Uľahčenie používania PC

Existuje viacero spôsobov, ako nastaviť počítač tak, aby sa dal jednoduchšie ovládať presne podľa vašich potrieb. Každý pracuje inak, množstvo nastavení preto môžete meniť tak, aby ste mohli používať počítač podľa svojich predstáv.

Najčastejšie používané možnosti zjednodušenia ovládania sú k dispozícii v nastavení počítača. Ak sa k nim chcete dostať, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a ťuknite na položku Nastavenie (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a kliknite na položku Nastavenie), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu.

Zlepšenie viditeľnosti položiek na obrazovke
Používanie počítača bez displeja
Jednoduchšie používanie myši
Zjednodušenie písania

Ďalšie informácie o podporných technológiách pre ľudí s postihnutím nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.


Vlastnosti

ID článku: 14205 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky