Zobrazenie vlastného pruhu Ganttovho grafu v legende tlače

S U H R N

V programe Microsoft Project môžete formátovať jednotlivé pruhy Ganttovho grafu. Tieto vlastné zmeny sa však nezobrazia v legende tlače.


Na zobrazenie vzorky prispôsobeného pruhu Ganttovho grafu v legende je nutné vytvoriť štýly vlastných pruhov.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak chcete vytvoriť štýly vlastných pruhov, kliknite na Ganttov graf alebo kliknite na položku Pruh v ponuke Formát.


Na vytvorenie vlastného pruhu, ktorý sa zobrazí v tlačenom výstupe, použite nasledujúci postup:

  1. Kliknite na Ganttov graf (alebo vyberte položku Pruh v ponuke Formát) a vyberte požadované formátovanie.
  2. V ponuke Formát kliknite na príkaz Štýly pruhu.
  3. Prejdite na najbližší dostupný prázdny riadok v mriežkovej časti dialógového okna.


    POZNÁMKA: Môžete definovať maximálne 40 pruhov.
  4. Zadajte názov, ktorý bude opisovať formátovanie vlastného pruhu.
  5. Vzhľad pruhu nastavte tak, aby sa podobal štýlu formátu vlastného pruhu, ktorý ste zvolili v prvom kroku.
  6. V poli Zobraziť pre vyberte položky Normálne, Súhrn a kliknite na tlačidlo OK.
Zadaním oboch položiek Normálne a Súhrn v poli Zobraziť pre zabránite tomu, aby sa pruh zobrazil v ostatných neprispôsobených pruhoch Ganttovho grafu. Formát vlastného pruhu sa zobrazí v legende tlače.
Vlastnosti

ID článku: 142079 – Posledná kontrola: 18. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky