Kompresia a dekompresia súborov

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 8.1

Komprimované súbory zaberajú menej ukladacieho priestoru a môžete ich prenášať do iných počítačov rýchlejšie ako dekomprimované súbory. Vo Windowse môžete s komprimovanými súbormi a priečinkami pracovať rovnakým spôsobom ako s dekomprimovanými súbormi a priečinkami. Spojte niekoľko súborov do jedného komprimovaného priečinka a zdieľajte skupinu súborov jednoduchšie.