S čím vám dnes môžeme pomôcť?

    
 
Skype

BEZPLATNÁ DISKUSIA
Diskutujte a využívajte video chat 
jediným kliknutím

 
onedrive

BEZPLATNÉ ZDIEĽANIE
Získajte 15 GB voľného ukladacieho 
priestoru online 

outlook

BEZPLATNÝ E-MAIL 
Pripojte všetky svoje e-mailové 
kontá aj kontá na sociálnych 
sieťach.

 

 

powerpoint

BEZPLATNÉ PREZENTÁCIE
Vytvárajte a zdieľajte
prezentácie s kým 
chcete.

 
excel

BEZPLATNÁ TVORBA
Vytvárajte hárky a
tabuľky kdekoľvek.
 
Word

BEZPLATNÉ PÍSANIE
Píšte a spolupracujte 
na dokumentoch
s kýmkoľvek a kdekoľvek.
 
OneNote

BEZPLATNÉ POZNÁMKY
Majte všetky svoje poznámky 
na jednom mieste.

 
bing

BEZPLATNÉ VYHĽADÁVANIE
Vyhľadávajte priamo z pracovnej plochy.


Nové nastavenie ochrany osobných údajov.
Webové stránky, ktoré navštívite v prehliadači Internet Explorer, prijmú požiadavku na nesledovanie. 

Poznámka o nastaveniach. Ak ste predtým používali staršiu verziu programu Internet Explorer, vaše nastavenia pre filter SmartScreen, navrhované lokality a aktualizácie zoznamov kompatibility sa uložili, pokiaľ sa nezobrazila výzva na opätovné potvrdenie. S cieľom zlepšiť prehľadávanie sa zhromažďuje obmedzené množstvo ďalších údajov, v zoznamoch kompatibility sa aktualizuje viac nastavení kompatibility a pri vyhľadávaní pomocou panela s adresou sa zobrazujú návrhy na vyhľadávanie.

Vlastnosti

ID článku: 14161 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky