Použitie funkcie Klávesy myši na posúvanie ukazovateľa myši

Pomocou funkcie Klávesy myši môžete namiesto myši pohybovať ukazovateľom pomocou numerickej klávesnice.

Zapnutie funkcie Klávesy myši

  1. Otvorte Centrum zjednodušenia prístupu kliknutím na tlačidlo Štart 
    Obrázok tlačidla Štart
    a potom kliknite na položky Ovládací panel, Zjednodušenie prístupu a Centrum zjednodušenia prístupu.
  2. Kliknite na položku Uľahčiť používanie myši.
  3. V časti Ovládať myš pomocou klávesnice začiarknite políčko Zapnúť funkciu Klávesy myši.

Posúvanie ukazovateľa pomocou funkcie Klávesy myši

Po zapnutí funkcie Klávesy myši môžete na posúvanie myši používať numerickú klávesnicu.

Ak chcete posunúť ukazovateľ myšiStlačte kláves
Nahor a doľava7
Nahor8
Nahor a doprava9
Doľava4
Doprava6
Nadol a doľava1
Nadol2
Nadol a doprava3

Výber tlačidla myši

Skôr ako budete môcť použiť funkciu Klávesy myši na klikanie na položky na obrazovke, musíte najprv vybrať, ktoré tlačidlo myši má byť aktívne tlačidlo: ľavé tlačidlo, pravé tlačidlo alebo obe.

Ak chceteStlačte kláves
Vybrať ľavé tlačidlo myšiLomka (/)
Vybrať obe tlačidláHviezdička (✲)
Vybrať pravé tlačidlo myšiZnamienko mínus (-)


Klikanie na položky pomocou funkcie Klávesy myši

Po výbere tlačidla môžete klikať na položky na obrazovke.

Ak chcetePostup
Kliknúť na položkuKeď je ľavé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a potom stlačte kláves 5 
Kliknúť pravým tlačidlom na položkuKeď je pravé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a potom stlačte kláves 5 
Dvakrát kliknúť na položkuKeď je ľavé tlačidlo vybraté ako aktívne tlačidlo, ukážte na položku a stlačte znamienko plus (+)

Presúvanie položiek pomocou funkcie Klávesy myši

Na stlačenie a podržanie aktívneho tlačidla myši a jeho uvoľnenie môžete používať numerickú klávesnicu. Je to užitočné, ak chcete presunúť položku.

Ak chcetePostup 
Presunúť položkuUkážte na položku a potom stlačte kláves nula (0)
Uvoľniť položkuUkážte na miesto, kam chcete položku presunúť, a potom stlačte desatinnú čiarku (,) Vlastnosti

ID článku: 14204 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky