Nastavenie možností reči vo Windowse 7

Vzťahuje sa na: Windows 7

Dialógové okno Vlastnosti reči môžete použiť na nastavenie možností pre program Windows Rozpoznávanie reči a prevod textu na reč.

  1. Otvorte Rozpoznávanie reči kliknutím na tlačidlo Štart 
    Obrázok tlačidla Štart
    a potom kliknite na položky Ovládací panel, Zjednodušenie prístupu a
    Rozpoznávanie reči. 
  2. Na ľavej table kliknite na položku Rozšírené možnosti reči.