Úprava filmov v programe Movie Maker

Pomocou nástrojov na úpravu v programe Movie Maker môžete dosiahnuť, aby váš film vyzeral podľa vašich predstáv.

Zostrihanie videa

Môžete vystrihnúť začiatok a koniec videa, aby sa zobrazovala iba požadovaná časť videa. Ak napríklad máte video, ktoré na začiatku obsahuje niekoľko čiernych snímok, môžete vystrihnúť začiatok videa, aby sa čierne snímky nezobrazovali vo výslednom uloženom filme.

Po zostrihaní videosúboru v programe Movie Maker sa pôvodný videosúbor nezmení. Celý videozáznam zostane v pôvodnom videosúbore.
 
Zostrihanie videa v programe Movie Maker
Vymazanie všetkých nových počiatočných a koncových bodov v programe Movie Maker, aby sa prehralo celé video

Rozdelenie videa

Video môžete rozdeliť na dve menšie časti a potom môžete pokračovať v úpravách. Po rozdelení videa môžete napríklad presunúť jedno video pred druhé a zmeniť tak poradie, v akom sa videá prehrajú v rámci filmu.

Rozdelenie videa na dve časti


  1. Vyberte film a potom myšou presuňte indikátor prehrávania do bodu, v ktorom chcete rozdeliť video.
  2. V časti Nástroje videí na karte Upraviť v skupine Úpravy vyberte položku Rozdeliť.

Zrýchlenie alebo spomalenie videa

V programe Movie Maker môžete zmeniť rýchlosť videa tak, aby sa prehrávalo rýchlejšie alebo pomalšie.

Vyberte video a potom v časti Nástroje videí prejdite na kartu Upraviť, v skupine Upraviť kliknite na zoznam Rýchlosť a potom kliknite na určitú rýchlosť (podľa toho, ako chcete zrýchliť alebo spomaliť video).

Výber motívu

Motív nástroja Automatické video v programe Movie Maker automaticky pridá do filmu titulky, záverečné titulky, prechody a efekty. Ukázaním kurzorom na jednotlivé motívy nástroja Automatické video môžete zobraziť ukážky týchto motívov.

Po pridaní fotografií, videí a hudby, ktoré chcete použiť, do programu Movie Maker prejdite na kartu Domov a v skupine Motívy nástroja Automatické video vyberte motív, ktorý je pre váš film najvhodnejší. Môžete pokračovať úpravami alebo svoj film iba uložte.

Vlastnosti

ID článku: 14019 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky