Zoznam faktov týkajúcich sa životného cyklu Windowsu

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Posledná aktualizácia: Máj 2020

Každý produkt Windows má životný cyklus. Životný cyklus sa začína vydaním produktu a končí sa ukončením poskytovania podpory. Informácie o dôležitých dátumoch životného cyklu vám pomôžu prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa aktualizácie, inovácie alebo iných zmien softvérového vybavenia. 

Windows 10


Vydania Home, Enterprise, Education, Pro, Pro Education a Pro for Workstations 

Polročný kanál Windows 10 sa riadi Politikou moderného životného cyklu (od 25. januára 2018). Ďalšie informácie nájdete v téme Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft alebo v prehľade Najčastejšie otázky týkajúce sa moderného životného cyklu

Aktualizácie funkcií budú pre Windows 10 vydávané dvakrát ročne prostredníctvom polročného kanála, malo by to byť každý rok v marci a v septembri. Aktualizácie sú kumulatívne, pričom každá aktualizácia bude stavať na predchádzajúcej. Vždy by ste mali inštalovať najnovšiu aktualizáciu (verziu) funkcií ešte pred ukončením služby aktuálnej verzie, aby ste naďalej získavali podporu od spoločnosti Microsoft prostredníctvom mesačných kvalitatívnych aktualizácií.
 
Ku dňu 6. septembra 2018 sme vytvorili časovú os údržby systému pre zákazníkov, ktorí vyžadujú viac času na testovanie a nasadenie aktualizácií funkcií pre Windows 10 Enterprise a Education. Na tento účel budú aktualizácie funkcií udržiavané pomocou mesačných kvalitatívnych aktualizácií nasledovne:
 
Vydanie  Aktualizácie funkcií z marca*  Aktualizácie funkcií zo septembra*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Podporované počas 18 mesiacov od dátumu vydania Podporované počas 30 mesiacov od dátumu vydania

Windows 10 Pro
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home

Najnovšie aktualizácie funkcií sú podporované počas 18 mesiacov od dátumu vydania, avšak podľa vášho nastavenia sa môžu sa automaticky inštalovať v zariadení na základe dostupnosti. Najnovšie aktualizácie funkcií sú podporované počas 18 mesiacov od dátumu vydania, avšak podľa vášho nastavenia sa môžu sa automaticky inštalovať v zariadení na základe dostupnosti.
* Aktualizácie funkcií budú vydané dvakrát ročne s cieľom marec a september.
 

Pre niektoré vydania1 sa môžu odložiť polročné aktualizácie výberom položiek Nastavenia >Windows Update >Rozšírené možnosti alebo prostredníctvom politiky, ktorú môže poskytnúť zariadeniu riadiaci systém organizácie. V zariadeniach, ktoré neboli nakonfigurované na odloženie, budete musieť inštalovať najnovšie aktualizácie funkcií, čo pomôže udržať zabezpečenie vášho zariadenia a ponechať ho podporované spoločnosťou Microsoft. Nové verzie môžu byť automaticky inštalované pred dátumom ukončenia poskytovania podpory aktuálnej verzie na vašom zariadení.

1 Vydanie Home nepodporuje odloženie aktualizácie funkcií, a preto zvyčajne dostane novú verziu Windowsu 10 pred zobrazeným dátumom ukončenia poskytovania podpory.
 

Podľa verzie Windowsu 10 sú nižšie rozdelené podľa vydania dostupnosť a dátumy konca poskytovania podpory.

História verzií Windowsu 10 Dátum dostupnosti Ukončenie podpory pre vydania Home, Pro, Pro Education a Pro for Workstations Ukončenie podpory pre vydania Enterprise a Education
Windows 10, verzia 2004 27. mája 2020 14. decembra 2021 14. decembra 2021
Windows 10, verzia 1909  12. novembra 2019 11. mája 2021  10. mája 2022**
Windows 10, verzia 1903 21. mája 2019 8. decembra 2020 8. decembra 2020
Windows 10, verzia 1809 13. novembra 2018 10. novembra 2020*** 11. mája 2021**
Windows 10, verzia 1803 30. apríla 2018 12. novembra 2019 10. novembra 2020
Windows 10, verzia 1709 17. októbra 2017 9. apríla 2019 13. októbra 2020***
Windows 10, verzia 1703 5. apríla 2017* 9. októbra 2018 8. októbra 2019
Windows 10, verzia 1607 2. augusta 2016 10. apríla 2018 9. apríla 2019
Windows 10, verzia 1511 10. novembra 2015 10. októbra 2017 10. októbra 2017
Windows 10, verzia vydaná v júli 2015 (verzia 1507) 29. júla 2015 9. mája 2017  9. mája 2017
* Windows 10, verzia 1703 (vydania Enterprise, Education a IOT Enterprise), bola vydaná 11. apríla 2017.
** Podporované počas 30 mesiacov od dátumu vydania podľa politiky aktualizovanej 6. septembra 2018.
*** Odloženie plánovaného konca poskytovania technickej podpory a údržby v súvislosti so stavom verejného zdravia. Ďalšie podrobnosti nájdete tu.
 
Poznámka: V niektorých zariadeniach nemusia niektoré funkcie v aktualizácii fungovať. Zariadenie nemusí mať možnosť prijímať aktualizácie v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo dostatočne veľké úložisko alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcom originálnych dielov (OEM).  Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete v téme Systémové požiadavky Windowsu 10 a v téme Požiadavky na procesor vo Windowse

 

Vydania Enterprise LTSC/LTSB 

Na vydania Windows 10 LTSC/LTSB sa bude aj naďalej vzťahovať opravená politika životného cyklu. Ak chcete ďalšie informácie, nájdete ich v časti Politika spoločnosti Microsoft pre operačné systémy pre podniky, vývojárov a stolné počítače.

História verzií Windowsu 10 Dátum dostupnosti Dátum ukončenia poskytovania bežnej podpory Dátum ukončenia poskytovania rozšírenej podpory
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13. novembra 2018 9. januára 2024 9. januára 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2. augusta 2016 12. októbra 2021 13. októbra 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29. júla 2015 13. októbra 2020 14. októbra 2025
Poznámka: V niektorých zariadeniach nemusia niektoré funkcie v aktualizácii fungovať. Zariadenie nemusí mať možnosť prijímať aktualizácie v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo dostatočne veľké úložisko alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcom originálnych dielov (OEM).  Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete v téme Systémové požiadavky Windowsu 10 a v téme Požiadavky na procesor vo Windowse.  

 

Ďalšie informácie o životnom cykle Windowsu 10 nájdete v téme Aktualizácia politiky životného cyklu kanála Windows 10 Client a Polročného kanála Windows Server (1. februára 2018) alebo na stránke s informáciami o vydaní systému Windows 10. Ďalšie informácie o životnom cykle Windowsu 10 Mobile nájdete na stránke Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 a 7


Predchádzajúce verzie operačného systému Windows sa riadia opravenou politikou životného cyklu. Táto politika sa skladá z dvoch fáz: bežná podpora a rozšírená podpora. Ďalšie informácie nájdete v časti Politika spoločnosti Microsoft pre operačné systémy pre podniky, vývojárov a stolné počítače

Klientske operačné systémy Ukončenie poskytovania bežnej podpory Ukončenie poskytovania rozšírenej podpory
Windows 8.1 9. januára 2018 10. januára 2023
Windows 7 balík Service Pack 1* 13. januára 2015 14. januára 2020 
* Poskytovanie podpory pre Windows 7 verzie RTM (Release to Manufacturing) bez balíkov Service Pack bolo ukončené 9. apríla 2013. 

Predchádzajúce verzie Windowsu vrátane Windowsu 8.1 majú obmedzenú podporu pri spúšťaní s novými procesormi a čipovými súpravami od výrobcov ako Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Ďalšie informácie nájdete v téme Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft. Zariadenie nemusí mať možnosť spustiť predchádzajúce verzie Windowsu v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcu originálnych dielov (OEM).

Windows 8.1 a 7: otázky a odpovede

Ukončenie predaja

Ukončenie predaja označuje dátum, ku ktorému sa konkrétna verzia Windowsu prestane dodávať maloobchodným predajcom alebo výrobcom originálnych dielov (OEM). Výrobcami typu OEM sú napríklad spoločnosti Dell a Toshiba – výrobcovia počítačov, ktorí v nich často softvér Windows predinštalujú.

V tejto tabuľke sú uvedené dátumy ukončenia predaja konkrétnych operačných systémov Windows.

Klientske operačné systémy a aktualizácie Dátum všeobecnej dostupnosti Koniec maloobchodného predaja softvéru* Koniec predaja počítačov s predinštalovaným Windowsom
Windows 8.1 18. októbra 2013 1. septembra 2015 31. októbra 2016
Windows 8 26. októbra 2012 31. októbra 2014 30. júna 2016
Windows 7 Professional 22. októbra 2009 31. októbra 2013 31. októbra 2016
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22. októbra 2009 31. októbra 2013 31. októbra 2014
* Keď nastane dátum ukončenia maloobchodného predaja softvérového produktu, daný softvér je stále možné kúpiť prostredníctvom výrobcov OEM (spoločnosti, ktorá vyrobila počítač), a to až do dátumu ukončenia predaja pre počítače s predinštalovaným Windowsom.

 

Ukončenie predaja: otázky a odpovede

Práva na prechod na staršiu verziu Windowsu

Na využívanie predchádzajúcich verzií softvéru Windows v počítačoch s inštalovanými novšími verziami môžu zákazníci získať licenciu na práva na prechod na staršiu verziu. Práva na prechod na staršiu verziu sa budú líšiť v závislosti od toho, či bol softvér nadobudnutý prostredníctvom multilicenčných programov, od výrobcu OEM alebo ako balík FPP. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto právach, pozrite si stručné informácie o poskytovaní licencie na prechod na staršiu verziu. Predchádzajúce verzie Windowsu vrátane Windowsu 8.1 majú obmedzenú podporu pri spúšťaní s novými procesormi a čipovými súpravami od výrobcov ako Intel, AMD, NVidia a Qualcomm. Ďalšie informácie sú uvedené v téme Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft. Zariadenie nemusí mať možnosť spustiť predchádzajúce verzie Windowsu v prípade, že je hardvér zariadenia nekompatibilný, nemá aktuálne ovládače alebo sa naň z iného dôvodu nevzťahuje obdobie poskytovania podpory výrobcu originálnych dielov (OEM).

Windows Server


Windows Server Datacenter a Standard

Vydania v kanáli Windows Server Long-Term Servicing Channel (LTSC) sa riadia opravenou politikou životného cyklu. Táto politika sa skladá z dvoch fáz: bežná podpora a rozšírená podpora. 

Vydanie LTSC Časový rámec vydania
Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 Približne každé 3 roky, podporované podľa opravenej politiky životného cyklu

 

Vydania v polročnom kanáli Windows Server (SAC) sa riadia modernou politikou životného cyklu (k 25. januáru 2018). Ďalšie informácie nájdete v téme Najčastejšie otázky týkajúce sa moderného životného cyklu.

Vydanie SAC Vydania z marca Vydania zo septembra*
Windows Server, verzia 1709 a novšia, vydania Datacenter a Standard Podporované počas 18 mesiacov od dátumu vydania Podporované počas 18 mesiacov od dátumu vydania
* Vydávajú sa dvakrát ročne s cieľom marec a september.

 

Ďalšie informácie o Windowse Server nájdete v téme Informácie o vydaniach systému Windows Server. Všeobecné informácie o životnom cykle nájdete v téme Politika životného cyklu spoločnosti Microsoft. Pozrite si aj tému Práva na prechod na staršiu verziu Windowsu.

Informácie o podpore pre balíky Service Pack nájdete v nasledujúcej tabuľke. Spoločnosť Microsoft ukončila používanie balíkov Service Pack so systémom Windows Server 2008 R2. Pre Windows Server 2012 a novšie verzie nie sú naplánované žiadne balíky Service Pack. 

Serverové operačné systémy Predchádzajúce balíky Service Pack Aktuálny balík Service Pack a dátum dostupnosti
Windows Server, verzia 1909 (Datacenter, Standard)  Nevzťahuje sa  12. novembra 2019 
Windows Server, verzia 1809 (Datacenter, Standard) Nevzťahuje sa 13. novembra 2018
Windows Server, verzia 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Nevzťahuje sa 13. novembra 2018
Windows Server, verzia 1803 (Datacenter, Standard) Nevzťahuje sa 30. apríla 2018
Windows Server, verzia 1709 (Datacenter, Standard) Nevzťahuje sa 17. októbra 2017
Windows Server 2016
Datacenter, Essentials, Standard)
Nevzťahuje sa 15. októbra 2016
Windows Storage Server 2016 Nevzťahuje sa 15. októbra 2016
Windows Server 2012 R2 Nevzťahuje sa 18. októbra 2013
Windows Server 2012 Nevzťahuje sa 30. októbra 2012
Windows Server 2008 R2 Nevzťahuje sa

SP1

22. februára 2011

Windows Server 2008

SP1

(Windows Server 2008 bol vydaný s balíkom SP1)

SP2

20. apríla 2009