Centrum balíkov Service Pack a aktualizácií

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Získanie najnovšej aktualizácie pre Windows 10


Windows 10 automaticky stiahne a nainštaluje aktualizácie, aby sa zaistilo, že zariadenie bude zabezpečené a aktuálne. To znamená, že získate najnovšie opravy a aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomôžu efektívnemu fungovaniu zariadenia a jeho zabezpečeniu.

Hoci sa aktualizácie sťahujú a inštalujú automaticky, nemusia byť v rovnakom čase k dispozícii vo všetkých zariadeniach – snažíme sa uistiť, že aktualizácie sú pripravené a kompatibilné.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie manuálne, vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update > Vyhľadať aktualizácie.

Získajte ďalšie informácie o pravidelnej aktualizácii systému Windows 10.