Uľahčenie používania vizuálnych prvkov počítača

Ak niekedy dobre nevidíte položky na obrazovke vo Windowse, môžete upraviť nastavenia tak, aby sa text a obrázky na obrazovke zobrazovali väčšie, zvýšiť kontrast medzi položkami na obrazovke a počúvať text zobrazený na obrazovke čítaný nahlas.

Množstvo týchto nastavení môžete upraviť na stránke Uľahčiť používanie vizuálnych prvkov počítača v Centre zjednodušenia prístupu. Informácie o ďalších nastaveniach nájdete v témeNajlepšie nastavenia obrazu monitora.

 1. Otvorte stránku Uľahčiť používanie vizuálnych prvkov počítača kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  , kliknutím na položky Ovládací panel, Zjednodušenie prístupu, Centrum zjednodušenia prístupu a potom kliknite na položku Uľahčiť používanie vizuálnych prvkov počítača
 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:
  • Vybrať motív vysokého kontrastu. Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť farebnú schému s vysokým kontrastom, ktorá zvyšuje farebný kontrast niektorých textov a obrázkov na obrazovke počítača, vďaka čomu sú položky zreteľnejšie a jednoduchšie sa identifikujú.
  • Zapnúť alebo vypnúť funkciu vysokého kontrastu súčasným stlačením ľavého klávesu Alt, ľavého klávesu Shift a klávesu Print Screen. Pomocou tejto možnosti môžete zapnúť alebo vypnúť motív vysokého kontrastu stlačením klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen.
  • Zapnúť funkciu Moderátor. Pomocou tejto možnosti nastavíte, aby sa funkcia Moderátora spustila po prihlásení do počítača. V rámci funkcie Moderátor sa číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisujú sa niektoré udalosti (napríklad zobrazené chybové hlásenia), ku ktorým dochádza počas používania počítača.
  • Zapnúť zvukový popis. Pomocou tejto možnosti nastavíte, aby sa zvukový popis spustil po prihlásení do počítača. Zvukové popisy popisujú, čo sa deje vo videách.
  • Zmeniť veľkosť písma textu a ikon. Pomocou tejto možnosti dosiahnete, aby sa text a ďalšie položky na obrazovke zobrazovali väčšie, takže ich budete lepšie vidieť.
  • Zapnúť zväčšovacie sklo. Pomocou tejto možnosti nastavíte, aby sa zväčšovacie sklo spustilo po prihlásení do počítača. Zväčšovacie sklo zväčšuje časť obrazovky, na ktorú ukazuje myš, a môže byť užitočné najmä pri zobrazovaní objektov, ktoré nie je dobre vidieť.
  • Upraviť farbu a priehľadnosť okrajov okien. Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť vzhľad okrajov okien tak, aby boli lepšie viditeľné.
  • Jemne doladiť efekty zobrazovania. Pomocou tejto možnosti môžete prispôsobiť to, ako sa určité položky zobrazujú na pracovnej ploche.
  • Zväčšiť hrúbku obdĺžnika výberu. Pomocou tejto možnosti môžete zväčšiť hrúbku obdĺžnika okolo aktuálne vybratej položky v dialógovom okne, vďaka čomu ho lepšie uvidíte.
  • Nastaviť hrúbku blikajúceho kurzora. Táto možnosť slúži na zväčšenie hrúbky blikajúceho kurzora v dialógových oknách a programoch, aby bol lepšie viditeľný.
  • Vypnúť všetky nepotrebné animácie. Pomocou tejto možnosti môžete vypnúť efekty animácií, napríklad efekt strácania pri zatváraní okien a ďalšie prvky.
  • Odstrániť obrázky na pozadí. Pomocou tejto možnosti môžete vypnúť všetok zbytočný, prekrývajúci sa obsah a obrázky na pozadí, aby boli položky na obrazovke lepšie viditeľné.


Vlastnosti

ID článku: 14207 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky