Import fotografií a videí do programu Movie Maker

Pomocou programu Movie Maker môžete do počítača importovať fotografie a videá z množstva rôznych fotoaparátov, kamier a zariadení. Pri importe sa tieto fotografie a videá skopírujú z fotoaparátu, kamery alebo zariadenia do počítača. Po importe ich môžete používať vo svojich filmoch v programe Movie Maker a budú sa zobrazovať aj vo Fotogalérii.

Tu sú niektoré zo zariadení, z ktorých môžete importovať fotografie alebo videá:
  • digitálny fotoaparát alebo telefón pripojený k počítaču pomocou USB kábla,
  • pamäťová SD (Secure Digital), mini SD alebo CompactFlash karta, ktorá je vložená do čítačky kariet,
  • údajový CD alebo DVD disk,
  • videokamera, ktorá nahráva na interný pevný disk alebo na pamäťovú kartu flash,
  • videopáska v digitálnej videokamere (DV) alebo HDV (High‑Definition Video) kamere.
Ak máte webovú kameru vstavanú do počítača alebo pripojenú k počítaču pomocou USB kábla, môžete video naživo nahrať z webovej kamery a pridať ho do programu Movie Maker.
 
Import fotografií a videí z digitálneho fotoaparátu alebo z videokamery s pevným diskom alebo s pamäťou flash, z CompactFlash karty alebo inej pamäťovej karty v čítačke kariet alebo z údajového CD alebo DVD disku
Import videa z videopásky v digitálnej videokamere


Vlastnosti

ID článku: 14025 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky