Ako používať rozpoznávanie reči vo Windowse

Windows 8.1 a Windows 8.1 RT


Pozrite si toto video o používaní programu Rozpoznávanie reči a oboznámte sa s PC. (Ak chcete zobraziť titulky, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulky
Zavrieť
.)
 


Pozrite si toto video o používaní diktovania v programe Rozpoznávanie reči. (Ak chcete zobraziť titulky, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulky
Zavrieť
.)

 

Program Windows Rozpoznávanie reči umožňuje nepoužívať klávesnicu a myš. Počítač môžete ovládať pomocou hlasu a text diktovať.

 
Nastavenie rozpoznávania reči
Používanie rozpoznávania reči
Ovládanie počítača pomocou rozpoznávania reči
Diktovanie
Klávesy klávesnice
Interpunkčné znamienka a špeciálne znaky
Príkazy vo Windowse
Práca s oknami a aplikáciami
Ťuknúť alebo kliknúť na ľubovoľné miesto na obrazovke


Windows 7

Počítač môžete ovládať hlasom. Môžete vysloviť príkazy, na ktoré bude počítač reagovať, alebo môžete počítaču diktovať text.

Funkciu Windows Rozpoznávanie reči môžete začať používať až po nakonfigurovaní počítača na jej používanie. Konfigurácia rozpoznávania reči prebieha v troch krokoch: nastavenie mikrofónu, naučenie sa spôsobu komunikácie s počítačom a učenie počítača rozumieť vašej reči.

Než začnete, uistite sa, že mikrofón je pripojený k počítaču.

Nastavenie mikrofónu
Naučte sa komunikovať s počítačom
Učenie počítača rozpoznávať vašu reč


Vlastnosti

ID článku: 14213 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky