Pomocník pre aplikáciu Kalendár

Pomocou aplikácie Kalendár môžete naraz na jednom mieste zobraziť viacero kalendárov vrátane pracovných kalendárov. Ak chcete používať aplikáciu Kalendár, treba sa do počítača alebo aplikácie prihlásiť pomocou konta Microsoft. Po otvorení Kalendára sa zobrazia všetky udalosti z vášho konta Microsoft. Ak chcete zobraziť udalosti z iných kalendárov, do aplikácie Kalendár pridajte kontá.

Zobrazenie Čo ďalej aplikácie Kalendár
 


Nájdete tu niekoľko pokynov, ktoré vám pomôžu začať pracovať s Kalendárom.

Začíname

Pridanie kalendára
Odstránenie kalendára
Pridanie kalendárov s medzinárodnými sviatkami
Zobrazenie kalendára po dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo inak
Pridanie a odstránenie udalostí
Pozvanie na udalosť alebo schôdzu

Nastavenia aplikácie Kalendár

Zobrazenie alebo skrytie narodenín
Skrytie kalendára alebo zmena jeho farby
Klávesové skratky


Vlastnosti

ID článku: 14091 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky