Import a export e-mailov, kontaktov a kalendárov pomocou služby Windows Live Mail


Ak potrebujete zmeniť hardvér alebo preinštalovať Windows Live Mail, je vhodné najskôr všetko exportovať, vykonať zmeny a potom znova všetko importovať. Tento postup je všeobecne známy ako zálohovanie a obnovenie.

Ak ste do služby Windows Live Mail pridali e-mailové kontá, väčšina týchto kont automaticky správy ukladá a synchronizuje ich, keď tieto kontá znova pridáte.

Skôr než začnete

  • Pri exporte pošty vytvorte v ľubovoľnom umiestnení podľa svojho výberu nový priečinok. Správy sa musia exportovať do prázdneho priečinka.
  • Položky kalendára sa zálohovať nedajú. Ak sa ale prihlasujete s kontom Windows Live ID, v takom prípade sa bude váš kalendár synchronizovať so stránkou http://calendar.live.com.
  • Ak sa prihlasujete s kontom Windows Live ID, vaše kontakty sa synchronizujú automaticky. Ak sa neprihlasujete s kontom Windows Live ID, vaše kontakty je nutné manuálne exportovať a opätovne importovať.
  • Ak máte konto POP3, pozrite si kartu Rozšírené v okne Vlastnosti, aby ste zistili, či sa správy odstránili zo servera POP3. Ak áno a máte v úmysle odinštalovať alebo odstrániť dané konto zo služby Windows Live Mail, správy by ste mali manuálne exportovať a potom opätovne importovať.
  • Ak používate program, ako je napr. Windows Jednoduchá migrácia, uistite sa, že sú do zálohovania zahrnuté novovytvorené priečinky.
  • Pri importe viacerých kontaktov je lepšie použiť súbor .csv. Súbory .vcf je nutné importovať jednotlivo.

Export e-mailových správ zo služby Windows Live Mail
Export kontaktov zo služby Windows Live Mail
Import e-mailových správ do služby Windows Live Mail
Import offline kontaktov do služby Windows Live Mail


Vlastnosti

ID článku: 14031 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky