Produkty, v prípade ktorých sa poskytovanie podpory končí v druhej polovici roku 2016

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Vytvorené: 3. februára 2016

K júnu 2016 sa v nasledujúcom zozname nachádzajú niektoré produkty, pri ktorých sa poskytovanie podpory ukončí v druhej polovici roku 2016. Úplný zoznam produktov spoločnosti Microsoft spolu s harmonogramami politík životného cyklu nájdete v databáze životného cyklu podpory produktov.

Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory pre produkt, obráťte sa na zástupcu pre kontá Microsoft. Ak potrebujete technickú podporu, navštívte webovú lokalitu Kontaktovať spoločnosť Microsoft.

Balíky Service Pack s ukončením podpory: Podpora pre nasledujúce balíky Service Pack sa ukončí podľa dátumov ukončenia, ktoré sú uvedené nižšie. V prípade, že zákazníci chcú aj naďalej dostávať aktualizácie zabezpečenia a zároveň mať nárok na ďalšie možnosti podpory, mali by prejsť na ďalší dostupný balík Service Pack.

 Balíky Service Pack, pri ktorých sa končí poskytovanie podporyDátum účinnosti

Agents for Microsoft Visual Studio 2013
Microsoft Advanced Group Policy Management 4.0 Service Pack 2
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 2.5
Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 1
Microsoft User Experience Virtualization 2.1
Microsoft Visual Studio 2013 Modeling Software Development Kit
Microsoft Visual Studio 2013 Remote Tools
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Integrated)
Microsoft Visual Studio 2013 Shell (Isolated)
Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows
Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop
Microsoft Visual Studio Premium 2013
Microsoft Visual Studio Professional 2013
Microsoft Visual Studio Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server Express 2013
Microsoft Visual Studio Test Professional 2013
Microsoft Visual Studio Ultimate 2013
Team Explorer for Visual Studio 2013
Visual Studio 2013 Community Edition

11. októbra 2016

*POZNÁMKA: Produkty uvedené bez konkrétneho balíka Service Pack sa vzťahujú na verzie RTM (Release to Manufacturing) alebo balík Service Pack 0 (SP0). Platnosť týchto verzií sa skončí, pretože balík Service Pack 1 bol vydaný 12 alebo 24 mesiacov pred dátumom skončenia podpory na základe politiky balíka Service Pack. Ak chcete aj naďalej získavať podporu, vykonajte aktualizáciu verzie RTM/SP0 na aktuálne podporovaný balík Service Pack.

Kľúčové produkty prechádzajúce z bežnej podpory na rozšírenú podporu: Nasledujúce produkty prejdú v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov do režimu rozšírenej podpory. Rozšírená podpora trvá minimálne 5 rokov a zahŕňa bezplatné aktualizácie zabezpečenia, ako aj platené aktualizácie a podporu netýkajúcu sa zabezpečenia. Okrem toho spoločnosť Microsoft nebude vo fáze rozšírenej podpory prijímať žiadosti o zmeny dizajnu ani o pridanie nových funkcií.

 Produkty prechádzajúce z bežnej na rozšírenú podporu Dátum účinnosti
Microsoft BitLocker Administration and Monitoring 1.0 13. septembra 2016
Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset 7
Windows Embedded POSReady 7
Windows Thin PC
 11. októbra 2016

Kľúčové produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podpory: Pri nasledujúcich produktoch sa poskytovanie podpory ukončí v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. K dispozícii nebudú žiadne aktualizácie zabezpečenia, aktualizácie netýkajúce sa zabezpečenia, bezplatné alebo platené možnosti asistovanej podpory alebo aktualizácie technického obsahu online.

 Produkty prechádzajúce na ukončenie poskytovania podpory Dátum účinnosti
Microsoft Windows Storage Server 2003
Microsoft Windows Storage Server 2003 R2
9. októbra 2016
Communicator Mobile
Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft System Center Reporting Manager 2006
11. októbra 2016


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.
 Vlastnosti

ID článku: 14086 – Posledná kontrola: 30. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky