Aplikácia Nahrávanie zvuku pre Windows: Najčastejšie otázky

Aplikáciu Nahrávanie zvuku môžete použiť na nahrávanie zvuku, pričom každý súbor nahrávky môže mať až tri hodiny. Môžete ju používať spoločne s inými aplikáciami, čo znamená, že môžete nahrávať zvuk a zároveň pokračovať v práci s PC. (Existuje aj počítačový program s názvom Nahrávanie zvuku, tento článok je však o aplikácii Nahrávanie zvuku.)
 

Ako sa nahráva?
Ako možno premenovať nahrávky?
Kde sú uložené moje nahrávky?
Ako možno zdieľať nahrávky?
Ako možno orezať nahrávky?
Ako odstrániť nahrávky?
Prečo sa nahrávanie pozastaví, keď presuniem aplikáciu do pozadia?
Ako udeliť aplikácii Nahrávanie zvuku povolenie používať mikrofón?
Ako nastavím hlasitosť mikrofónu?

Vlastnosti

ID článku: 14090 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky