Politika životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Politika životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft sa vzťahuje na väčšinu produktov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii prostredníctvom maloobchodného predaja alebo multilicencií. Aktuálne politiky spoločnosti Microsoft, ktoré sú podrobne uvedené nižšie, ponúkajú minimálne:

 • 10 rokov technickej podpory (minimálne 5 rokov bežnej podpory a minimálne 5 rokov rozšírenej podpory) na úrovni podporovaného balíka Service Pack pre produkty Business, Developer a Desktop Operating System
 • Minimálne 5 rokov bežnej podpory na úrovni podporovaného balíka Service Pack pre produkty Consumer a Multimedia
 • Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje poskytovať produkty s vylepšeným zabezpečením. Našim dlhodobým cieľom je odstrániť zo všetkých našich produktov nedostatky v zabezpečení, a to ešte pred samotným vydaním produktov. Snaha vytvoriť Dôveryhodné počítačové systémy je kľúčovým elementom našej vízie. Aj keď sa snažíme nedostatky zabezpečenia v procese vývoja odstrániť, tieto nedostatky softvéru sú stále prítomné a my musíme byť, v prípade, že sa vyskytnú, pripravení poradiť si s nimi.  Spoločnosť Microsoft odporúča svojim zákazníkom nainštalovať najnovšie vydania produktov, aktualizácie zabezpečenia a balíky Service Pack. Len tak budú môcť byť zabezpečení v najvyššej možnej miere. Najnovšie informácie o aktualizáciách zabezpečenia nájdete v knižnici TechNet. Staršie produkty nemusia spĺňať aktuálne náročnejšie požiadavky zabezpečenia. Môže sa stať, že spoločnosť Microsoft nebude schopná poskytovať aktualizácie zabezpečenia pre staršie produkty.

Fázy životného cyklu podpory pre softvér v kategóriach Business, Developer, Consumer a Multimedia

 Typ podporyFáza bežnej podporyFáza rozšírenej podporySamoobslužná podpora online
Žiadosť o zmenu dizajnu a funkcií produktu K dispozícii Nie je k dispozíciiPoznámka4
Aktualizácie zabezpečenia K dispozícii K dispozíciiPoznámka4
Aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia K dispozícii
 • K dispozícii iba s rozšírenou podporou rýchlych opráv
 • Nie je k dispozícii pre spotrebiteľské produkty kategórie Desktop Operating System
Poznámka4
Doplnková podpora1 zahrnutá v licencii, licenčnom programe2 alebo iné bezplatné programy podpory K dispozícii Nie je k dispozícii3Poznámka4
Platená podpora (vrátane podpory Premier a základnej podpory typu platba za incident) K dispozícii K dispozíciiPoznámka4
    

*Upozornenie: Politika životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft sa nevzťahuje na všetky produkty. Počiatočný a konečný dátum konkrétnej podpory podľa daného produktu môžete vyhľadať v databáze životného cyklu podpory produktov.

Vzťahuje sa na možnosti telefonickej podpory a podpory online.
2 Napríklad incidenty podpory zaznamenané cez program Software Assurance pre serverové produkty. 
3 Obmedzená doplnková podpora môže byť k dispozícii (líši sa v závislosti od produktu).
Prístup k voľne k dostupnému online obsahu, ako sú napríklad články z databázy Knowledge Base, online informácie o produktoch a online podpora WebCasts

Bežná podpora

Bežná podpora je prvou fázou životného cyklu produktu.
Na úrovni podporovaného balíka Service Pack bežná podpora pre softvérové produkty zahŕňa:
 • Podpora incidentov (bezplatná podpora incidentov, platená podpora incidentov, podpora spoplatnená na hodinovej báze, podpora pre nároky vyplývajúce zo záruky)
 • Podpora pre aktualizácie zabezpečenia
 • Možnosť požadovať aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia
Upozornenie:
Na získavanie týchto výhod pre niektoré produkty sa môže vyžadovať registrácia v programe údržby

Rozšírená podpora.

Fáza rozšírenej podpory nasleduje za fázou bežnej podpory pre produkty z kategórií Business, Developer a Desktop Operating System.
Na úrovni podporovaného balíka Service Pack rozšírená podpora zahŕňa:
 • Platená podpora4
 • Podpora aktualizácií zabezpečenia bez dodatočného spoplatnenia
 • Podpora aktualizácií netýkajúcich sa zabezpečenia vyžaduje zakúpenie rozšírenej podpory rýchlych opráv (účtujú sa poplatky za každú opravu).5
  Rozšírená podpora rýchlych opráv nie je k dispozícii pre spotrebiteľské produkty kategórie Desktop Operating System. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu.
Upozornenie:
 • Spoločnosť Microsoft nebude vo fáze rozšírenej podpory prijímať žiadosti o podporu vyplývajúce zo záruky, žiadosti o zmenu dizajnu ani o pridanie nových funkcií
 • Rozšírená podpora nie je k dispozícii pre produkty kategórie Consumer, Consumer Hardware alebo Multimedia
 • Na získavanie týchto výhod pre niektoré produkty sa môže vyžadovať registrácia v programe údržby
4 Obmedzená doplnková podpora môže byť k dispozícii (líši sa v závislosti od produktu).

5 Politika životného cyklu podpory spoločnosti Microsoft povoľuje počas fázy rozšírenej podpory vytváranie a masové distribuovanie niektorých aktualizácií netýkajúcich sa zabezpečenia. Môže byť napríklad nevyhnutné poskytovať aktualizáciu netýkajúcu sa zabezpečenia, ktorá umožňuje neustále pripojenie a údržbu prostredníctvom služieb Automatic Update alebo Windows Server Update.

Samoobslužná podpora online

Samoobslužná podpora online je k dispozícii počas životného cyklu produktu a najmenej 12 mesiacov po tom, ako produkt dosiahne svoj dátum ukončenia podpory. Pri riešení bežných problémov môže zákazník využiť aj články online databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft, najčastejšie otázky, nástroje na riešenie problémov a ďalšie zdroje.

Upozornenie:
 • Na získavanie týchto výhod pre niektoré produkty sa môže vyžadovať registrácia v programe údržby

 

Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 

Vlastnosti

ID článku: 14085 – Posledná kontrola: 6. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky