Microsoft už nebudete dostávať aktualizácie zabezpečenia, ktoré slúžia na zlepšenie ochrany počítača pred vírusmi, spywarom a ďalším škodlivým softvérom, ktorý môže slúžiť na kradnutie osobných informácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Životný cyklus technickej podpory spoločnosti Microsoft.


 Klientske operačné systémy Najnovšia aktualizácia alebo balík Service Pack Ukončenie poskytovania bežnej podpory Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory
  Windows XP  Service Pack 3 14. apríla 2009  8. apríla 2014
  Windows Vista  Service Pack 2  10. apríla 2012  11. apríla 2017
  Windows 7*  Service Pack 1  13. januára 2015  14. januára 2020
  Windows 8 Windows 8.1 9. januára 2018  10. januára 2023
Windows 10 vydaný v júli 2015** Nie je k dispozícii  13. októbra 2020  14. októbra 2025

Predchádzajúce verzie Windowsu vrátane Windowsu 7 a Windowsu 8.1 majú obmedzenú podporu s novými procesormi a čipovými súpravami od výrobcov ako Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Ďalšie informácie sú uvedené v téme Najčastejšie otázky o životnom cykle technickej podpory.

* Poskytovanie podpory pre Windows7 RTM bez balíkov Service Pack bolo ukončené 9. apríla 2013. Ak chcete naďalej dostávať podporu a aktualizácie, nainštalujte si Windows 7 Service Pack 1 ešte dnes.
** Aktualizácie sú kumulatívne, súčasťou každej ďalšej aktualizácie sú aj všetky predchádzajúce aktualizácie. Zariadenie zostane podporované len po inštalácii najnovšej aktualizácie. Aktualizácie môžu obsahovať nové funkcie, opravy (zabezpečenia alebo iné, ktoré so zabezpečením nesúvisia) alebo kombináciu oboch možností. Nie všetky funkcie v rámci aktualizácie budú fungovať vo všetkých zariadeniach. Zariadenie nemusí mať možnosť prijímať aktualizácie v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcu OEM. Dostupnosť aktualizácií sa môže líšiť, napríklad v závislosti od krajiny, oblasti, pripojenia k sieti, mobilného operátora (napríklad pri zariadeniach s možnosťou prijímania mobilného signálu) alebo funkcií hardvéru (vrátane voľného miesta na disku).

Ukončenie poskytovania podpory: otázky a odpovede

Aký je rozdiel medzi bežnou a rozšírenou podporou?
Čo robiť, keď sa verzia Windowsu, ktorú používam, blíži k dátumu ukončenia poskytovania podpory?
Aký vplyv bude mať koniec poskytovania podpory pre Windows XP na moju firmu?

Ukončenie predaja

Ukončenie predaja označuje dátum, ku ktorému sa konkrétna verzia Windowsu prestane dodávať maloobchodným predajcom alebo výrobcom OEM. Výrobcami OEM sú napríklad spoločnosti Dell a Toshiba – výrobcovia počítačov, ktorí často predinštalovávajú Windows do svojich produktov.

V tejto tabuľke sú uvedené dátumy ukončenia predaja konkrétnych operačných systémov Windows.

Klientske operačné systémy a aktualizácieDátum všeobecnej dostupnostiKoniec predaja maloobchodnej verzie softvéru*Koniec predaja počítačov s predinštalovaným Windowsom
Windows XP 31. decembra 2001 30. júna 2008 22. októbra 2010
Windows Vista 30. januára 2007 22. októbra 2010 22. októbra 2011
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22. októbra 2009 31. októbra 2013 31. októbra 2014
Windows 7 Professional 22. októbra 2009 31. októbra 2013 31. októbra 2016
Windows 8 26. októbra 2012 31. októbra 2014 30. júna 2016
Windows 8.1 18. októbra 2013 1. septembra 2015 31. októbra 2016
Windows 1029. júla 2015 Nie je k dispozíciiNie je k dispozícii

* Keď nastane dátum ukončenia predaja pre maloobchodnú verziu softvérového produktu, daný softvér je stále možné kúpiť prostredníctvom výrobcov OEM (spoločnosti, ktorá vyrobila počítač), a to až do dátumu ukončenia predaja pre počítače s predinštalovaným Windowsom.

Ukončenie predaja: otázky a odpovede

Ako dlho môžu výrobcovia OEM predávať zariadenia s nainštalovanou predchádzajúcou verziou Windowsu?
Ako dlho môžu maloobchodní predajcovia predávať predchádzajúcu verziu Windowsu?
Ako dlho budú k dispozícii multilicencie na predchádzajúcu verziu Windowsu?

Balíky Service Pack a aktualizácie

Balíky Service Pack a aktualizácie sú súčasťou procesu udržiavania aktuálnosti Windowsu Vista, Windowsu 7 a Windowsu 8 Balíky Service Pack sú kombináciou najnovších aktualizácií a opráv v jednom balíku alebo súbore na stiahnutie. Balík Service Pack môže zahŕňať vylepšenia zabezpečenia a výkonu, ako aj podporu pre nové typy hardvéru. Ak chcete nainštalovať najnovší balík Service Pack pre Windows Vista alebo Windows 7 alebo najnovšiu aktualizáciu pre Windows 8, navštívte Centrum balíkov Service Pack.

Operačné systémy stolných počítačovDátum dostupnostiUkončenie poskytovania podpory 
Windows XP SP130. augusta 2002 10. októbra 2006
Windows XP SP2 17. septembra 2004 13. júla 2010
Windows XP SP3 21. apríla 2008 8. apríla 2014
Windows Vista SP1 4. februára 2008 12. júla 2011
Windows Vista SP2 26. mája 2009 Dostupné teraz
Windows 7 SP1 22. februára 2011Dostupné teraz
Windows 8.1 18. októbra 2013 Dostupné teraz
Windows 10 vydaný v júli 2015 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii


Balíky Service Pack a aktualizácie: otázky a odpovede

Aká je politika podpory pre balíky Windows Service Pack?
Ak moja verzia Windowsu ponúka pravidelné oznámenia o aktualizáciách, znamená to, že v počítači je nainštalovaný balík Service Pack?
Kde sa nachádzajú informácie o podpore balíkov Service Pack pre produkty systému Windows Server?

Práva na prechod na staršiu verziu Windowsu

Na využívanie predchádzajúcich verzií softvéru Windowsu v počítačoch s nainštalovanými novšími verziami môžu zákazníci získať licenciu na práva na prechod na staršiu verziu. Práva na prechod na staršiu verziu sa budú líšiť v závislosti od toho, či bol softvér nadobudnutý prostredníctvom multilicenčných programov, od výrobcu OEM alebo ako balík FPP. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto právach, pozrite si stručné informácie o poskytovaní licencie na prechod na staršiu verziu.

Vlastnosti

ID článku: 13853 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky