Kompresia a dekompresia súborov

Komprimované súbory zaberajú menej ukladacieho priestoru a môžete ich prenášať do iných počítačov rýchlejšie ako dekomprimované súbory. Vo Windowse môžete s komprimovanými súbormi a priečinkami pracovať rovnakým spôsobom ako s dekomprimovanými súbormi a priečinkami. Spojte niekoľko súborov do jedného komprimovaného priečinka a zdieľajte skupinu súborov jednoduchšie.

Kompresia súboru alebo priečinka
Dekompresia súborov alebo priečinkov z komprimovaného priečinkaVlastnosti

ID článku: 14200 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows 7, Windows 10, Windows 8.1

Pripomienky