Inštalácia a použitie skenera vo Windowse 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Keď pripojíte skener k zariadeniu alebo pridáte nový skener do domácej siete, zvyčajne môžete začať okamžite skenovať obrázky a dokumenty. Ak sa skener nenainštaluje automaticky, pokúste sa ho nainštalovať podľa niekoľkých rád na tejto stránke.

Vyberte jednu z nasledujúcich častí alebo vyberte možnosť Zobraziť všetko. Všetky vybraté časti sa otvoria a zobrazia sa vám ďalšie informácie o používaní skenera. 

Ak žiadne z týchto pokynov nevyriešili váš problém so skenerom, môže problém spôsobovať samotný skener. Konkrétne informácie o riešení problémov nájdete na webovej lokalite výrobcu skenera.