Jednoduchšie používanie klávesnice vo Windowse 7

Klávesnicu môžete používať na ovládanie myši a zjednodušenie zadávania niektorých klávesových kombinácií.

Tieto nastavenia môžete upraviť na stránke Uľahčiť používanie klávesnice v Centre zjednodušenia prístupu.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart 
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknite na položky Ovládací panel, Zjednodušenie prístupu, Centrum zjednodušenia prístupu a potom kliknite na položku Uľahčiť používanie klávesnice
 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:
  • Zapnutie funkcie Klávesy myši. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Klávesy myši po prihlásení do Windowsu. Namiesto myši môžete ukazovateľom pohybovať pomocou klávesov so šípkami na klávesnici alebo numerickej klávesnice.
  • Zapnutie funkcie Jedným prstom. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Jedným prstom po prihlásení do Windowsu. Namiesto stlačenia troch klávesov naraz (napríklad keď musíte naraz stlačiť klávesy Ctrl, Alt a Delete na prihlásenie do Windowsu) môžete po zapnutí funkcie Jedným prstom a jej nastavení použiť jeden kláves. Takýmto spôsobom môžete stlačiť modifikačný kláves a ponechať ho aktívny, kým nestlačíte iný kláves.
  • Zapnutie funkcie Ozvučenie klávesov. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Ozvučenie klávesov po prihlásení do Windowsu. Funkcia Ozvučenie klávesov prehráva tón upozornenia pri každom stlačení klávesu Caps Lock, Num Lock alebo Scroll Lock. Tieto upozornenia môžu zabrániť frustrácii z nepozorného stlačenia klávesu.
  • Zapnutie funkcie Filtrovanie klávesov. Táto možnosť nastaví spustenie funkcie Filtrovanie klávesov po prihlásení do Windowsu. Môžete nastaviť, aby Windows ignoroval rýchle stlačenie klávesov po sebe alebo neúmyselné stlačenie klávesov na niekoľko sekúnd.
  • Podčiarknutie klávesových skratiek a prístupových klávesov. Táto možnosť zjednodušuje prístup pomocou klávesnice v dialógových oknách zvýraznením prístupových klávesov pre ovládacie prvky v nich. Ak chcete získať ďalšie informácie o klávesových skratkách, pozrite si tému Klávesové skratky.
  • Zabránenie automatickému usporiadaniu okien po ich presunutí k okraju obrazovky. Táto možnosť zabráni automatickej zmene veľkosti a ukotveniu okien po stranách obrazovky, keď ich tam presuniete.
Vlastnosti

ID článku: 14202 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky